Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

QR kódy kolem nás

Praktický příspěvek
zkušenost
QR kódy nás obklopují v běžném životě, proč je tedy nevyužít i ve školní praxi? Pokud vás zajímá, co to QR kódy jsou, jaké informace se dají do QR kódů „zašifrovat“, jak takové šifry rozluštit a jak vytvořit, přečtěte si tento článek. Mimo jiné se můžete nechat inspirovat projekty, kde se QR kódy využívaly. Přečtěte si také o tom, že QR kódy se nehodí jen na základní školu, ale i v mateřských školkách je už mohou děti znát a pracovat s nimi. Článek vznikl v rámci projektu PPUČ.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Cíl výuky

Zapojení technologií do výuky

QR kód (Quick Response Code) je kód rychlé reakce a představuje čtverec složený z různých kombinací černých a bílých menších čtverečků. Takové kódy jsou všude kolem nás. Někteří lidé si je umisťují na své vizitky, turisté je mohou vidět na cedulích naučných stezek, některých památkách, a v našem městě má každý dům svůj přidělený QR kód, který nalepujeme na pytle s tříděným odpadem, takže můžeme pak sledovat, kdo jak moc třídí. V QR kódech jsou ukryté informace, které se už na vizitky, cedule a další nevešly.

Do QR kódu můžeme „skrýt“ například text, obrázek, internetový odkaz apod. K vytvoření takového kódu stačí využít generátor QR kódů (např. https://www.qr-code-generator.com, http://www.qrgenerator.cz). Generátory lze využívat bez přihlášení k zašifrování textu, webového odkazu, ale pro vložení videa, nebo vlastního obrázku, zvuku a fotky je třeba se na stránky registrovat (většinou zdarma).
 
K načtení QR kódu je třeba stáhnout si do chytrého zařízení čtečku QR kódů. Existuje celá řada aplikací dostupná na Google Play a App Store bez poplatku, která nám umožní po nasměrování chytrého zařízení směrem na QR kód (jako bychom ho chtěli vyfotit) „rozšifrovat“ informace skryté v QR kódech.
 
Právě proto, že nás QR kódy obklopují v každodenním životě, je třeba je zařazovat i do výuky. Mám vyzkoušené, že žáci 2. ročníku ZŠ jsou schopni si stáhnout čtečku QR kódů do mobilu a poté s ní ve škole pracovat. Taková aktivita žáky velmi motivuje, protože jsou nadšeni ze zapojení nového prvku ve výuce, a navíc mohou používat BYOD (Bring Your Own Device – vlastní chytrá zařízení). QR kódy přinášejí dokonce i prvek překvapení (v podstatě je to druh šifry), tím pádem i pocit úspěchu při dekódování šifry.
 
Co se digitální gramotnosti a očekávaných výstupů učení týká, žák by měl být schopen řešit úkoly a situace ve výuce i za pomoci digitálních technologií, což v praxi může vypadat tak, že do QR kódů učitel vloží úkoly navíc pro rychlejší žáky, bonusové materiály, správná řešení příkladů a umožní tak dětem okamžitou zpětnou vazbu (např. po testu) zajímavější formou (např. vytištěním a vylepením QR kódu po třídě). Ale dá se také vymyslet celý projekt využívající QR kódy, díky kterému děti zažijí větší dobrodružství. Podle prostředí, kde se akce uskuteční, je možné pomocí QR kódů žáky rozpohybovat ještě více, než si můžeme dovolit ve třídě.
  • O prvním projektu s QR kódy ve 2. ročníku si může přečíst více zde:
  • Video z projektu Afrika můžete shlédnout zde:
  • O orientačním běhu s QR kódy se dočtete zde:
 
Na prvním stupni jsem s QR kódy zažila opravdové dobrodružství. Dokážu si ale jejich smysluplné využití představit i na 2. stupni, kde by žáci vytváření kódů už určitě zvládli sami. Dokázali by je využít k zachycování skutečností ze svého okolí (OVU – Tvorba digitálního obsahu), např. na nástěnce, kde by umisťovali QR kódy se svými referáty, fotkami na dané téma apod. Školkové děti by ale určitě zaujaly 3D omalovánky, které by si pomocí chytrého zařízení rozhýbaly, a to díky QR kódu, který už je na tisknutelné omalovánce připraven (jde o tzv. rozšířenou realitu). Pokud vás omalovánky zajímají, přečtěte si o nich více na tomto odkazu (mimochodem se dostanete i k materiálům pro 2. stupeň):

Moje motto zní: Pojďme nechat žáky hodinu (výuku) prožít, ne přežít! QR kódy v tom mohou být našimi velkými pomocníky, a je jen na nás, do jakého „příběhu“ je zasadíme.

Reflexe

QR kódy jsou prostředky, kterými může učitel žáky nadchnout, motivovat a dokonce i rozpohybovat. Dá se s nimi zažít i plno legrace a nechat žáky pocítit trochu dobrodružství ve vyučování.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek