Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Online Riskuj ve výuce
Odborný článek

Online Riskuj ve výuce

14. 6. 2017 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Němec

Anotace

Článek pojednává o online aktivitě Riskuj, pomocí které lze netradičním způsobem zopakovat probranou látku a tím pro žáky zajímavě obohatit hodiny.

Tato online aktivita, kterou vám představím a provedu její tvorbou, je součástí celého balíku aplikací pro učitele, který naleznete na webu Super Teacher Tools a který jsem popsal v článku Zpestřete výuku pomocí zajímavé sady online nástrojů. Tvorba a použití hry jsou zdarma.

Jedná se o online obdobu hry známé z televizních obrazovek pod názvem Riskuj! Stejně jako v televizní soutěži i zde je k dispozici několik sad otázek s různou obtížností. Hru hrají dva hráči, střídavě si volí otázky a v časovém limitu musí zvolenou otázku správně zodpovědět, čímž hráč získá body uvedené na otázce. Cílem hry je vhodnou volbou otázek získat co největší počet bodů a tím porazit soupeře.

V této online variantě máme k dispozici pevně stanovený počet sad (5) i počet otázek v sadě (5). Navíc je zde tzv. final question, což je jakási rozhodující či závěrečná otázka. 

Ukázka online Riskuj!
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Tento článek by měl sloužit jako zjednodušený návod na použití online aplikace ve výuce (tvorbu vlastní hry, použití již existující hry) pro ty, kteří by rádi uvedenou aplikaci začlenili do výuky, nemají však dostatečné zkušenosti s obdobnými nástroji, popř. je pro ně částečným problémem angličtina. Proto nebudu popisovat kompletně celé prostředí aplikace, zaměřím se pouze na ty části, které jsou pro tvorbu hry nezbytné.

Začínáme

Na stránce Super Teacher Tools nalezneme celkem 11 online aplikací, hned jako první z nich je hra Riskuj! (Jeopardy Style Review Game).

Webová stránka SuperTeacherTools s online nástroji
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Kliknutím na název hry se přesuneme na její stránku, kde máme její stručný popis a v dolní části dvě tlačítka. První z nich „Make a Game“ slouží k tvorbě vlastní hry, pomocí druhého tlačítka „Find a Game“ můžete vyhledat již existující hru. 

Webová stránka hry Riskuj!
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Vyhledávání vhodné hry

Jestliže se pro začátek rozhodnete použít již hru vytvořenou někým jiným, pak po kliknutí na tlačítko „Find a Game“ se zobrazí vyhledávací pole, do kterého zadáte klíčová slova. 

Vyhledávání exitujících her (zde je použito klíčové slovo Math)
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Jako výsledek dotazu obdržíte seznam her, které vám jsou k dispozici. Z těch vybíráte pouze ty, které jsou naplněny otázkami, tj. v kolonce Questions mají hodnotu 25 (ostatní hry s nižším počtem otázek jsou zatím ve fázi rozpracovanosti).

Výsledek vyhledávání hry – Math (červeně zvýrazněny jsou hry s počtem otázek 25)
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Jak jste si určitě všimli, většina hotových her je v angličtině (ale i ve slovenštině, chorvatštině atd.), jejich použití bude možná v určitých situacích problematické (např. první stupeň ZŠ). Naopak v jiných ročnících může být angličtina zajímavým zpestřením a ukázkou mezipředmětové vazby. Tak či onak, nastanou situace, kdy žádná z nabízených her nevyhovuje našim představám, a hru si budete muset vytvořit sami. 

Tvorba vlastní hry

Vytvoření vlastní hry předvedu na příkladu hry určené do matematiky na téma Operace s čísly.

Hru vytvoříme kliknutím na tlačítko „Make a Game“ na stránce hry. Dostaneme se na stránku s dotazníkem ke hře, kde postupně uvedeme název hry (Give this game a name), naše jméno (Tell us who made this game), náš e-mail (Your Email) a heslo pro editaci hry (Game Edit Password). Uvedení e-mailu není povinné, pokud ho však uvedeme, obdržíme na něj zprávu s URL adresou této hry k možným pozdějším úpravám. Heslo také není povinné, jestliže ho nevyplníme, může hru upravovat kdokoliv.

Dále jsme vyzváni zvolit si typ editoru (Which game editor do you want to use?). Máme na výběr Original Version, který se hodí pro rychlou tvorbu jednoduchých textových otázek a odpovědí, a New Version, který navíc umožňuje vkládat obrázky. Protože lze v průběhu hry mezi oběma režimy přepínat, doporučuji ponechat standardní volbu (Original Version).

Formulář k nové hře
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Než zvolíme vytvoření nové hry tlačítkem „Create This Game!“, rozhodneme se, zda hru zpřístupníme i ostatním, nebo zda budeme hru používat pouze my (nebude dostupná ostatním pomocí vyhledávání). V tomto případě odškrtneme políčko  „Uncheck this box to make your game private*:“.

Tvorba otázek

Pokud jsme v předchozím kroku zvolili Original Version, bude prostředí pro tvorbu vypadat následovně.

