Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze

Informativní příspěvek
Autor Jitka Altmanová
Spoluautor: Irena Šormová , Jana Hradilíková
Článek přináší před začátkem školního roku informaci o činnosti Městské knihovny v Praze a představuje zajímavé možnosti spolupráce škol s knihovnami.

Síť poboček MKP pokrývá velkou část území hlavního města Prahy a spolupracuje tedy s většinou škol.

Nabídku lekcí pro jednotlivé stupně škol najdete na stránkách každé pobočky zvlášť pod záložkou Více o pobočce na nebo na projektové stránce určené školám.

Domluvit si s třídou návštěvu v knihovně je možné telefonicky, u každé pobočky je odkaz na dětského knihovníka s číslem telefonu a e-mailovou adresou. Vybrat si lze konkrétní téma, nebo se dohodnout podle potřeb školy. Lekce v knihovně nejsou suplováním školní výuky, ale jejím obohacením z druhého pohledu.

Na stránce pro školy se dočtete také o způsobu práce knihovníků s dětmi a dalších službách nebo aktivitách zaměřených na tuto věkovou skupinu. Ke stažení jsou 4 soubory ve formátu pdf (Tipy na čtení s dětmi určené rodičům i učitelům), které doporučují osvědčené knížky prvního i druhého čtení.

Většina knihovníků pro děti a mládež absolvovala kurzy Kritického myšlení a semináře informačního vzdělávání. Mají základní orientaci v RVP a někteří se podílejí i na přípravě ŠVP. Informační gramotnost je přirozenou náplní jejich celoživotního vzdělávání.

S výchovou ke čtenářství začínáme již v předškolním věku. Pro prvňáčky pak navazuje MKP dlouhodobými projekty na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti souhrnně nazvanými Pasování na čtenáře. Sem patří i celostátní akce SKIP Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, do níž se knihovníci a učitelé pravidelně zapojují.

K získávání dětí pro četbu přispívá i minibibliobus Oskar, jehož návštěvy škol, předškolních zařízení a pořádané akce se těší velké oblibě.

V průběhu září putují každoročně na odbory školství a kultury městských částí školní balíčky určené ředitelstvím škol. V nich je dopis ředitele MKP s aktualizovanou nabídkou služeb, které školám knihovny poskytují. Navázat spolupráci s knihovnou může pak škola i touto cestou.

Současná hektická doba a překotně se zrychlující tok informací kladou na profesi učitelů stále větší nároky. Knihovny se jim snaží práci usnadnit také prostřednictvím přehledů novinek dětské literatury, středoškolským učitelům a studentům pak knihovními dávkami a seznamy povinné (dnes spíše výběrové) četby, např. Knížky nejen do školy nebo Knihovna s fantazií.

Velkým pomocníkem je projekt E-knihovna, odkud je možné knihy stáhnout do čtečky PC nebo tabletu. Vysokoškolští a někdy i středoškolští studenti využijí službu E-zdroje s databázemi různého zaměření v českém i anglickém jazyce. Většina databází má vzdálený přístup, některé z nich jsou dostupné z poboček, případně z ústřední knihovny na Mariánském náměstí.

MKP se s velkým zájmem obrací i na mládež, pro které je připravena stránka K4U. Zde žáci a studenti naleznou nejenom užitečné informace o knihovně, ale i řadu pomůcek – například bibliografii klasických děl přepracovaných do komiksové podoby nebo jako audioknihy, zajímavé infografiky, informace o databázích i o možnostech trávení volného času v knihovně. S vybranými středními školami knihovna spolupracuje v rámci začínajícího projektu „Knihovny pro studenty“.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek