Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > QR kódy kolem nás

Ikona prakticky

QR kódy kolem nás

Ikona zkusenost
Autor: Martina Štikarovská
Anotace: QR kódy nás obklopují v běžném životě, proč je tedy nevyužít i ve školní praxi? Pokud vás zajímá, co to QR kódy jsou, jaké informace se dají do QR kódů „zašifrovat“, jak takové šifry rozluštit a jak vytvořit, přečtěte si tento článek. Mimo jiné se můžete nechat inspirovat projekty, kde se QR kódy využívaly. Přečtěte si také o tom, že QR kódy se nehodí jen na základní školu, ale i v mateřských školkách je už mohou děti znát a pracovat s nimi. Článek vznikl v rámci projektu PPUČ.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Základy práce s počítačem » 1. a 2. období » využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: chytré zařízení s čtečkou QR kódů
Klíčová slova: QR, kód, šifra, projekt, PPUČ, digitální gramotnost

Cíl výuky:

Zapojení technologií do výuky

QR kód (Quick Response Code) je kód rychlé reakce a představuje čtverec složený z různých kombinací černých a bílých menších čtverečků. Takové kódy jsou všude kolem nás. Někteří lidé si je umisťují na své vizitky, turisté je mohou vidět na cedulích naučných stezek, některých památkách, a v našem městě má každý dům svůj přidělený QR kód, který nalepujeme na pytle s tříděným odpadem, takže můžeme pak sledovat, kdo jak moc třídí. V QR kódech jsou ukryté informace, které se už na vizitky, cedule a další nevešly.

Do QR kódu můžeme „skrýt“ například text, obrázek, internetový odkaz apod. K vytvoření takového kódu stačí využít generátor QR kódů (např. https://www.qr-code-generator.com, http://www.qrgenerator.cz). Generátory lze využívat bez přihlášení k zašifrování textu, webového odkazu, ale pro vložení videa, nebo vlastního obrázku, zvuku a fotky je třeba se na stránky registrovat (většinou zdarma).
 
K načtení QR kódu je třeba stáhnout si do chytrého zařízení čtečku QR kódů. Existuje celá řada aplikací dostupná na Google Play a App Store bez poplatku, která nám umožní po nasměrování chytrého zařízení směrem na QR kód (jako bychom ho chtěli vyfotit) „rozšifrovat“ informace skryté v QR kódech.
 
Právě proto, že nás QR kódy obklopují v každodenním životě, je třeba je zařazovat i do výuky. Mám vyzkoušené, že žáci 2. ročníku ZŠ jsou schopni si stáhnout čtečku QR kódů do mobilu a poté s ní ve škole pracovat. Taková aktivita žáky velmi motivuje, protože jsou nadšeni ze zapojení nového prvku ve výuce, a navíc mohou používat BYOD (Bring Your Own Device – vlastní chytrá zařízení). QR kódy přinášejí dokonce i prvek překvapení (v podstatě je to druh šifry), tím pádem i pocit úspěchu při dekódování šifry.
 
Co se digitální gramotnosti a očekávaných výstupů učení týká, žák by měl být schopen řešit úkoly a situace ve výuce i za pomoci digitálních technologií, což v praxi může vypadat tak, že do QR kódů učitel vloží úkoly navíc pro rychlejší žáky, bonusové materiály, správná řešení příkladů a umožní tak dětem okamžitou zpětnou vazbu (např. po testu) zajímavější formou (např. vytištěním a vylepením QR kódu po třídě). Ale dá se také vymyslet celý projekt využívající QR kódy, díky kterému děti zažijí větší dobrodružství. Podle prostředí, kde se akce uskuteční, je možné pomocí QR kódů žáky rozpohybovat ještě více, než si můžeme dovolit ve třídě.
  • O prvním projektu s QR kódy ve 2. ročníku si může přečíst více zde:
  • Video z projektu Afrika můžete shlédnout zde:
  • O orientačním běhu s QR kódy se dočtete zde:
 
Na prvním stupni jsem s QR kódy zažila opravdové dobrodružství. Dokážu si ale jejich smysluplné využití představit i na 2. stupni, kde by žáci vytváření kódů už určitě zvládli sami. Dokázali by je využít k zachycování skutečností ze svého okolí (OVU – Tvorba digitálního obsahu), např. na nástěnce, kde by umisťovali QR kódy se svými referáty, fotkami na dané téma apod. Školkové děti by ale určitě zaujaly 3D omalovánky, které by si pomocí chytrého zařízení rozhýbaly, a to díky QR kódu, který už je na tisknutelné omalovánce připraven (jde o tzv. rozšířenou realitu). Pokud vás omalovánky zajímají, přečtěte si o nich více na tomto odkazu (mimochodem se dostanete i k materiálům pro 2. stupeň):

Moje motto zní: Pojďme nechat žáky hodinu (výuku) prožít, ne přežít! QR kódy v tom mohou být našimi velkými pomocníky, a je jen na nás, do jakého „příběhu“ je zasadíme.

Reflexe:

QR kódy jsou prostředky, kterými může učitel žáky nadchnout, motivovat a dokonce i rozpohybovat. Dá se s nimi zažít i plno legrace a nechat žáky pocítit trochu dobrodružství ve vyučování.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 12. 2018
Zobrazeno: 2997krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.3333333333333335
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
2 uživatelé Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠTIKAROVSKÁ, Martina. QR kódy kolem nás. Metodický portál: Články [online]. 05. 12. 2018, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/projekt/21923/QR-KODY-KOLEM-NAS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.