Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > > > Vysvědčení vytvořené spolužáky

Vysvědčení vytvořené spolužáky

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Eva Špačková
Aktivity vedoucí ke kladnému posuzování spolužáků, k hledání pěkných vlastností u druhých a v závěrečné fázi ke zpestření předávání vysvědčení.

Špatné vlastnosti se u druhých hledají snadno, avšak ty pěkné ne všichni dokáží ocenit. Následující aktivity jsou zaměřeny na lidské vlastnosti a směřují k vytvoření vysvědčení. Žáci se nejprve seznámí s pojmem hodnocení a předvedou pomocí pantomimy například nafoukanost či starostlivost. V závěrečné a nejdůležitější fázi vytvoří slovní hodnocení pro své spolužáky, které pak učitel přepíše a společně s pravým vysvědčením poslední den před letními prázdninami předá.

Aktivitu doporučuji realizovat ve třetím ročníku, popř. zjednodušit pro ročník druhý. Je také vhodné přidat (klidně i hodinu dopředu a poté navázat hodnocením) přiřazování dvojic, např. hodně povídá - upovídaný (viz příloha) nebo vyhledávání vlastností ve slovníku. Mnozí žáci mají problémy vymyslet, jaký by kdo mohl být, a také vysvětlit dané vlastnosti a správně jim porozumět.

Kroužek - slovo hodnocení

S žáky vytvoříme kroužek, posadíme se na zem a popovídáme si o hodnocení druhých. Nejprve si objasníme samotné slovo hodnocení a zkusíme vytvořit nějaká synonyma. Promluvíme si o důležitosti hodnocení a o způsobu posuzování druhých.

Vzhled - první dojem

Dva žáky pošleme za dveře. Prvním bude děvče již předem pěkně oblečené a namalované, které se trochu učeše a upraví. Druhým bude osoba, která se za dveřmi převleče do volného párajícího se trika, špinavých kalhot a děravých ponožek, na obličeji se zašpiní např. uhlem a rozcuchá se. Po jednom přijdou do třídy a ostatní je posuzují.

Chování, první dojem, důvody

Za dveře jdou opět dva žáci, kteří mají na lístečcích napsáno, jakým způsobem se mají chovat při příchodu do třídy. První přijde s pěkným držením těla, usměvavý, nahlas pozdraví a svou mluvou bude představovat radost z toho, že všechny vidí. Druhý nepozdraví a začne mlátit rukama do země, dupat a nadávat. Následuje opět posouzení obou druhými a vlivu prvního dojmu.

Lidské vlastnosti

Každý dostane na lístečcích napsané dvě lidské vlastnosti. Ty zapíše na tabuli pod nápis KLADNÉ či ZÁPORNÉ.

Dobrosrdečný, vznětlivý, citlivý, závistivý, nápomocný, pilný, lenivý, ustrašený, odvážný, tvrdohlavý, usměvavý, zamračený, urážlivý, starostlivý, kamarádský, milý, hodný, šikovný, vyrovnaný, upovídaný, snaživý, jízlivý, hulvátský, samotářský apod.

Pantomima

Následuje pantomimické ztvárnění některé z lidských vlastností. Žáci hádají, co kdo představuje.

Na každém najdu něco pěkného

V závěru hodiny dostanou žáci důležitý úkol - zamyslet se nad vlastnostmi svých spolužáků a o každém napsat něco, co se jim na dotyčném líbí, proč ho obdivují. Klidně i zmínit situaci, ve které se tak projevuje. Mají tedy za úkol kladně zhodnotit chování, jednání a vlastnosti každého spolužáka. Heslo, které bude napsané i na tabuli, zní: Na každém najdu něco pěkného! Budou-li mít hotovo, mohou stručně připsat, v čem by se daný člověk mohl zlepšit, která vlastnost se jim na něm nelíbí. K tomuto dostanou papír A4, buď s již vytištěnými jmény všech žáků anebo prázdný, na který si každý spolužáky zapíše.

Hodnocení hodiny

V posledních několika minutách zkusí žáci svým tělem vyjádřit, zda se jim hodina líbila či nelíbila. Nejvyšším oceněním je stoj na špičkách, popř. možnost vylézt na židli či stůl, nejnižší leh na zemi.

Konečný úkol leží na samotném učiteli. Pečlivě pročte veškeré dětmi zapsané informace a pěkně je přepíše ve formě vysvědčení.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf38 kBPříloha: Vlastnosti lidí
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek