Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Poznejte svůj kraj pomocí mapového serveru
Odborný článek

Poznejte svůj kraj pomocí mapového serveru

16. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Iva Drahokoupilová

Anotace

Příspěvek popisuje webový mapový server Plzeňské kraje a možnosti, jak s těmito mapami pracovat a využít je ve výuce.

Příspěvek byl převzat z časopisu pro další vzdělávání v geografii - Geografické rozhledy.


Baví vás cestování, zajímáte se o mapy, chcete poznat svůj kraj a víc vás baví práce s počítačem, než hledání v papírových mapách? Jestliže ano, tak si určitě přečtěte tento článek, ve kterém se vám představí mapový server Plzeňského kraje.

Česká republika je, jak všichni víme, rozdělena do krajů a každý z nich má svůj mapový server (mapy.kr-olomoucky.cz, mapy.kr-vysocina.cz atd.). Některé jsou méně zdařilé, jiné jsou výborné, to již nechám na posouzení každého z vás. Já bych vás ráda seznámila s mapovým serverem portálu Plzeňského kraje, který najdete pod adresou mapy.kr-plzensky.cz.

Správcem a provozovatelem tohoto serveru je Krajský úřad Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. K vlastnímu provozování stačí prohlížeč Internet Explorer verze 5.5 nebo vyšší. Mapový prohlížeč je aplikace, která pro spuštění na vašem počítači vyžaduje pouze internetový prohlížeč s podporou dynamického HTML a JavaScriptem. Umožní vám nejen pohled na mapu zájmového území, ale i další práci s mapou, jako navigaci a zjišťování informací o prvcích, které jsou zde zobrazeny.

Úvodní stránka portálu Plzeňského kraje
1. Úvodní stránka portálu Plzeňského kraje

Popis prostředí

Po zadání adresy se vám objeví hlavní stránka portálu Plzeňského kraje (obr. 1). Okno je rozděleno do tří sloupců. V prvním je obsah portálu s podrobnějšími odkazy na další podstránky týkající se Plzeňského kraje, jako je například problematika dopravy, cestovního ruchu, životního prostředí a další. Ve třetím sloupci najdeme kalendář akcí, novinky i dopravní informace s odkazy na podrobnější informace.

Pro nás nejzajímavější je prostřední sloupec. Hned v úvodu sloupce máme čtyři složky, pro nás jsou zajímavé dvě, a to vyhledávání adres a vyhledávání silničních tras. Zvolíme-li vyhledávání adres, objeví se okénko, do kterého můžeme podle níže uvedeného návodu zadat námi hledanou adresu. Zvolíme-li vyhledat, objeví se tabulka s podrobnou adresou, v tabulce si můžeme zvolit typ „mapa" a hledaná adresa se objeví na mapě. Na stejném principu pracuje i vyhledávání silničních tras. Hlavní pole sloupce ale zabírá nabídka mapových služeb. Ty jsou rozděleny podle typů map:

 • referenční mapy
 • krizové řízení
 • zdravotní a sociální věci
 • regionální rozvoj a územní plánování
 • životní prostředí
 • kultura a ostatní

Pod každým bodem je nabídka map týkajících se daného odvětví. Každá mapa je charakterizovaná přístupem, metadaty a možností stažení. V kolonce přístup se objevuje buď zelený háček, který znamená, že mapy jsou volně přístupné, nebo zlatý klíček, značící, že data jsou přístupná jen pomocí hesla. Tyto mapy užívají především konkrétní obce či povolané úřady. V kolonce stažení se dozvíme, v jakém formátu si informace můžeme stáhnout. Metadata jsou data o datech, kliknutím se zobrazí informace o typu, názvu, verzi, umístění a popis dat. Pro ukázku a vysvětlení fungování konkrétního mapového okna si vybereme jednu mapu, na které si ukážeme nabízené nástroje.

Kliknutím na barevný letecký snímek Plzeňského kraje s rozlišením 5 metrů, pořízený v červnu 2005 (obr. 2), který nalezneme hned pod první složkou referenční mapy, se zobrazí mapové pole leteckého snímku, se kterým budeme dále pracovat.

