Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Myš a krtek, kouzelníci - kapitola Dvě vstupenky

Ikona zkusenost
Autor: Wong Herbert Yee
Spoluautor: Jitka Zukalová
Anotace: Ukázka z pokračování knihy pro malé i velké děti Myš a krtek, dobří sousedé. Krtek, milovník kouzel, se s Myškou vydají na představení kouzelníka Kulifera, které se ale pokazí. Nešťastnému Krtkovi pomůže jeho kamarádka Myška, která mu dokáže, že opravdická kouzla nejsou žádný trik a kejkle.

V článku popisuji práci s knihou v hodině čtení s žáky první třídy, kteří jsou ještě nečtenáři.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
  2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: první třída, společné čtení, práce ve skupinách, kouzla, Albatroskniha
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Třída: 1., většina žáků jsou nečtenáři

Časová dotace: 60 minut

Motivace: Žákům jsem nesdělila téma hodiny, hádali ho z mého postupného kreslení na tabuli (hůlka, klobouk). Když uhodli kouzelníka, zamýšleli jsme se společně nad tím, jaké kouzelníky známe z filmů a pohádek. Děti hned jmenovaly Gargamela, Pokustóna a Dobroděje.

Skupinová práce: Žáci se rozdělili do dvou až tříčlenných skupin a povídali si o tom, co dělají kouzelníci a kdo má jaké zkušenosti z návštěvy kouzelnického představení. Na tabuli jsem zapsala, na čem se skupiny dohodly (trik s kartami, holubicemi a šátky; tahání králíků z klobouku; mají hůlku, klobouk a plášť; nechávají mizet lidi).

Čtení 1. kapitoly: V průběhu čtení jsem se zastavila na dvou místech a ptala se dětí na jejich zkušenost či názor, porozumění slovům. První přerušení bylo v místě, kde se Myška rozhoduje, jaké šaty si má vzít na sebe („Které si mám vzít?“). Někteří chlapci se rozhovořili o tom, že podobnou situaci znají z domova od maminky. Nejen co si mají vzít na sebe, ale i to, že příprava na odchod z domova jim dlouho trvá. Všichni myšce vybrali stejné šaty s hvězdami a měsícem. Význam věty „To se jen tak říká v šoubyznysu.“ jsem žákům vysvětlila, protože nikdo nevěděl, co to znamená.

Čtení 2. kapitoly: Kapitola je věnována kouzelnickému představení a různým trikům.

Po přečtení 2. kapitoly jsme se vrátili k zápisu na tabuli, kde jsme si odškrtali vše, co se nám o kouzlení potvrdilo v textu a připsali nové informace z přečteného textu.

Samostatná práce: Žáci si do sešitů opsali či překreslili zápis z tabule.

Na úplný závěr jsme si pustili krátké video věnované kouzlení s holubicemi. Žáci hodinu hodnotili kladně, bavila je.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Albatros z publikace Myš a krtek, kouzelníci.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf670 kBKapitola Dvě vstupenky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 03. 2013
Zobrazeno: 4656krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
YEE, Herbert. Myš a krtek, kouzelníci - kapitola Dvě vstupenky. Metodický portál: Články [online]. 21. 03. 2013, [cit. 2020-04-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZNC/17271/MYS-A-KRTEK-KOUZELNICI---KAPITOLA-DVE-VSTUPENKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.