Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Hry s příslovími, hádankami a pranostika...

Ikona informativni

Hry s příslovími, hádankami a pranostikami

Autor: E. Schneiderová; M. Hanzová
Anotace: Kniha nakladatelství Portál, s. r. o. poskytuje okolo sta úkolů zaměřených na práci s příslovími, rčeními, hádankami, pranostikami a slavnými citáty. Publikaci mohou využít učitelé českého jazyka při zpestření a obohacení výuky, stejně jako pedagogové při mimoškolním vzdělávání.
Klíčová slova: přísloví, pranostika, citát, portálkniha, hříčka
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Ustálená slovní spojení - přísloví, rčení, sousloví

Přísloví je ustálený výrok, který vyjadřuje nějakou životní moudrost, jeho smyslem je morální ponaučení, výstraha či pokárání. Přísloví tvoří celé věty, které nelze rozdělit, přeformulovat, skloňovat či časovat, např. Bez práce nejsou koláče.

Rčení je útvarem podobným přísloví, avšak liší se od něj v několika ohledech: je produktem lidové fantazie, jeho smyslem je pobavení, oživení jazykového pro­jevu. Rčení se stává částí vět, lze ho skloňovat i časovat.

Rčení úzce souvisí s úslovím a pořekadlem. Rčení se liší od pořekadla především tím, že rčení lze volně časovat (např. házet perly sviním, házet hrách na stěnu), zatímco pořekadlo jen v omezené míře nebo vůbec (chyba lávky já nic, já muzi­kant), úsloví pak tvoří přechodový typ mezi rčením a pořekadlem.

Sousloví je ustálené slovní spojení mající význam jediného slova. Ve větě vy­stupuje jako jeden celek, který nelze rozdělit na části. aniž by se ztratil původní význam. Nejčastěji se tvoří spojením podstatného a přídavného jména. např. lední medvěd, kyselina mravenčí, vyšší nervová činnost. Méně časté je spojení dvou podstatných jmen, např. medvěd brtník, tetřev hlušec, stav beztíže, skok o tyči, postavení mimo hru. Poměrně málo se vyskytují sousloví tvořená se slovesem, např. brát ohled, vést válku.

 

 


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Hry s příslovími, hádankami a pranostikami.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc17 kBKlíč ke cvičením
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 28. 08. 2013
Zobrazeno: 11390krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
M., Schneiderová;. Hry s příslovími, hádankami a pranostikami. Metodický portál: Články [online]. 28. 08. 2013, [cit. 2020-07-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17685/HRY-S-PRISLOVIMI-HADANKAMI-A-PRANOSTIKAMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.