Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Zvuk deformuje membránu

Ikona prakticky

Zvuk deformuje membránu

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jaroslav Reichl
Anotace: Energie zvuku je jeho důležitá charakteristika zvláště s přihlédnutím k poslechu reprodukované hudby sluchátky. Zejména mladí lidé si neuvědomují, že by si tak mohli natrvalo i poškodit uši. Proto je vhodné energii zvuku žákům zviditelnit jednoduchým experimentem.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje
  2. Gymnázium » Kompetence k učení » své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Pohyb těles a jejich vzájemné působení » využívá zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Pohyb těles a jejich vzájemné působení » objasní procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: větší plechovka, velká PET láhev, pouťový balonek, hrubá mouka nebo jemnější písek
Klíčová slova: zvuk, šíření zvuku, energie zvuku
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Řada žáků se v současné době neobejde bez přehrávače souborů ve formátu MP3 nebo jiného zařízení, které dokáže reprodukovat hudbu. Hudbu pak žáci poslouchají sluchátky, a aby si patřičně vychutnali zejména některé hudební žánry, mají hlasitost nastavenou na maximum. Přitom si neuvědomují, že tímto hlasitým poslechem si mohou vážně poškodit sluch. Fakt, že zvuk přenáší energii a ta se mění na deformaci membrány, na kterou zvuk dopadá, můžeme předvést jednoduchým experimentem.

Příprava pomůcky

Pomůcku zhotovíme z běžně dostupných materiálů a předmětů. Budeme potřebovat plechovou konzervu (např. od psího žrádla, od guláše…), vrchní část PET lahve, pouťový balonek a hrubou mouku nebo jemný písek (viz obr. 1).

PomĹŻcky na experiment
1. Potřebné pomůcky k experimentu
Jaroslav Reichl, © 2010

obr. 1

Do pláště plechovky uděláme zhruba v polovině její výšky vrtačkou takový otvor, aby do něj bylo možné pohodlně zasunout víčko od PET lahve (pokud jde víčko zasunout ztuha, tím lépe). Víčko částečně zasuneme do vzniklého otvoru a zajistíme lepidlem. Po zaschnutí lepidla našroubujeme seříznutou vrchní část PET lahve (viz obr. 2). Tím jsme vytvořili jakýsi trychtýř, který bude zachytávat zvuk, a rezonanční skříň (viz obr. 3).

Na otevřenou část plechovky nyní navlékneme pouťový balonek, který bude tvořit membránu. Balonek podélně rozstřihneme, vezmeme do obou rukou, roztáhneme a navlékneme na plechovku (viz obr. 4). Ve většině případů není nutné balonek nijak upevňovat. Síly pružnosti materiálu balonku ho na plechovce samy drží. Pokud tomu tak není, zajistíme balonek lepidlem nebo gumičkou.

Hotová pomůcka - pohled z boku
2. Hotová pomůcka - pohled z boku
Jaroslav Reichl, © 2010

obr. 2

Hotová pomůcka - pohled shora
3. Hotová pomůcka - pohled shora
Jaroslav Reichl, © 2010

obr. 3

 

Pomůcka s membránou
4. Pomůcka s membránou
Jaroslav Reichl, © 2010

obr. 4

Tím je pomůcka připravena k použití.

Provedení experimentu

Před provedením experimentu na membránu vyrobenou z pouťového balonku nasypeme hrubou mouku nebo jemný písek (viz obr. 5). Nyní do trychtýře z části PET lahve zakřičíme, zazpíváme nebo vytvoříme jiný zvuk. Mouka, resp. písek na membráně se přeskupí (viz obr. 6) – v místech, ve kterých mouka poskakovala po membráně nejvíce, byly kmity stojatého vlnění, které na membráně vzniklo. V místech, ve kterých zůstala mouka v klidu, byly uzly stojatého vlnění. Před dalším experimentem je nejlepší mouku sesypat na čistý papír a nasypat na membránu novou. Mouku vysypanou na papír pak můžeme opětovně použít.

Průběh experimentu - začátek
5. Průběh experimentu - začátek
Jaroslav Reichl, © 2010

obr. 5

Průběh experimentu - konec
6. Průběh experimentu - konec
Jaroslav Reichl, © 2010

obr. 6

Tímto způsobem lze zjišťovat závislost tvaru obrazců vzniklých na membráně na frekvenci dopadajícího zvukového vlnění (stejný člověk zazpívá postupně různé tóny), na zdroji zvukového vlnění (stejný tón zazpívají různí lidé, zahrajeme na různé nástroje...) a dalších vlastnostech zvuku. K trychtýři lze též přiložit reproduktor, do kterého pustíme nějakou skladbu, a sledovat, jak se obrazec na membráně mění v závislosti na zastoupení různých nástrojů v hrající skladbě.

Membrána není příliš citlivá, proto musí mít zvuk, který chceme tímto způsobem analyzovat, dostatečnou hlasitost.

Vysvětlení experimentu

Právě popsaným experimentem je možné prokázat, že zvukové vlnění dopadající na překážku předává této překážce určitou energii. A tedy že zvukové vlnění předává tímto způsobem energii i bubínku lidského ucha, jehož poškození by mohlo mít závažné důsledky pro další pohodlný život člověka.

Zároveň lze názorně objasnit princip vzniku tzv. Chladniho obrazců, které jsou důležité pro určování vlastností chvějících se membrán.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 24. 08. 2010
Zobrazeno: 10115krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
REICHL, Jaroslav. Zvuk deformuje membránu. Metodický portál: Články [online]. 24. 08. 2010, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/9253/ZVUK-DEFORMUJE-MEMBRANU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 24. 08. 2010 15:49
Pokus bezesporu bude velmi potřebný pro lepší pochopení výše uvedených pojmů vztahujících se k problematice zvukového vlnění.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 24. 08. 2010 15:49
Velmi pěkně popsaný netradiční experiment.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.