Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Nebezpečí zvané kybergrooming III – osobní...

Nebezpečí zvané kybergrooming III – osobní schůzka

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek se zaměřuje na finální etapy internetové manipulace vedoucí k osobní schůzce – kybergrooming.

V posledním dílu naší odborné série se zaměříme na finální etapy fenoménu internetové manipulace vedoucí k osobní schůzce – kybergroomingu. Předcházející díl jsme věnovali jednotlivým technikám manipulace a nyní předpokládejme situaci, kdy již útočník různými technikami získal osobní informace od oběti a chystá se je zneužít. Máme zde etapu třetí, tedy přípravu na osobní schůzku.

3. Příprava na osobní schůzku

Útočník již disponuje diskriminujícími informacemi a osobními údaji oběti a plánuje osobní schůzku. I v této etapě využívá techniky cílené manipulace. Ty již přímo směřují k zajištění přímého fyzického kontaktu s obětí.

Technika překonávání věkového rozdílu mezi útočníkem a obětí

V rámci monitorovaných případů sexuálního zneužití dětí útočníky z internetu nalezneme řadu případů, kdy kyberútočník využil specifické techniky zaměřené na překonání věkového rozdílu mezi ním a obětí[1]. Tato technika funguje zhruba takto: Útočník komunikoval s obětí několik týdnů pod falešnou identitou, v rámci které o sobě tvrdil, že je nezletilý. Po čase však oběti oznámil, že mu jeho otec zakázal přístup k internetu, ale jeho dospělý 30letý bratr (další identita téhož útočníka) by chtěl v komunikaci pokračovat. Na základě této komunikace pak oběť postupně přijala skutečnost, že komunikuje s člověkem, který je již dospělý – tedy podstatně starší[2].

Existují také případy, kdy kybergroomer oběti tvrdil, že ji na osobní schůzce vyzvedne starší osoba, třeba tatínek či sourozenec útočníka. Touto osobou však byl právě onen útočník, který oběť odvezl na „bezpečné místo“ a tam ji sexuálně zneužil.

Do tohoto místa se útočník v rámci manipulace choval jako kamarád, dobrý přítel (s výjimkou výše uvedené situace). Nyní se stává skutečným predátorem, který oběť loví.

Vyhrožování a vydírání oběti

Ve chvíli, kdy má predátor o oběti dostatek informací a citlivých materiálů, může se ji pokusit pozvat na osobní schůzku. Pokud oběť odmítne na schůzku dorazit, útočník ji začne vydírat. Vyhrožuje, že o ní zveřejní kompromitující materiály – například zašle nahé fotografie jejím kamarádům, přátelům a rodičům, případně tyto materiály vytiskne a vyvěsí v okolí bydliště a školy oběti. Může také tvrdit, že zveřejní diskriminující fotografie na internetu s hanlivým označením oběti (např. Honza Novák je gay! Toto je jeho telefonní číslo XXX-XXX, zavolejte mu! Jana Nováková je špinavá prostitutka! Pište jí na e-mail XXX-XXX apod.). Mnoho dětí těmto výhrůžkám nedokáže vzdorovat a raději se na schůzku dostaví, než aby byly vystaveny ponížení ze strany okolí.

Ne vždy je však nutný nátlak ze strany útočníka, protože řada obětí je ochotna jít na schůzku i bez předchozího vydírání. Např. proto, aby získaly slibovaný dárek, peníze apod.

4. Osobní schůzka

Osobní schůzka je ústředním cílem snah kybergroomera a logickým zakončením předcházejících etap.

Pokračující manipulace

První schůzka útočníka s obětí může být úplně nevinná, nemusí ještě dojít k sexuálnímu či jinému zneužití oběti. Útočník si může na schůzce pouze ověřit, zda je oběť skutečně nezletilá, zda se nejedná o nasazeného agenta (v některých státech jsou tito agenti běžnými nástroji v boji proti zneužívání nezletilých). Na schůzce rovněž může útočník prohloubit navázaný vztah s obětí dalším dárkem (úplatkem). Oběť tak nabude dojmu, že je útočník neškodný a že je skutečně tím „exkluzivním kamarádem“, za kterého se na internetu vydával. K útoku může dojít až po několika osobních schůzkách.

Úvodní schůzku také útočník často využívá k tomu, aby získal další diskriminující materiály dítěte, např. si dítě vyfotí, natočí apod. Logicky má tak další prostředky, jak může pokračovat ve vydírání.

Útok na oběť

Útok (sexuální útok, fyzický útok apod.) má pro oběť nedozírné následky. Jak v oblasti fyzické, tak zejména v oblasti psychické. Pokud má kybergroomer dostatek účinných nástrojů pro manipulaci, může oběť donutit k opakovaným schůzkám, na kterých útoky pokračují (viz předcházející manipulace). Je nutno zopakovat, že mezi oběti nepatří pouze děti mladší 15 let, v jedné z nejtragičtějších kauz z poslední doby (kauza Peter Chapman) bylo oběti 17 let.

Závěr

Co říci závěrem? Kybergrooming je velmi nebezpečný a je nezbytné při jakékoli známce nebezpečné komunikace dítěte s „kamarádem z internetu“ zasáhnout, probrat rizika této komunikace a v případě potřeby kontaktovat Policii ČR.

Kde hledat další informace o kybergroomingu:

www.kybergrooming.cz

www.e-bezpeci.cz

www.e-nebezpeci.cz

www.prvok.upol.cz

www.linkabezpeci.cz

www.saferinternet.cz

 

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Centrum PRVoK PdF UP, E-Bezpečí
www.prvok.upol.cz
kamil.kopecky@upol.cz

 

 


[1] KOPECKÝ, K., KREJČÍ, V. Rizika internetové komunikace. Olomouc : Net University, 2010. Online: www.e-nebezpeci.cz

[2] BERSON, I. R. Grooming Cybervictims: The Psychosocial Effects of Online Exploitation for Youth. Tampa : University of South Florida. USA. Online: http://www.cs.auckland.ac.nz/~john/NetSafe/I.Berson.pdf

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám