Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > České muzeum stříbra Kutná Hora

Ikona informativni

České muzeum stříbra Kutná Hora

Autor: České muzeum stříbra
Anotace: Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás budeme postupně zvát. V tomto článku zavítáme do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře.
Klíčová slova: muzeum, Kutná Hora

Dnešní muzeum stojí na základech, které v Kutné Hoře před 132 lety položil Archeologický sbor Vocel. Za své poslání si vytyčil, aby „písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich, a tím i větší šetrnost k nim v lidu se budila, šířila a udržovala".

Kutnohorské muzeum pokračuje ve stejném duchu dodnes. Soustřeďuje se na dějiny regionu - na samotnou Kutnou Horu jako královské horní město, na středověké důlní a mincovní památky, geologii kutnohorské oblasti a numismatiku. Přitažlivost expozic umocňuje jejich scénické pojetí a hlavně autentický středověký důl, kterým mohou návštěvníci procházet.

Expozice muzea se nachází ve třech objektech - Hrádek, Kamenný dům a Tylův dům.

Hrádek

Hlavní expozice na Hrádku - České muzeum stříbra, podle které nese název celá instituce, nabízí možnost návštěvy dvou prohlídkových okruhů: Město stříbra a Cestu stříbra.

V okruhu „Město stříbra" se seznámíte s geologií, archeologií, vývojem středověké Kutné Hory, dějinami Hrádku, životem "stříbrné šlechty" a numismatikou.

V okruhu „Cesta stříbra" navštívíte středověký důl, velký těžní stroj - trejv, havířskou osadu a poznáte středověkou technologii dobývání, zpracování stříbrné rudy a mincování.


Hrádek - Hodovní sál


Středověký důl

Kamenný dům

Expozice "Královské horní město - měšťanská kultura a život v 17. - 19. století" v Kamenném domě nabízí návštěvníkům pohled do života měšťanstva, do jeho hospodářského zázemí a kulturního a církevního života.


Kamenný dům - Měšťanský salón

Tylův rodný dům

Nesl původně název "Dům U zlatého hřebene". V budově je umístěna expozice věnovaná životu a dílu J. K. Tyla, významné osobnosti českého národního obrození a autorovi textu české národní hymny "Kde domov můj".


Tylův dům - expozice

Muzeum je často navštěvováno školami v rámci školních výletů a exkurzí, ale také i pro obohacení učiva v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro Základní vzdělávání. K muzeu patří další budova v Barborské ul. č. p. 33, kde se nachází pracovny odborného oddělení a v přízemí informační centrum pro turisty. Zde si můžou návštěvníci zakoupit suvenýry související především s historií města Kutné Hory, získat informace o dalších objektech, kulturních a společenských akcích konaných v našem městě. Je tady umístněn nápojový automat, který ocení zejména mladí návštěvníci v letních dnech po návratu ze středověkého dolu.

V budově Hrádku sídlí muzejní knihovna, zapojená do sítě knihoven ČR. Studentům a žákům základních škol je v Knihovně ČMS poskytována metodická pomoc při vyhledávání dokumentů v on-line katalogu knihovny. Na žádost studentů knihovnice provádí rešeršní práce, spíše se ale snaží studenty vést k samostatné práci při vyhledávání relevantních informačních zdrojů. Výpůjčky z Knihovny ČMS probíhají především formou prezenční, v některých případech jsou knihy zapůjčeny také absenčně.

Vzdělávací nabídka pro školy
Stálé programy

Základním cílem vzdělávacích programů pro žáky a studenty je přiblížit učivo s pomocí muzejních exponátů. Žáci a studenti se mohou dotýkat předmětů, vyzkoušet materiálové a fyzikální vlastnosti, seznámí se s jejich funkcí. Cílem je tak reagovat na moderní trendy v práci muzea s veřejností, přispět k rozvoji vzdělání návštěvníků a nabídnout alternativu pro trávení volného času. Vzdělávací programy jsou určeny především žákům základních a středních škol. Vzhledem k tomu, že se v muzeu nenachází místnost určená k tvůrčím dílnám, jsou možnosti muzea omezené. Přednášky se konají v přednáškové síni na Hrádku a interaktivní programy se pořádají ve výstavním sále v prostorách Hrádku, který je však téměř celoročně obsazen krátkodobými výstavami.

Přednášky

Přednášky pro základní školy, střední školy a gymnázia se obvykle konají v přednáškové síni. Po předchozí dohodě mohou muzejní pracovníci uspořádat přednášky i ve školách. V muzeu je k dispozici dataprojektor, přednášky jsou doplňovány ukázkami literatury a sbírkových předmětů, příp. jejich kopiemi.

V nabídce je cyklus přednášek určených pro žáky ZŠ, SŠ a gymnázií. Přednášky mohou pedagogové zařadit do svých vyučovacích hodin dějepisu a přírodopisu:

  • tematické přednášky z historie (dějiny regionu, města, významné historické události a období) nebo pomocných věd historických (heraldika, historická kartografie apod.)
  • přednášky o dolování, hutnictví, mincovnictví
  • přednášky z geologie, mineralogie a paleontologie
  • přednášky z etnografie


Přednáškový sál


Gymnázium Jiřího Ortena KH - cyklus
přednášek o dolování

Aktuální nabídka programů pro školy

K jednotlivým expozicím vypracovali muzejní pracovníci pro žáky základních škol pracovní listy, které jsou k dispozici v pokladnách objektů muzea nebo na internetových stránkách muzea.

Každoroční tradiční program

Již šestým rokem, vždy v listopadu, muzeum pořádá interaktivní akci Dny hlíny. Nabízí inspiraci, jak obohatit výuku v rámci vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Žáci se účastní interaktivní výstavy, zapamatování informací je podpořeno vlastní aktivitou. Jedná se o ukázku výroby pravěké keramiky určenou pro žáky ZŠ, SŠ a gymnázií. Program vede paní Anna Kellerová, která informuje žáky o životě lidí v pravěké době a zároveň předvádí výrobu pravěké keramiky válečkovou metodou nebo vymačkáváním. Vlastnoručně vyrobenou nádobku si mohou žáci také odnést. Tento interaktivní program se koná ve výstavním sále v prostorách Hrádku.


Výstavní sál Hrádku - Dny hlíny

Programy nabízené k výstavám

Plánovaná výstava na rok 2009 Kutnohorská bible Martina z Tišnova s doprovodným interaktivním programem, pracovními listy a cyklem přednášek.

Jiné akce muzea

Stejně jako ostatní instituce kraje, zúčastňuje se každoročně i toto muzeum Dne Středočeského kraje, Dnů evropského dědictví (EHD) a Muzejní noci.

Kontaktní adresy

České muzeum stříbra
Barborská 28
284 01 Kutná Hora

webové stránky: www.cms-kh.cz
e-mail: info@cms-kh.cz

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 11. 05. 2009
Zobrazeno: 6302krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STŘÍBRA, muzeum. České muzeum stříbra Kutná Hora. Metodický portál: Články [online]. 11. 05. 2009, [cit. 2020-02-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/3093/CESKE-MUZEUM-STRIBRA-KUTNA-HORA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.