Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Španělské výrazy v angličtině

Ikona informativni

Španělské výrazy v angličtině

Autor: kolektiv Lingea s.r.o.
Anotace: O všech evropských jazycích platí, že převzaly řadu výrazů ze španělštiny, a to ať již slov hispánského (v češtině máme např. eldorádo či kamarila), arabského (rošáda, alkovna ap.) či indiánského původu (pampa, kakao ap.). I seznam anglických slov přejatých ze španělštiny bude velmi dlouhý. V poslední době je to však zejména americká angličtina, která čelí přílivu nových slov, a to díky raketově rostoucímu počtu obyvatel Spojených států hispánského původu.
Klíčová slova: angličtina, španělština

O všech evropských jazycích platí, že převzaly řadu výrazů ze španělštiny, a to ať již slov hispánského (v češtině máme např. eldorádo či kamarila), arabského (rošáda, alkovna ap.) či indiánského původu (pampa, kakao ap.). I seznam anglických slov přejatých ze španělštiny bude velmi dlouhý:
tornado, commando, desperado, eldorado, torpedo, rodeo, hidalgo, tango, embargo, gaucho, cargo, poncho, patio ...

V poslední době je to však zejména americká angličtina, která čelí přílivu nových slov, a to díky raketově rostoucímu počtu obyvatel Spojených států hispánského původu. Díky přílivu přistěhovalců původem z Latinské Ameriky a vysoké porodnosti Hispánců je komunita španělsky mluvících obyvatel největší menšinou Spojených států. To se samozřejmě projevuje i v samotné angličtině.

Kupříkladu v deníku NY Post se dne 13. 06. 2013 psalo:
A powerful storm that could turn into a rare “derecho” pounded the Midwest yesterday and is heading to the East Coast, threatening New York. (Na Středozápad včera udeřila silná bouře, která by se mohla rozvinout v málo obvyklé derecho. Směřuje k východnímu pobřeží a ohrožuje New York.)

Oním výrazem derecho autor článku myslel meteorologický fenomén, tedy prudkou bouři, kterou doprovází poryvy rovně směřujícího větru dosahujícího rychlosti 100 až 160 km/h. Právě charakter poryvů větru stojí u původu tohoto slova. Španělské derecho totiž znamená rovný, přímý. Množné číslo se tvoří pomocí koncovky -es:
Derechoes, with winds of at least 58 mph. (derecho tvoří plurál pomocí koncovky -es, tak jako je tomu u výrazu tornado, ačkoli u něj je přípustná i varianta bez e: tornados).

Např. na zahradách kalifornských vil můžeme zahlédnout přístřešek z větvoví, nejčastějí z větví palem. Tomu Američané říkají ramada, tedy slovem, které v americké španělštině znamená totéž (příp. stánek na tržišti). Přitom samotný tento typ přístřešku na americkém kontinetu existoval již před příchodem Kolumba.

Nejvíce slov španělského původu samozřejmě zaslechneme na předměstích amerických měst, kde tvoří Hispánci početnou komunitu, a ovlivňují tak místní slang (loco šílený, matador vrah, nada nic ap.). Zde už se ovšem pohybujeme na pomezí jiného fenoménu, tedy tzv. spanglish, tedy jakési směsice angličtiny a španělštiny, kde se např. anglická slova pošpanělšťují, výslovnost je spíše španělská apod.:
namísto highway (dálnice) uslyšíme jaiwey (španělština nezná [h], pouze [ch], které zapisuje pomocí písmenka j) ir de shopping (nakupovat, jít na nákupy) je kombinací ir de compras a to go shopping naložit se anglicky řekne to load, španělsky cargar, ve spanglish lodear

Příkladů bychom mohli uvést mnoho a mnoho, a to i v různých variantách. Podoba spanglish se odvíjí i od toho, kde se právě nacházíme. Něco jiného totiž můžeme slyšet v Texasu a něco jiného třeba v Miami.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 03. 2015
Zobrazeno: 2101krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
S.R.O., Lingea. Španělské výrazy v angličtině. Metodický portál: Články [online]. 05. 03. 2015, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/19637/SPANELSKE-VYRAZY-V-ANGLICTINE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.