Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kompetence k řešení problémů > Dictionary skills – picture dictionaries

Ikona prakticky

Dictionary skills – picture dictionaries

Ikona inspirace
Autor: Radmila Záviská
Anotace: Sedmý praktický článek ze seriálu Dictionary Skills in English Lessons for the 8th and 9th Grades. Obrázkové slovníky jsou považovány za velmi užitečný prostředek při výuce angličtiny. Většinou se používají při výuce mladších žáků, úspěšně se však uplatňují také ve vyšších ročnících. Tento článek nabízí několik tipů, jak s tímto typem slovníků pracovat, a popisuje dvě jednoduché aktivity, jak vytvořit tematicky zaměřený obrázkový slovník.
The seventh practical article of the series Dictionary Skills in English Lessons for the 8th and 9th Grades. Picture dictionaries are considered to be a very useful tool for both teaching and learning English. Mostly they are used for teaching younger children but they can be successfully used in the lessons for older pupils too. This article gives only a few simple tips how to work with this kind of dictionary and it describes two examples of creating topic based picture dictionary.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: psací potřeby, lepidlo, papír, pastelky, reklamní letáky, nůžky, slovník
Klíčová slova: dictionary skills, teaching English, picture dictionary, topic based vocabulary

Picture dictionaries

Picture dictionaries are considered to be a very useful tool for both teaching and learning English. These dictionaries use pictures (photos, drawings etc.) to illustrate what the headword means. The picture dictionaries are usually organized by the topic rather than in the alphabetical order. Mostly they are used for teaching younger children and as the disadvantage I would name is that they provide only a limited number of words within the topic.

In this section I would like to give only a few simple tips how to work with this kind of dictionary and I want to focus on one activity more deeply – creating topic based picture dictionary.

Anyway, here are some really essential tips for using the picture dictionary or the sets of flashcards which can be regarded as the specific kind of picture dictionaries as well:

 • matching the picture and the meaning of the word
 • you can write a word with missing letter or letters and help the pupils to guess the word by showing the picture
 • you can scramble the letters of the word or misspell it and again you help the pupils to re-order it while showing the picture
 • picture dictionary hangman – the teacher or one pupil writes gaps for each letter of a word and asks the other pupils to guess what letters are in it. But for wrong letter you or the pupil draws a small detail of the picture to give the other pupils help
 • copying small parts of the picture and the other pupils guess what it is
 • memory chains – one pupil touches a picture and says something about it, e.g. what it is, an adjective describing it, where it is and etc. The next pupil touches that same picture and does the same thing (say the same sentence), then chooses another picture and again says the sentence about the picture. The chain continues until one pupil forgets the sentences or says something wrong.
 • storytelling – one pupil „writes“ a story or a short dialog using pictures and the other pupil tries to rewrite it in words.

But the aim of this chapter is to show how I use pictures to create the picture dictionary within the lesson. 

1. Creating Christmas picture dictionary

TIME

45 minutes

OBJECTIVE

Development of topic based vocabulary

MATERIALS

Several leaflets from supermarkets with Christmas pictures, scissors, coloured pencils, glue, a large piece of paper, a dictionary

DESCRIPTION 

 1. Several days or weeks before Christmas ask the pupils to bring various leaflets from supermarkets. Of course, they should contain some pictures connected with Christmas.
 2. At the beginning of the lesson you can tune the pupils in to the topic, e.g. with the hangman game with the word Christmas.
 3. Ask them if they have some idea why they have their leaflets. Then ask if they know what the picture dictionary means. Explain that they are going to create a picture dictionary with the Christmas theme.
 4. The pupils choose pictures from the leaflets, cut them and look up the meanings in the dictionary if necessary. Then they stick the pictures on a large piece of paper and write the correct word next to each picture.
 5. Encourage the pupils to remember more words connected with Christmas if the range of the pictures is not satisfactory. Add drawings and the words to the picture dictionary.
 6. When this activity is finished, you can pin the paper on the notice board or on the wall.

COMMENTS    

I usually do this activity with lower classes and we have a lot of fun with it. But it works quite well both with the 8th and 9th classes. In these classes you can add more difficult and less known words than in lower classes or you can focus on typically British and American expressions connected with Christmas. Of course you can adapt this activity to other festivals and topics. 

2. Creating topic based dominoes

TIME

45 minutes

OBJECTIVE

Development of topic based vocabulary

MATERIALS

Paper strips 20 × 10 cm, colour pencils, Sellotape, dictionaries

DESCRIPTION 

 1. Choose the topic (again it can be Christmas or sport, animals, Easter…) and tell each pupil a Czech word connected with the given topic. If they do not know the word in English, they can look it up in the dictionary.
 2. Distribute the paper strips to each pupil and ask them to divide each strip into two halves. They draw a picture onto the first part, the second part is empty.
 3. Choose two pupils to show the pictures and to stick them side by side on the wall. Ask the rest of the class for the correct word for the second picture and choose one pupil to write it in front of that picture (on the first card).
 4. Choose another pupil with the picture and the activity continues up to the last pupil and the last picture. The last square belongs to the word for the first picture.

COMMENTS

I use this activity while enriching topic based vocabulary. If the pupils have some difficulties with drawings, they can use pictures from magazines or leaflets as it is described in the previous activity. The pupils usually appreciate having the domino line in the classroom because they can learn new words easier. This visual material helps them to remember unknown expressions.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Dictionary skills in English lessons for the 8th and 9th grades .

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - Collins Cobuild New Student’s Dictionary. 4. vydání. Glasgow : HarperCollins Publishers, 2000. 754 s. ISBN 0003750949. 
[2] - Cambridge Learner’s Dictionary – worksheets. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 14 s.  
[3] - Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 7. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2005. 1780 s. ISBN 0194316491. 
[4] - HAIS, Karel; HODEK, Břetislav. Praktický slovník anglicko-český, česko-anglický. 1. vydání. Voznice : Leda, 2003. 664 s. ISBN 8085927241. 
[5] - FRONEK, Josef. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 1. vydání. Voznice : Leda, 2003. 1277 s. ISBN 8085927489. 
[6] - WRIGHT, Jon. Dictionaries. Oxford : Oxford University Press, 1998. 172 s. ISBN 0194372197. 
[7] - Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2008. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald...].  
[8] - WARING, Rob. How to get your students to use their dictionaries effectively. 2001. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www1.harenet.ne.jp/~waring/vocab/dictionary...].  
[9] - VÍT, Marek. Jak na to: Používáme slovník. 2006. [cit. 2008-2-7]. Dostupný z WWW: [http://www.helpforenglish.cz/tipy-a-triky/jak-na-a...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 06. 12. 2011
Zobrazeno: 3671krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZÁVISKÁ, Radmila. Dictionary skills – picture dictionaries. Metodický portál: Články [online]. 06. 12. 2011, [cit. 2020-02-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZL/12627/DICTIONARY-SKILLS---PICTURE-DICTIONARIES.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 06. 12. 2011 08:45
Autorka pokračuje v seriálu věnovaném Dictionary skills. Článek přináší další dva rozpracované nápady na využití slovníku ve vyučování. V úvodu zmiňuje i několik tipů k efektivnímu využití obrazových slovníků.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.