Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > Aby to nebylo jen na papíře IV.

Ikona teoreticky

Aby to nebylo jen na papíře IV.

Ikona odbornost
Autor: Stanislav Červenka
Anotace: Popis zpracování školního vzdělávacího programu za účasti dětí, v přílohách konkrétní ukázky práce s dětskou samosprávou.
Téma příspěvku:Výchova demokratického občana
Klíčová slova: ŠVP, Člověk a společnost, samostatnost, skupinová činnost, hodnocení a sebehodnocení, Výchova demokratickéh občana
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Text je součástí seriálu příspěvků. Navazuje na články Aby to nebylo jen na papíře I., Aby to nebylo jen na papíře II. a Aby to nebylo jen na papíře III.


Jak jsem na předchozích stránkách zmínil, i školní vzdělávací program pro naši školičku jsem zpracovával společně s týmem dětských funkcionářů. Pracovní skupinu pro tvorbu ŠVP jsme sestavili na počátku školního roku 2005/2006. Snažili jsme se zapojit především ty nejstarší a nejschopnější žáky a tým pak doplnit zástupci jednotlivých ročníků.

Nejprve jsem, jak jinak, musel všechny zainteresované pro věc získat. Stejně pravděpodobně postupoval i mnohý ředitel vůči členům pedagogického sboru. Zodpovědnost za jednotlivé úseky práce si žáci rozdělili tak, aby právě ti nejschopnější zodpovídali za jednotlivé předměty a stejně tak za určitý ročník. Současně každý dostal nejméně jednoho šikovného pomocníka.

Od té doby jsme se pravidelně scházeli. V předstihu jsme se vždy dohodli, který ročník budeme zpracovávat, a na stůl v počítačové učebně jsme rozložili všechny učebnice tohoto ročníku. Kdokoli si pak mohl kteroukoliv prohlédnout a pokud potřeboval, půjčil si ji domů. Obvykle ve středu po vyučování jsme si společně sedli, ti velcí otevřeli poznámkové sešity a každý představil své návrhy.

Zpočátku jsem myslel, že to nebude žádná sláva, ale rád přiznávám, že jsem se hluboce mýlil. Někdy jsme ani nestačili zapisovat postřehy. Samozřejmě jsme pak museli všechno upravit a přeformulovat, ale sám jsem se občas divil, jaké že to důležité věci napadnou i ty nejmenší. Vždyť je to docela jednoduché. Stačí položit vhodnou otázku a každého vcelku brzy napadne, že by i prvňáček měl umět kupříkladu v tělocviku házet míčem, při pracovních činnostech stříhat nůžkami, sčítat a odčítat v odpovídajícím rozsahu atd.

Na našem stole brzy ležela pracovní verze částí programu a hlavně velcí to nejen pročítali, ale dokonce důležitě o všem zasvěceně diskutovali. Že byli všichni na své dílo patřičně hrdí, je nabíledni. Zejména, když jsem jména všech svých spolupracovníků uvedl spolu s poděkováním hned v úvodu oficiální verze našeho školního vzdělávacího programu.

Náš ŠVP nadále průběžně dotváříme. Na počátku školního roku 2006/2007 pak k němu přibyl první dodatek. Po dohodě s žáky a jejich rodiči jsme v 1. - 3. ročníku zrušili známkování. Úplně, i na vysvědčení!

Ale to už je jiná kapitola.

Poznámka: Pozornému čtenáři jistě neunikne, že se v našich příkadech ve funkci předsedy nějak často objevuje jméno Dolívka, respektive Dolívková. Bude to tím, že tato rodina dodává do naší školy mimořádně schopné jedince. Jistou analogii můžeme najít kupříkladu u rodiny Bushových ve Spojených státech.

Citace a použitá literatura:
[1] - ČERVENKA, S. ŠVP nejen pro málotřídky I. - X. UL 2006 . Praha : Agentura Strom, 2005.  
[2] - JEŘÁBEK, J.; TUPÝ, J. et al. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v ZV. Praha : VÚP, 2005.  
[3] - JEŘÁBEK, J.; TUPÝ, J. et al. Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha : VÚP, 2005.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 16. 05. 2008
Zobrazeno: 2975krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČERVENKA, . Aby to nebylo jen na papíře IV.. Metodický portál: Články [online]. 16. 05. 2008, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/2320/ABY-TO-NEBYLO-JEN-NA-PAPIRE-IV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.