Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Co přinesl sněhulák?

Ikona prakticky

Co přinesl sněhulák?

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: VÚP Praha
Anotace: Pracovní list a obrázky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list a obrázky v obálce (pro každé dítě). Pro děti mladší jsou obrázky méně náročné, pro starší obtížnější.
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Popis hry Co přinesl sněhulák?

V prostoru třídy a u stolečků, jednotlivě i ve skupince. Metodický postup

Motivace

Nejúčinnější motivací je sněhulák postavený na zahradě. Pokud nám to počasí nedovolí, připomeneme si dobu, kdy jsme ho stavěli. Děti vzpomínají, vypravují.

Z čeho byl sněhulák postaven? Bylo by to studené, anebo teplé? Proč? Bylo by to velké, nebo malé?
Mohli bychom si tady ve třídě postavit nějakého sněhuláka? Co myslíte, z čeho by se dal postavit a jak?

Učitelka otázkami provokuje děti k přemýšlení, potom jim rozdá připravený materiál.

Problémová situace

Stavíme sněhuláky z jednotlivých částí.

Co vidíme na sněhulákovi, když se na nás dívá? Co nevidíme, když je k nám otočený zády? Mohl by se dívat i doprava? Který ze dvou sněhuláků má koště na druhé straně? Proč? Jsou všechny koule stejně velké? Která je nejmenší?

Mladší děti pokládají rozstříhané obrázky na předlohu, starší sestavují celek vedle předlohy. Děti popisují své poskládané obrázky, porovnávají s předlohou, zkouší stavět i bez předlohy, případně si své předlohy vymění. Starší děti skládají celek z libovolných částí, tzv. popleteného sněhuláka, kterého potom společně opravují, řeší problém, situaci zdůvodňují. Zkoušíme se postavit tak, jak stojí sněhulák.

Děti nejprve sestavují obrázky z méně částí.
1. Děti nejprve sestavují obrázky z méně částí.
Děti nejprve sestavují obrázky z méně částí.
2. Děti nejprve sestavují obrázky z méně částí.
Pomůcka určená mladším dětem
3. Pomůcka určená mladším dětem
Pomůcky určené dětem starším
4. Pomůcky určené dětem starším
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 19. 09. 2005
Zobrazeno: 19462krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. Co přinesl sněhulák?. Metodický portál: Články [online]. 19. 09. 2005, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/289/CO-PRINESL-SNEHULAK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.