Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Velká francouzská revoluce – Podezřelí

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Aisis o.s.
Anotace: Příspěvek rozebírá francouzský zákon o podezřelých, který byl vydán v období Velké francouzské revoluce. Žáci rozebírají vznik a postavení tohoto dokumentu i hledisko lidských práv v souvislosti s tímto zákonem.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Modernizace společnosti » charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: Velká francouzská revoluce, zákon, podezřelý

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Zákon o podezřelých ze dne 17. září 1793 vyplnil vymezením pojmu mezeru v tehdejším francouzském právu. Podezřelí jsou:

 1. Ti, kteří se buď svým chováním nebo svými projevy nebo svými spisy projevili jako zastánci tyranie nebo federalismu a jako nepřátelé svobody.
 2. Ti, kteří nebudou moci prokázat způsobem předepsaným dekretem ze dne 21. března z jakých existenčních prostředků žijí a že neučinili zadost všem svým občanským povinnostem.
 3. Ti, jimž bylo odmítnuto vydání průkazu o občanské spolehlivosti.
 4. Veřejní funkcionáři suspendovaní nebo sesazení ze svých funkcí národním konventem nebo jeho komisaři, kteří nebyli znovu uvedeni ve svůj úřad.
 5. Ti z bývalých šlechticů, a to manželé, ženy, otcové, matky, synové nebo dcery, bratři nebo sestry bez rozdílu a zaměstnanci emigrantů, kteří trvale neprojevovali oddanost revoluci.
 6. Ti, kteří emigrovali v období od 1. července 1789 do uveřejnění dekretu ze dne 30. března 1792, i když se vrátili do Francie ve lhůtě stanovené tímto dekretem nebo ještě dříve.
Saint-Just o nutnosti zavést teror

Dne 10. října 1793 přednesl Antoine Louis Léon de Richebourg de Saint-Just návrh na novou organizaci republiky, nezbytnou k překonání očekávaných strašlivých obtíží:

„Zákony jsou revoluční, ale ti, kdo je provádějí, nejsou revoluční... Republika bude mít spolehlivý základ teprve tehdy, až vůle svrchovaného lidu potlačí monarchistickou menšinu a bude nad ní vládnout právem dobyté moci. Nesmíte již šetřit nepřátel nového řádu věcí, svoboda musí zvítězit stůj co stůj. Musíte potrestat nejenom zrádce, ale i lhostejné, musíte potrestat každého, kdo je vzhledem k republice nečinný a nic pro ni nedělá... Je třeba vládnout železem těm, kterým není možno vládnout spravedlností, je třeba potlačit tyrany!..."

Otázky pro práci v hodině:
 • Ve kterém období revoluce dokument vznikl?
 • Co bylo příčinou vydání tohoto dokumentu?
 • Co sledoval dokument?
 • Jak dokument hodnotíte z hlediska dnešního pojetí lidských práv?
 • Jaký byl další osud Saint-Justa? Zjistěte v knihovně v některé publikaci.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 03. 2008
Zobrazeno: 9408krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Velká francouzská revoluce – Podezřelí. Metodický portál: Články [online]. 05. 03. 2008, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZOB/2088/VELKA-FRANCOUZSKA-REVOLUCE---PODEZRELI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.