Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Evropa 2045. Výuka s pomocí počítačových...

Ikona teoreticky

Evropa 2045. Výuka s pomocí počítačových her?

Ikona odbornost
Autor: Generation Europe
Anotace: Příspěvek informuje o ojedinělé pomůcce – počítačové hře, kterou lze využít nejen při výuce, ale například i při domácí přípravě žáků.
Obor příspěvku:Občanský a společenskovědní základ
Klíčová slova: Evropská unie, počítačová hra
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Od března tohoto roku je českým základním a středním školám zdarma k dispozici ojedinělá pomůcka pro výuku předmětů vycházejících ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství, resp. Občanský a společenskovědní základ.

Projekt Evropa 2045 je on-line vzdělávací počítačová simulace, jejímž cílem je poskytnout pražským (a v další fázi projektu i všem dalším) základním a středním školám ojedinělou pomůcku pro realizaci vzdělávacího obsahu oboru Výchova k občanství (ZV) a Občanský a společenskovědní základ (G).

Jde o aplikaci simulující fungování Evropské unie, v níž žáci v roli představitelů jednotlivých států EU spravují svěřené území a společně rozhodují o budoucnosti Evropy. Simulátor staví hráče před různé problémy, které je zapotřebí řešit. Žáci diskutují o nejúčinnějších strategiích a v rámci hry mají za úkol prosadit a obhájit svoji vizi budoucí Evropy. Kromě řady konkrétních znalostí z oblasti politologie, ekonomie, geografie a mezinárodních vztahů získávají mnoho dalších dovedností (informační gramotnost, schopnost týmové práce, systémové analýzy, kritické myšlení atp.).

Simulace a školící modul pro učitele jsou školám k dispozici zdarma. Aplikaci vyvíjí nezisková organizace Generation Europe ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy (MFF UK, ÚISK FF UK), Asociace pro mezinárodní otázky, CIANT a Gymnázia Sázavská.

Simulaci Evropa 2045, informace o seminářích pro učitele a volně přístupnou databázi o Evropské unii naleznete na této internetové adrese. Informace o probíhajících školeních pro učitele naleznete zde.

Anotované odkazy:
Hra - Evropa 2045On-line počítačová hra, která simuluje mezinárodně-politickou situaci v Evropě a přilehlých regionech a její vývoj do budoucna. Žáci zastupují jednotlivé státy a řeší dlouhodobou koncepci rozvoje i náhodně vznikající problémy. Události ve hře odkazují na encyklopedická hesla, která popisují zúčastněné strany i zdroje konfliktů. Přístup ke hře je zdarma po vyplnění registrace.
Generation Europe Generation Europe, o. s. (GE) je česká nestátní nezisková organizace působící především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o studium a aplikaci tradičních i nových konceptů a jejich propojování. Zvláštní pozornost je přitom věnována hře, tvořivosti, kritickému myšlení a využití informačních a komunikačních technologií. Organizace spolupracuje se středními školami, kterým pravidelně dodává inovativní výukové pomůcky a metodiky.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 17. 04. 2008
Zobrazeno: 9179krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
EUROPE, Generation. Evropa 2045. Výuka s pomocí počítačových her?. Metodický portál: Články [online]. 17. 04. 2008, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/2239/EVROPA-2045-VYUKA-S-POMOCI-POCITACOVYCH-HER.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.