Tvorba otázek v prostředí Original Version
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Návrh otázek a odpovědí je velmi jednoduchý, pojmenujeme si jednotlivé skupiny otázek (Category #) a v každé z nich postupně vyplníme 5 otázek (Question) a odpovídajících odpovědí (Answer). Na konci máme ještě možnost zadat Final Jeopardy (nepovinné), což je jakási závěrečná, snad rozhodující či nejtěžší otázka. Pak kliknutím na tlačítko „Save Game“ hru uložíme.

Pomocí odkazu Play / View This Game Now, který nalezneme v horní i dolní části obrazovky, hru spustíme.

Vkládání obrázků

Jestliže mají být součástí otázek i obrázky, přepneme se do režimu New Version v horní části obrazovky pomocí odkazu Jeopardy Review Form Template. Nyní bude obrazovka vypadat následovně:

Pokročilý režim návrhu New Version
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Co je zde však podstatné, můžete zde vkládat obrázky do otázek a odpovědí. Může se jednat o obrázky zvířat, ale také obrázky matematických, chemických, fyzikálních vzorců, zadání celých příkladů atd. Ukáži vám to na příkladu vložení zadání matematického příkladu (příklady jsem si vytvořil v PowerPointu pomocí nástroje Editor rovnic 3.0 a uložil jako obrázky ve formátu jpg).

Tento režim návrhu je komplexnější, nabízí více možností, práce s ním je však pomalejší. V horní části nalezneme tlačítka pro přepnutí režimu na jednoduchý režim (Switch to the old style editor), nápovědu (I need help!), sdílení hry prostřednictvím sociálních sítí (Share This Game), spuštění hry (Play This Game) a stažení hry do počítače v podobě textového souboru (Download This Game). V dolní části naleznete údaje o hře, které jste zadali při vytváření hry a které zde můžete změnit.

Jednotlivé otázky tvoříte tak, že na ni kliknete (např. Množiny za 40) a tím se dostanete do editačního jejího režimu.

Editace otázky a odpovědi
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Vlevo máte editor otázky, vpravo odpovědi. Můžete používat všechny formátovací nástroje jako v textovém editoru (např. tučné písmo, barevné rozlišení, zarovnání atd.). Obrázek vložíte pomocí odkazu Click Here to upload an image, který naleznete v horním žlutém pruhu. Nyní stačí jen najít obrázek (Procházet) a tlačítkem „Upload Image“ ho nahrát do systému. Takto můžete nahrát více obrázků najednou (např. pro celou skupinu otázek) a pak je postupně vkládat do jednotlivých otázek následovně: umístíte kurzor do editačního okna otázky (např. Question #4), zadáte otázku a obrázek vložíte pomocí odkazu Load My Images, na který když kliknete, tak se rozbalí nabídka všech obrázků, které jste do systému nahráli. Kliknutím na obrázek se vloží do otázky.

Nabídka nahraných obrázků
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Vytvořenou otázku uložíte tlačítkem „Update Question“.

Hotovou hru spustíte tlačítkem „Play This Game“. Ukázka hry, kterou jsem použil pro tento článek, je zde.

Editace hry

Jestliže ve hře nalezneme chybu v otázce či odpovědi, některou otázku budeme chtít změnit, pak potřebujeme mít možnost vrátit se do editačního prostředí. To provedeme tak, že hru spustíme, a pod ní nalezneme tlačítko „Click Here for Edit This Game“, na které když klikneme a následně zadáme heslo, které jsme při tvorbě hry zadali, dostaneme se do režimu editace, který je totožný s tím, ve kterém jsme hru vytvářeli. Jestliže jsme se do systému registrovali (více v článku Zpestřete výuku pomocí zajímavé sady online nástrojů), pak máme všechny vytvořené hry k dispozici na jedné stránce a editaci provedeme kliknutím na hru a následně tlačítko „Edit This Game“ bez nutnosti pamatovat si a zadávat heslo. Tuto variantu bych doporučil každému, kdo hodlá celý systém online aplikací využívat častěji a plánuje vytvoření většího počtu her.

Závěr

Tvorba online hry Riskuj! není vůbec složitá, pokud obsahuje pouze otázky a odpovědi v podobě prostého textu, pak její návrh nezabere více než několik minut. Výsledkem je však velmi pěkná interaktivní hra, která je zábavná, pro žáky motivační a současně podporující soutěživost. Hra se dá použít opakovaně, žáci ji můžou použít i při samostudiu či při domácí přípravě na výuku. Možnost vkládat obrázky do otázek dělá z aplikace univerzální nástroj využitelný ve všech vyučovaných předmětech ZŠ a SŠ, v zájmových kroužcích atd. Navíc tím, že se otázky dají snadno obměňovat, umožňuje aplikace flexibilně reagovat na nové poznatky a témata, která je potřeba do výuky začlenit.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
14. 6. 2017
Článek autora považuji za velmi podnětný a užitečný. Směřuje nás na využití herního prostředí a evokuje tím nám známý Komenského výrok "škola hrou". A není co více dodat, snad jen to, že je každý dobrý herní prvek ve výučovací hodině nejen pro žáky atraktivní ale rovněž i velmi efektivní.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry