Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Výchova demokratického občana

Ikona teoreticky

Výchova demokratického občana

Ikona odbornost
Autor: Věra Jirásková
Anotace: Úvodní článek cyklu k tematickému okruhu Občan, občanská společnost a stát.
Téma příspěvku:Výchova demokratického občana
Klíčová slova: občanství, stát, občan, občanská společnost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Následující články se vztahují k tematickému okruhu Občan, občanská společnost a stát a podrobně rozvádějí jeho témata. Učitelům se tak nabízí základní materiál, který přináší jak definice klíčových pojmů, tak jejich uplatnění v obsahu tématu. Stává se tak nezbytným teoretickým východiskem pro rozpracování tématu do školního vzdělávacího programu i pro jeho realizaci. Problematika není záměrně specifikována pro jednotlivé stupně či ročníky. Záleží jen na učiteli, jak si její obsah zařadí, aby na sebe navazoval a gradoval.

1 Občan a občanství
1.1 Občanství jako státní příslušnost
1.1.1 Historické aspekty českého občanství
1.1.2 České občanství dnes
(způsoby nabytí a pozbytí státního občanství ČR)
1.2 Občanská práva a povinnosti
(Listina základních práv a svobod, princip nedotknutelnosti soukromé sféry, princip rovnosti před zákonem, právo na spravedlivý proces, politická práva, sociální, hospodářská a kulturní práva, práva a povinnosti)
2 Občanská společnost
(občanská společnost jako sociální "meziprostor"; občanská společnost a její funkce)
3 Stát
3.1 Historické a současné pojetí státu
(antické teorie o státě, křesťanská teologie, osvícenský racionalismus, demokratický právní stát)
3.2 Ústava České republiky
3.3 Politický systém české republiky
3.3.1 Zákonodárná moc
(Poslanecká sněmovna, Senát, hlavní úkoly poslanecké sněmovny, hlavní úkoly senátu, poslanecká imunita, zákonodárný proces)
3.3.2 Výkonná moc
(prezident, vláda)
3.3.3 Soudní moc
(Ústavní soud, parlamentní systém)
4 Zapamatujte si
Obsahuje 10 základních kontrolních otázek a odpovědí, které se vztahují k předcházejícím třem článkům: Občan a občanství, Občanská společnost, Stát.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 08. 11. 2005
Zobrazeno: 9251krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JIRÁSKOVÁ, Věra. Výchova demokratického občana. Metodický portál: Články [online]. 08. 11. 2005, [cit. 2020-08-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/385/VYCHOVA-DEMOKRATICKEHO-OBCANA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.