Hlavní mapové pole barevného leteckého snímku s rozlišením 5 m
2. Hlavní mapové pole barevného leteckého snímku s rozlišením 5 m

Zobrazené pole je složeno z několika částí. Největší zaujímá mapové pole, ve kterém se zobrazuje zvolený výřez mapy celého kraje či konkrétní námi vybrané oblasti. V levém horním rohu je přehled, který nám ukazuje, kde se nacházíme. Nad mapovým polem je lišta s nástroji. Je na ní zobrazeno měřítko, v jakém je mapa znázorněna. Další ikonka nám po kliknutí umožňuje zobrazit či skrýt již zmíněný přehled (v levém horním rohu mapového pole). Uživatel má možnost si přepnout mezi legendou se seznamem vrstev, toto přepnutí sledujeme v levém sloupci zobrazeného pole. Při přepnutí můžeme vidět, jaké vrstvy jsou na mapě použity, a případně, podle své potřeby, si jednotlivé vrstvy vypínat či zapínat. Když kliknutím přepneme na legendu, zobrazí se opět v levém sloupci pole klasická legenda, která vysvětluje použité mapové prvky. Klikneme-li na ikonky tvaru šipek, zobrazí se předchozí nebo následující mapový výřez. Pomocí „tlapičky" se můžeme v mapovém okně lehce pohybovat.

Dalšími, pro nás důležitými ikonkami, jsou lupy. Klikneme-li na lupu + v mapovém poli v námi vybrané a požadované oblasti, či držíme-li levé tlačítko myši a posunujeme se po mapovém poli, zobrazí se červený obdélník, který vybírá zájmovou oblast, jež bude následně zvětšena. Tlačítko lupa - funguje na stejném principu, ale vybraná oblast se zmenšuje. Takto můžeme se zvětšováním/zmenšováním pokračovat až do maximálního možného zvětšení/zmenšení (obr. 3). Na seznamu vrstev si můžete zapínat nebo vypínat správní hranice okresů, krajů apod.

Další užitečnou ikonkou je „měřit", která slouží k měření vzdáleností přímo ve snímku (mapě). Kliknutím do snímku do výchozího bodu a do konečného bodu změří vzdálenost. V mapovém okně se zobrazí tabulka, která ukazuje délku posledního úseku a délku celkem již naměřenou. Nutno upozornit, že je měřena vzdušná vzdálenost, proto chceme-li změřit například, kolik měří průjezd obcí, je třeba tento údaj rozložit (obr. 3). S touto funkcí souvisí tlačítko „guma", kterou vymažeme dosud naměřené údaje.

Měření průjezdu obcí
3. Měření průjezdu obcí

Zkus si sám

Nejlépe se s mapovým serverem naučíte pracovat, když si ho sami prohlédnete a zkusíte si nějaký úkol, který bude mít přínos nejen pro vás, ale můžete jím oživit i vyučování ve škole.

Zobrazte turistickou mapu libovolně vybrané oblasti, kde budou vyznačeny turistické a cyklistické trasy, CHKO, národní parky, turistické zajímavosti, památky a historické objekty, rozhledny a informační centra. Pak z této mapy zobrazte jen okolí vybrané obce na barevném leteckém snímku.

Jak na to?

Ač to na první pohled tak nevypadá, je to hračka a bude vás to určitě bavit. Pak už si s mapovým serverem budete zkoušet všechno možné.

 • na úvodní stránce portálu Plzeňského kraje si v názvu kultura, památková péče a cestovní ruch vyberete „turistická interaktivní mapa"
 • pomocí „lupy +" vyberete území, které vás v kraji zajímá, já jsem zvolila přibližně jihovýchodní část rokycanského okresu
 • v seznamu vrstev vyberete mapové prvky, které chcete, aby se v mapě zobrazily, což v našem případě znamená, že zakliknete čtverečky - značené trasy, národní park, CHKO, památky a historické objekty, rozhledny, informační centra a barevný letecký snímek (mapa se automaticky překresluje podle zvolených témat)
  Obrázek
  4. Obrázek

 • když si pak pomocí ikonky přepnete na legendu, ukáže se legenda k zobrazené mapě a tím máte skoro hotovo (obr. 4)
 • nakonec zbývá z této mapy vybrat barevný letecký snímek zvolené obce (tento úkol jsme již částečně splnili tím, že jsme v seznamu vrstev „zaklikli" barevný letecký snímek. Teď už jen zbývá opět pomocí „lupy +" vybrat blízké okolí obce a v mapovém okně se již zobrazí barevný letecký snímek okolí obce se všemi námi zvolenými mapovými prvky, vyskytují-li se v oblasti (obr. 5)
  Barevný letecký „turistický
  5. Barevný letecký „turistický

Dalšími doplňujícími úkoly by mohlo být třeba změření přibližné vzdálenosti z místa do místa po turistické trase nebo přidání další vrstev. Mapu si pak lze vytisknout přes ikonku tiskárny. S pomocí serveru také můžete navrhnout zeměpisnou vycházku či výlet. Ale s těmito a jinými úkoly si již jistě hravě poradíte sami.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Iva Drahokoupilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Zeměpis (geografie)