Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak využít mobilní telefon při výuce – získávání...

Jak využít mobilní telefon při výuce – získávání informací

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Aisis o.s.
V uvedené aktivitě si žáci procvičují základní pravidla, které je nutné dodržovat při telefonování.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Jak využít mobilní telefon při výuce - získávání informací

Popis činnosti

Práce ve dvojicích:

Promyšlení pravidel při telefonování. Shrnutí pravidel a zapsání na tabuli. Potom dojde k určení doporučeného pořadí - oslovení, představení se, formulování dotazu (informace), vlastní dialog, ukončení hovoru.

Před vlastní vyučovací hodinou mám domluvené (informované) instituce (osoby) o tom, že budou volat žáky ze školy a budou mít určitý typ dotazu.

Vlastní aktivita s mobilním telefonem - žáci pracují v týmech a mohou si vybrat (vylosovat) z připravených možností nabídek, kam volat. Objeví-li se námět na volání jinam, nebráním se, ale toto volání uskutečním nakonec (měli bychom již poznat případné chyby z předcházejících hovorů). Vybrané náměty si týmy nesdělují. Po promyšlení telefonického rozhovoru (srovnání myšlenek) se uskuteční vlastní telefonní hovory, kteří ostatní sledují (můžeme nahrávat i na videokameru).

Některé náměty:


městská knihovna - jak si zařídit průkazku
dopravní společnost - objednání autobusu na náš školní výlet
plavecká škola - informace o možnosti plaveckých kurzů
hygienická stanice - máme ve škole spálu
kancelář školy - omluva, ujel mi autobus
restaurace - zamluvení třídní oslavy
zástupce ředitele školy - domluvení schůzky k určitému problému - zde použijeme hands free, aby žáci mohli slyšet i odezvu (doporučíme, jak postupovat - mělo by následovat upozornění, resp. požádání o možnost přepnutí na hlasitý odposlech)

Další náměty vás určitě napadnou podle vašich podmínek.

Přínos:

Žáci získají další zkušenost při jednání s dospělými. Podle chování volajícího, jeho reakcí, mimiky atd. se dá poznat, kam asi volá. Zjištění pocitu volajícího a „hodnocení" od ostatních v týmu (ve třídě).

Úloha mobilního telefonu v aktivitě:

Uvědomění si, že svým telefonováním na sebe mohou volající přitahovat i nechtěnou pozornost (mimika, hlasitost, ...).

Další aplikace aktivity

Automatické dodržování určitého společenského jednání při jakékoli komunikaci.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek