Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > > > > > > > Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Ikona informativni

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Autor: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Anotace: Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi naší historie. Do jednotlivých kulturních institucí kraje vás budeme postupně zvát. V tomto článku zavítáme do Regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
Klíčová slova: muzeum, Jílové u Prahy
J
 
 

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy se nachází v prostorách historické budovy Mince (č. p. 16, do roku 1420 sídlo královského horního úřadu), která patří k nejstarším domům ve městě. Hlavní specializace muzea je historie těžby a zpracování zlata, v tomto rozsahu u nás jedinečná.

Budova muzea
 Budova muzea - pohled z náměstí
 
Muzeum - pohled z parku
Náměstí královského horního města Jílového
 
Náměstí královského horního města Jílového
Muzeum - pohled z parku 
 

 Stálé expozice (muzeumjilove.cz/muzeum/index.php?clanek=2)

Mezi stálé expozice patří Zlato v České republice, která mapuje využívání, těžbu, zpracování zlata od úsvitu dějin až po současnost. Pozornost je zde věnována hlavním historickým i současným lokalitám výskytu zlata u nás, obecně výskytu zlata v přírodě, prospekci, výzkumu, zpracování i praktickému využití tohoto kovu v každodenním životě. Tato expozice je od dubna do října doplněna možností rýžování zlata z náplavů přímo v areálu muzea, včetně odborné instruktáže.

Tato praktická část expozice je již řadu let oblíbenou atrakcí školních exkurzí a výletů, z autentického materiálu je možno rýžováním získat drobné částečky zlata. Stejný způsob se používá dodnes při geologickém průzkumu a na každém potoce je možné si ho vyzkoušet. Expozici doplňuje i postava alchymisty Eduarda Kellyho, který budovu muzea jeden čas vlastnil.

Edward Kelly
 Edward Kelly
 
Zlatonosné minerály
Zlatonosné minerály
 
Modely důlních strojů
 Modely důlních strojů
 
Modely důlních strojů
Modely důlních strojů
 
Expozice zlato v ČR
 Expozice zlato v ČR
 
Rýžování zlata na nádvoří
 Rýžování zlata na nádvoří
 

Expozice Historie regionu se věnuje nejstaršímu prehistorickému osídlení, nejvýznamnějšímu keltskému oppidu na Závisti, Ostrovskému klášteru založenému koncem 1. tisíciletí, část expozice je věnována vorařství a stavbě posázavské železnice s nejvyšším kamenným mostem u nás. Minulost regionu připomíná expozice venkovské světničky, která se obměňuje v souladu s ročním obdobím, církevními svátky a lidovými obyčeji. Část expozice je věnována i zakladateli muzea Leopoldu Čihákovi a prvním muzejním exponátům z doby jeho založení. Spolkovou a ochotnickou činnost připomíná exponát loutkového divadla.

Ostrovský klášter - počátky české vzdělanosti
 Ostrovský klášter - počátky české vzdělanosti
 
Ostrovský klášter - počátky české vzdělanosti
 Ostrovský klášter - počátky české vzdělanosti
 
Ostrovský klášter - počátky české vzdělanosti
Interier středočeské světničky
 
Expozice ze stavby železnice
Expozice ze stavby železnice
 

Expozice Tramping a příroda v jižním okolí Prahy mapuje počátky turistiky u nás, vznik prvních chatových osad, tramping jako jedinečný, kulturní a česky svébytný fenomén dvacátého století, jeho kořeny, osobnosti a dopad na kulturu (hudba, písničkářství, film, sport atd.). Část expozice je koncipovaná jako pozvánka k návštěvě pestrých a zachovalých ekosystémů dolního Posázaví.

J
 
 
J
 
 

 Muzejní štoly (muzeumjilove.cz/muzeum/index.php?clanek=5)

Regionální muzeum během posledních let (2002 - 2008) zpřístupnilo tři historická důlní díla, která charakterizují tři hlavní etapy využívání jílovských zlatonosných rud. Štoly zásadním způsobem doplňují stálou expozici Zlato v ČR. Během let se staly oblíbeným cílem školních výletů i exkurzí, pobyt v podzemních prostorách již svým jedinečným prostředím děti přitahuje, zde vlastně získají představu o tom, jak se získávají nerostné suroviny.

Překop ve štole sv. Josefa
Unikátní profil štoly Halíře
 
Unikátní profil štoly Halíře
Překop ve štole sv.Josefa
 

 Naučná stezka „Jílovské zlaté doly"

Spojuje muzeum s nejvýznamnějšími památkami na dolování zlata, na svých zastávkách ale ani neopomíjí přírodní zajímavosti, ekologické aspekty těžby a další související témata, která mohou názorně doplnit environmentální vzdělávání.

Hornická kaplička na naučné stezce
 Hornická kaplička na naučné stezce
 
Bývalý zlatý důl na naučné stezce
 Bývalý zlatý důl na naučné stezce
 

Výstavy (muzeumjilove.cz/muzeum/index.php?clanek=19)

Muzeum každoročně připravuje 12 - 18 výstav s regionálním, uměleckým, sběratelským nebo rodinným zaměřením, řada z nich je doplněna doprovodným programem, besedami, semináři, tvůrčími dílnami apod. K některým jsou pak pro školní návštěvy připraveny pracovní listy, interaktivní programy apod.

Z Výstavy Keltové a Střední Čechy
 Z Výstavy Keltové a Střední Čechy
 
Tvůrčí dílna - herna na výstavě stavebnice Merkur
 Tvůrčí dílna - herna na výstavě stavebnice Merkur
 

 Každoroční tradiční programy

Z tradičních programů vhodných pro školní vzdělávání vybíráme každoročně pořádané Velikonoční a vánoční předváděcí dny, kdy se návštěvníci mohou prakticky seznámit s tradičními řemesly, obyčeji a zvykoslovím nejen zhlédnutím, ale i účastí v řadě tvůrčích dílen. Mezi tyto akce lze zahrnout i Muzejní masopust, jehož součástí je i příprava a výroba masek. Další takovou akcí je každoroční Celostátní setkání dráteníků, kde je otevřena tvůrčí dílna a drátenická miniškola. Tyto akce jsou většinou jednodenní nebo víkendové, bližší informace naleznete na muzeumjilove.cz/muzeum/index.php?clanek=1.

Vzdělávací programy pro školy
Stálé programy

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy nabízí stálé programy jak pro 1., tak 2. stupeň ZŠ, vhodně doplňující výuku dějepisu, přírodopisu, geologie, environmentální výchovy.

Jedná se o historii regionu - komentovaná prohlídka stálých expozic je doplněna vycházkou po městské památkové zóně a návštěvou hřbitova. Během této vycházky se žáci seznamují nejen s historií města, ale i s významnými osobnostmi s regionálním i celorepublikovým významem, např. s Petrem Brandlem, nejvýznamnějším malířem českého baroka, dr. Barvířem, světově uznávaným zakladatelem moderní geologie. Kuriózní postavou je i anglický alchymista Edvard Kelly, který měl jednu dobu budovu muzea ve svém držení a bydlel v ní.

Výklad, trasa i námět vycházky je možno operativně přizpůsobovat věku a potřebám jednotlivých vzdělávacích plánů škol. Tento program je orientován především na školy v nejbližším okolí. Konkrétní obsah i délku trasy a rozsah výkladu je možné si předem domluvit.

Další možností je vzdělávací a naučný přírodovědný program zaměřený zejména na vzdělávací oblasti:

  • člověk a příroda
  • neživá příroda
  • nerosty a horniny
  • geologický vývoj a stavba území v ČR
  • životní prostředí
  • vztah příroda a společnost v souvislosti s průmyslovou činností člověka (těžba surovin)

Opět lze tento program diferencovat s ohledem na věk žáků. Je možno sem zahrnout komentovanou prohlídku příslušných stálých expozic, praktický nácvik prospekce minerálů v přírodě (rýžování), komentovanou vycházku po naučné stezce, která může být zakončena exkurzí do některé z muzejních zlatých štol. Pro žáky 9. tříd ZŠ a přírodovědná gymnázia lze tento program rozšířit i o sběr minerálů v terénu. Délka, náročnost i obsah programu se dá dle požadavků přizpůsobit v trvání od 2 hodin (pouze prohlídka muzea nebo štoly) do 8 hodin (naučná stezka, rýžování, projekce dokumentárních filmů, prospektorská expedice apod.). Pro specializované školy (přírodovědně zaměřená gymnázia, zlatnická a hornická učiliště) je možno uspořádat odborné přednášky v oblasti geologie, historie těžby zlata, dopady na životní prostředí apod.

Programy k aktuálním výstavám a interaktivní dílny

K řadě výstav připravuje Regionální muzeum v Jílovém u Prahy doprovodné programy (komentované prohlídky, pracovní listy). Konkrétní informace k jednotlivým výstavám naleznete na muzeumjilove.cz/muzeum/index.php?clanek=19. Tvůrčí dílny vázané na lidová řemesla (drátenictví, košikářství, zvykosloví) a předvádění je vzhledem k náročnosti přípravy a lektorskému zabezpečení možno nabídnout pouze v době předváděcích dnů.

Informační zdroje

Fotodokumentace ve spisovně muzea (např. Keltové a Střední Čechy, Zálesácká herna Jaroslava Foglara, Merkur - nestárnoucí stavebnice).

Kontaktní adresy

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy
tel: 241 950 791
www.muzeumjilove.cz, info@muzeumjilove.cz

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 09. 2009
Zobrazeno: 5870krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy . Regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Metodický portál: Články [online]. 15. 09. 2009, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/muzeum/3099/REGIONALNI-MUZEUM-V-JILOVEM-U-PRAHY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.