Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Slunce patří létu

Ikona odbornost
Autor: Alžběta Palatinová
Anotace: Program pro prázdninový provoz.
Prázdninové období je ovlivněno uzavíráním některých MŠ a soustřeďováním všech dětí do vybraných zařízení. Příspěvek upozorňuje na některé důležité momenty tohoto období, zejména pak klade důraz na adaptační proces dětí.
Téma příspěvku:Ostatní
Klíčová slova: prázdniny, prázdninový provoz

Prázdninový provoz je zvláštní situací pro celou mateřskou školu i děti, které ji v tuto dobu navštěvují. Prázdniny totiž znamenají omezení provozu některých MŠ, a tak dochází k soustředění dětí do vybraných zařízení. Tím dochází k vytváření nových kolektivů, vztahů a přátelství. Děti, které nejsou v dané mateřské škole "domácí", samozřejmě procházejí normálním adaptačním procesem, k čemuž je nutné přihlédnout a citlivě vybírat vzdělávací nabídku. Při jejím plánování se více využívá příznivých přírodních podmínek, resp. možnosti pobývat co nejvíce venku.

Prázdninový provoz MŠ by měl probíhat ve volnější formě a v uplynulém roce nabyté očekávané kompetence by se měly jen prohlubovat a zdokonalovat. I během prázdnin posilujeme u dětí jejich kompetence, především z oblasti pohybových dovedností, protože jsou děti více venku a sociálních dovedností, kdy se děti setkávají s novými kamarády.

Adaptace

V době letního provozu bývají umisťovány do mateřské školy děti z různých předškolních zařízení. Protože je neznáme a ony neznají naše prostředí, zařazujeme do programu činností i prvky adaptace, pomáháme jím při přechodu do nového prostředí, tj. seznamujeme je s dětmi, prostorami a zaměstnanci mateřské školy.

Péče o zdraví

Je velmi důležité získat od rodičů veškeré potřebné informace o zdravotním stavu dítěte, o možných alergických reakcích (např. na štípnutí hmyzem, určitou stravu, reakce na slunění a ochranu proti nadměrnému slunění apod.). Upozorňujeme děti na možnost nebezpečí úrazů a jejich prevence. Otužujeme je vzduchem a vodou.

Zdravá výživa

Ve spolupráci s hospodářkou školy a se školní jídelnou se snažíme zajistit pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny i mléčných výrobků. Umožnit dětem dostatečný přísun tekutin, vedeme je k dodržování pitného režimu, podáváme i vitamínové nápoje a neslazené pití.

Pohybové aktivity

Využívání pobytu venku, pohybové hry v brouzdališti, dětském hřišti, využití tělovýchovného náčiní a nářadí, výlety do lesíka a blízkého okolí.

Nabídka činností a příležitostí
 • seznamování s prostředím, dětmi, sociální hra Jak se jmenuji,
 • poslech příběhu, rytmizace slov, zpěv Sluníčko a ptáček zpěváček,
 • cvičení grafomotoriky Sluníčko, Letní bouřka,
 • rozvíjení pohybových dovedností, cvičení s náčiním, skákání panáka,
 • hry s vodou, experimentování, manipulace s předměty,
 • seznámení s pohybovou hrou Král vysílá své vojsko, dodržování pravidel,
 • vytváření kompozic řazením a pokládáním přírodních materiálů Sluníčko,
 • uvědomování si potřeb druhého, spolupráce, hra Sedánky,
 • manipulace a třídění obrázků, popis, charakteristické znaky léta, tematické říkanky,
 • rozvíjení motorických dovedností hra Kouzelné ořechy
 • kreslení, malování Co vidí sluníčko
 • přímé pozorování přírody, poznávání rostlin a živočichů
 • herní a pohybové aktivity dle přání dětí
 • relaxace při hudbě
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 08. 2005
Zobrazeno: 16958krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALATINOVÁ, Alžběta. Slunce patří létu. Metodický portál: Články [online]. 19. 08. 2005, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/276/SLUNCE-PATRI-LETU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.