Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Příměsové polovodiče

Ikona prakticky

Příměsové polovodiče

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ludmila Ciglerová
Anotace: Na základě předchozích znalostí o polovodičích vysvětlení vzniku vodivosti polovodiče přidáním vhodných příměsí a určení základních polovodičových součástek.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Elektromagnetické a světelné děje » rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Dataprojektor, počítač, dioda, ampérmetr, vodiče, žárovka, fotodioda, LED dioda
Klíčová slova: polovodiče, příměs, dioda, tranzistor

Vlastní strukturovaný popis činnosti

Níže komentované listy jsou součástí této prezentace.

1. list: Nadpis - téma hodiny.
2. + 3. list: Opakování principu vlastní vodivosti polovodičů. Vysvětlení další možnosti pro zvýšení vodivosti polovodičů - vhodná příměs (prvek z V. skupiny). Využití periodické soustavy prvků a znalostí z chemie.
4. list: Vysvětlení vzniku hradlové vrstvy v polovodičové diodě.
5. + 6. list: Zapojení diody v propustném a závěrném směru dle schématu na 5. listu. Nejlépe je užít demonstrační soupravu pro elektřinu a demonstrační ampérmetr.
7. list: Zapojení diody do obvodu se střídavým proudem. Jako indikátor proudu možno užít ampérmetr nastavený na měření stejnosměrného proudu (ručku umístíme na střed stupnice). Změnou pólů na zdroji se změní i směr proudu.
8. + 9. list: Další polovodičové součástky, LED diodu i fotodiodu zapojit a ukázat jejich funkci. Využít zkušenosti žáků s těmito součástkami. Tranzistor, tyristor pouze okrajově. Seznámit žáky s jejich využitím v praxi.

Žáci by si měli zapisovat do sešitu text, který je umístěn v bílém poli, a schémata zapojení. Pro urychlení zápisků je dobré rozdat žákům nakopírované obrázky příměsových polovodičů.

Citace a použitá literatura:
[1] - MARŠÁK, J. Fyzika pro 9. ročník.  
[2] - SVOBODA, E. Přehled středoškolské fyziky.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt250 kBprezentace
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 11. 2006
Zobrazeno: 8299krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CIGLEROVÁ, Ludmila. Příměsové polovodiče. Metodický portál: Články [online]. 24. 11. 2006, [cit. 2020-09-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/1024/PRIMESOVE-POLOVODICE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.