Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vlakem na cykloturistický výlet

Ikona inspiraceIkona modul
Autor: Tomáš Blaťák
Anotace: Žáci si sami naplánují cykloturistický výlet a vyberou ten nejlepší. Rozsah projektu je cca 5 týdnů. Je zaměřen na procvičení získaných dovedností v oblasti výpočetní techniky a zeměpisu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
 2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » efektivně využívá moderní informační technologie
 3. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Informatika a informační a komunikační technologie » Informatika a informační a komunikační technologie » Zdroje a vyhledávání informací, komunikace » využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Geografické informace a terénní vyučování » používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
 3. gymnaziální vzdělávání » Informatika a informační a komunikační technologie » Informatika a informační a komunikační technologie » Zpracování a prezentace informací » zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Matematika a její aplikace
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Spolupráce a soutěž
 2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sociální komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: * pro dva žáky jedna počítačová stanice připojená k internetu (mapy ČR; tarify, předpisy a jízdní řád ČD)
* možnost přístupu k tiskárně
Klíčová slova: projekt, třída, vlak, mapy, výlet, kolo, ČD

Zadání

Vaše dvojice byla pověřena připravit pro svoji třídu školní výlet. Ale co taková příprava obsahuje? Co je potřeba ověřit a zajistit tak, aby všichni všemu správně rozuměli, vše bylo v pořádku a třída byla spokojená? To jsou věci, které budou ležet právě na vás. Jste ve druhém ročníku gymnázia, a proto vás předposlední týden v červnu čeká třídenní cykloturistický výlet na Šumavu. Ale pozor! Do místa určení se přepravíte i s koly vlakem. Bude tedy nutné zjistit přesné přepravní podmínky, ceny a časy odjezdů vlaků. Dále je na vás zjistit místo a ceny ubytování na dvě noci. Co by to bylo za výlet na kolech, bez poznávání krás okolí. Šumava je ráj kolařů, plná cykloturistických stezek, zajímavých míst a význačných bodů. Je dobré si je předem podrobně prostudovat. Z nich pak vybrat a ostatním představit ty, které by stály za návštěvu. Jistě byste neměli minout například nejvýše položenou železniční stanici v České republice. Na závěr proběhne společná prezentace a hodnocení.

O projektu

Tento projekt byl vytvořen zejména s cílem posílit u žáků schopnost tvořit ucelenou práci, jejíž odbornost postihuje alespoň dva odlišné obory. Dalšími cíly projektu jsou procvičení dovedností jako například:

 • základní práce s textovým editorem, orientace v internetových stránkách, schopnost vybírat důvěryhodné informace, práce s elektronickou poštou, tisk elektronických dokumentů
 • orientace v mapách ČR a v tarifech Českých drah

Žáci též rozvíjí schopnost pracovat v malé skupině, společně vyhodnocovat a následně prezentovat získané informace. Právě tato schopnost bývá u dnešních žáků dosti opomíjena. Ve většině případů nebývá problémem nalézt konkrétní informaci, ale dále s ní pracovat.

Projekt se opírá o tyto základní části:

 • najít vhodné ubytování
 • připravit trasy pro výlety, to znamená seznámit se s okolím, prostudovat dostupnost na kolech, vyhledat zajímavá místa
 • naplánovat dopravu do místa ubytování vlakem, přičemž hlavní podmínkou je mít s sebou jízdní kolo
 • toto vše uceleně zpracovat, uvědomit si a propočítat finanční náročnost takové akce
Návod
 1. Projekt organizují dva vyučující předmětů výpočetní technika a geografie.
 2. Žáci ve třídě jsou rozděleni do dvojic (maximálně do trojic).
 3. Místo konání výletu lze přizpůsobit poloze školy.
 4. Žákům je předloženo zadání projektu s patřičným komentářem.
 5. Motivační prvkem je realizace nejlepší práce. Jsou stanoveny podmínky a termín odevzdání:
  1. rozsah projektu 4-7 stran formátu A4
  2. možnost konzultací s vyučujícím, v polovině termínu průběžná kontrola
  3. žáci mají připravit a naplánovat kompletní organizaci včetně dopravy, ubytování a stravování
 6. Úkol má být zpracován v programu MS Word, odevzdán v tištěné i elektronické podobě.
 7. Realizaci projektů je vždy věnována část vyučovací hodiny, kdy zároveň probíhá průběžná kontrola prací. Žáci však na projektu pracují zejména ve svém volném čase.
 8. Na závěr probíhá prezentace prací, hodnocení a výběr nejlepší práce.
 9. Realizace výletu.
Kritéria k hodnocení:
 • odborná úroveň v oblasti geografie
 • odborná úroveň v oblasti zpracování na PC
 • celková koncepce a vlastní přínos
Zkušenost

Projekt Vlakem na cykloturistický výlet je velmi dobrým nástrojem pro procvičování v delším časovém úseku než několik vyučovacích hodin. Mně osobně se osvědčilo zadávat projekt ve druhém měsíci po začátku školního roku. Protože práci organizují dva učitelé, je dobré si předem stanovit harmonogram prací. Velká pozornost by se měla věnovat zadávání projektu a rozdělení žáků do skupin tak, aby tým dokázal efektivně pracovat. Na závěr probíhají společné prezentace prací, projekty jsou hodnoceny, přičemž nejlepší je vybrán a uskutečněn.

Zdoje: www.rvp.cz, http://www.mapy.cz/, http://www.cd.cz/

Markéta Somali, somali@email.cz
Petr Janíček, petrjanicek21@seznam.cz

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 03. 2008
Zobrazeno: 6688krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BLAŤÁK, . Vlakem na cykloturistický výlet. Metodický portál: Články [online]. 17. 03. 2008, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GHAB/2113/VLAKEM-NA-CYKLOTURISTICKY-VYLET.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.