Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Zlaté aktivity – úvod

Ikona teoreticky

Zlaté aktivity – úvod

Ikona odbornost
Autor: Aisis o.s.
Anotace: Článek je úvodním textem pro čtyři praktické příspěvky, které obsahují aktivity zaměřené na témata osobnostní a sociální výchovy – na procvičování sociálních dovedností.
Téma příspěvku:Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, OSV, sociální dovednost

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Soubor cvičení a her byl shromážděn pro potřeby projektu „Dokážu to?" zabývajícího se osobnostní a sociální výchovou pod názvem Zlaté aktivity (Kladno: AISIS 2000). Vychází z poznání, že pro úspěšný a spokojený život potřebujeme určitou úroveň sociálních dovedností. A také ze zkušenosti, že mnoho lidí tyto dovednosti - tak trochu paradoxně - neumí užívat či je dokonce vůbec nemá. Přitom tyto dovednosti je možno (se) učit.

„Jsou to dovednosti, kterým se nelze naučit z knih a nejsou ani vrozené. Učíme se jim pokusem a omylem ve svém každodenním životě. Pro tento druh učení však máme v současné době a při převládajícím životním stylu poměrně málo příležitostí. Učíme se, bydlíme a trávíme svůj volný čas převážně ve velkých skupinách, kdy je jen malá možnost blíže se seznámit s ostatními lidmi, se kterými se setkáváme. Také společenské zvyklosti a pravidla v naší kultuře ve skutečnosti omezují naše možnosti vzájemně se lépe poznávat a dozvídat se, co si o nás ostatní lidé opravdu myslí. Často pak žijeme celá léta v mylných představách o tom, jak nás vidí lidé a jací vlastně ve skutečnosti jsme", říká - za autory projektu - docentka psychologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Soňa Hermochová.

Tyto nesprávné představy o sobě samých, ale i o druhých samozřejmě mohou náš život dál komplikovat - vedou k omylům a ke zklamáním ve vztazích mezi kamarády nebo partnery, k nedorozuměním a konfliktům v rodinách. K tomu, abychom dětem alespoň z části nahradili omezené možnosti přirozeného učení, nabízejí autoři Zlatých aktivit modelové situace. Při nich si děti mohou vyzkoušet a zažít sociální dovednosti formou her a cvičení, naučit se své reakce a chování přesněji vnímat, chápat jeho příčiny a důsledky. A případně je vědomě a záměrně ovlivňovat.

Cíle aktivit - souhrnný přehled:
  • děti budou vedeny k vnímání pocitů, myšlenek, potřeb u sebe i u druhých lidí - cílem je poznání sebe sama a porozumění jiným lidem;
  • děti si uvědomí, že při svém chování v jakékoli situaci mají možnost volby, že se nemusí chovat podle toho, jak si přejí ostatní (tlak skupiny), ale mohou se rozhodovat sami a přebírat tak zodpovědnost za to, co dělají - cílem je rozvoj schopnosti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí;
  • k jednomu z důležitých momentů dochází, když si děti uvědomí, že mohou vyjadřovat své postoje, myšlenky a pocity - tím jsou též vedeny k tomu, aby se jimi více zabývaly - cílem je, aby se děti učily srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky, názory a pocity; při diskusích, společných polemikách a opakovaných zkušenostech se dětí učí tolerovat chování, pocity, názory a myšlenky druhých lidí - cílem je rozvoj schopnosti respektovat druhé lidi a uvědomění si skutečnosti, že mám právo být respektován;
  • součástí aktivit je přirozené navození modelových situací, ve kterých děti mohou hledat optimální řešení - cílem je rozvoj schopnosti přirozenou formou řešit problémové situace;
  • cílem aktivit je rozvoj dovedností, které dětem pomohou lépe zvládat zátěžové situace, krize, odmítnout nevhodné způsoby chování, ale i alkohol, drogy, kouření apod. - cílem je zvýšit schopnost odolávat vůči potencionálním úskalím, nebezpečím a krizím.

Použitá literatura:
Zlaté aktivity. Kladno: Aisis, 2000.

Navazující články
Zlaté aktivity I.
Zlaté aktivity II.
Zlaté aktivity III.
Zlaté aktivity IV.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 07. 2008
Zobrazeno: 5918krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Zlaté aktivity – úvod. Metodický portál: Články [online]. 05. 07. 2008, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2430/ZLATE-AKTIVITY---UVOD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.