Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Evropský sociální fond, projekty a my

Evropský sociální fond, projekty a my

Informativní příspěvek
Autor VÚP Praha
Informace o projektech zabývajících se počátečním vzděláváním vznikajících za podpory ESF.

Víte, jak poznáte netgeneration a jak souvisí s dnešní školou? Kolik informací se na nás denně valí a z jakých oblastí? Jak jsme na tom s využíváním možností, které přináší současné technologie, a co jsou klíčová témata, kterými je třeba se při výchově a vzdělávání zabývat? A jak to všechno souvisí s Evropským sociálním fondem?

Souvislost je v projektech, které byly realizovány díky podpoře z Evropského sociálního fondu. A právě těm se věnovala konference k využívání ESF ve vzdělávání, kterou ve čtvrtek 30. 10. 2008 pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Podstatnou částí programu konference byly workshopy, které se zabývaly konkrétními příklady využití zdrojů z ESF. Jeden z workshopů - s podtitulem Podpora počátečního vzdělávání prostřednictvím ESF - se mimo jiné věnoval výstupům z projektů realizovaných Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (VÚP), Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) a Institutem pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP).

Cílem prezentujících nebylo seznámit posluchače podrobně s konkrétními projekty, ale spíše upozornit na klíčové oblasti a témata, na jejichž podporu byly projekty zaměřeny.

Rámec programu vymezila úvodním slovem PhDr. Stanislava Krčková (VÚP), která stručně shrnula významné momenty reformy počátečního vzdělávání a charakter společnosti, v rámci níž reforma probíhá.

Následoval blok prezentací nazvaný Učitelé jako architekti vzdělání. V části Změna cílů a obsahu vzdělávání nabídla Mgr. Lucie Slejšková (VÚP) porovnání dnešních žáků, patřících k tzv. netgeneration, s předchozí generací, porovnání některých vzdělávacích teorií - zejména konektivismu a konstruktivismu, které jsou využívány při tvorbě školních kurikul.

Mgr. Zdeněk Slejška (VÚP) v části Nové metody a formy ve vzdělávání seznámil posluchače s aktuálními tématy, která je třeba v rámci vzdělávání řešit. Řeč byla například o technologiích, multikulturní společnosti či vzniku sociálních sítí ve virtuálním prostoru a prostředcích, jak tato témata využít při výchově a vzdělávání.

V části Další vzdělávání pedagogických pracovníků mluvila Mgr. Lucie Holacká (NIDV) o zjištěních plynoucích z výzkumu národního projektu Koordinátor. Cílem výzkumu bylo zmapovat problematiku tvorby školních vzdělávacích programů a jedním z výstupů výzkumu jsou i doporučení pro další vzdělávání pedagogů.

Na závěr zazněl příspěvek Inkluzivní škola - Předpoklad rovných příležitostí ve vzdělávání, v němž Mgr. Helena Pacnerová (IPPP) shrnula záměry a výsledky projektů VIP-Kariéra, SIM a Propos zaměřených zejména na podporu žáků ze sociálně znevýhodněných skupin, či se speciálními vzdělávacími potřebami.

Informace o konferenci a program dalších workshopů je k dispozici zde.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek