Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Aktivity s kartičkami – důležité dny

Ikona prakticky

Aktivity s kartičkami – důležité dny

Ikona inspirace
Autor: Pavlína Hublová
Anotace: Státní (a jiné) svátky, významné dny – tři náměty na výuku i procvičení v hodinách vlastivědy. Kartičky obsahují data a popisky důležitých dnů z kalendáře.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: kartičky (viz příloha), stolní kalendáře, popř. výtvarné pomůcky a papíry
Klíčová slova: důležité dny, svátky, kalendář, tip do hodin vlastivědy

Vyvozujeme učivo, pracujeme s kalendářem

Každá skupinka má k dispozici stolní kalendář. Každé skupince dáte jen kartičku/kartičky s datem. Žáci mají za úkol vyhledat příslušné datum a zjistit název svátku.

Po nalezení mohou:

  • vyhledat kartičku do páru (párové karty leží na určeném místě);
  • poznamenat si do sešitu/na papír, kartu s datem vrátí na určené místo a berou si další (v závěru pak mají soupis všech vámi zvolených významných dní).
Následuje společná diskuze nad vybranými svátky a důležitými dny. Cílem je, aby žáci pochopili důležitost vybraných významných dnů a svátků. 

Procvičujeme učivo

Klasické využití kartiček ve skupině, ve dvojici, jednotlivci:

  • žáci dostanou celou sadu (náročnost a obsah určuje učitel) a mají vytvořit správné dvojice; dvojice pracuje na střídačku – jeden nabízí data, druhý přikládá události a opačně;
  • žáci dostanou jen jednu část dvojic, druhé musí vyhledat na určeném místě nebo poschovávané po třídě;
  • skupina dostane jen kartu s popise svátku a má vytvořit sochu, která svátek nejlépe vystihuje; ostatní skupiny hádají a zapisují; v druhém plánu pak mohou připisovat/vyhledávat z nabídky karet správné datum.

Vytváříme bohatší aktivitu

Dvojice si vytáhne název svátku a vyhledá k němu správné datum. Na kartičku A6/A5 má pak za úkol namalovat obrázek/obrázky/komiks, který bude vystihovat zvolený svátek.

Takto si vytvoříme ke kartičkám všechny ilustrace a vzniknou tak trojice karet (datum – název – obrázek). To pak nabízí ještě bohatší a zajímavější využití karet.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf30 kBKarticky_Dulezite-dny
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 12. 2018
Zobrazeno: 4025krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBLOVÁ, Pavlína. Aktivity s kartičkami – důležité dny. Metodický portál: Články [online]. 17. 12. 2018, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/21826/AKTIVITY-S-KARTICKAMI---DULEZITE-DNY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 17. 12. 2018 09:33
Článek nabízí výukovou aktivitu, která se týká velmi důležitého tématu z hlediska občanského vzdělávání. Státní svátky a důležité dny jsou žákům nabízeny způsobem, který vyžaduje jejich aktivitu v průběhu učení.
1.Autor: Jan BrichVloženo: 31. 12. 2018 22:34

Vystřihovací kartičky pro kalendář svátků najdete už připravené také na https://www.timixi.com/timeline/detail/506 (lze stahovat zdarma).

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.