Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

České země v době Rakouska

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Eva Špačková
Anotace: Čtená dramatizace textu ukáže situaci 1. poloviny 18. století, zejména postavení nevolníků.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Oděv, v tomto případě např. kabát pro drába, košile, kalhoty, sukně, šátek pro nevolníky; motyčka, bramborový koš, papíry s nápisy (viz. samotná hra)
Klíčová slova: Člověk a společnost, hra, vlastivěda, motivační hra

Článek je součástí cyklu Dějiny jako hra.


Příspěvek předkládá příklad motivační aktivity formou zdramatizované ukázky. Žáci se seznámí s částí dějin českých zemí v dobách Habsburské monarchie. Jedná se o 1. polovinu 18. století - období nevolnictví. Žáci díky této aktivitě nahlédnou do života tehdejší doby, respektive se seznámí s postavením nevolníků a panstva.

Scénář zde.

Citace a použitá literatura:
[1] - Vlastivěda pro 5. ročník. Alter,  
[2] - České země v době osvícenství .  
[3] - ČORNEJ, Petr. Dějiny českých zemí.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf71 kBScénář
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 01. 2007
Zobrazeno: 6621krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠPAČKOVÁ, Eva. České země v době Rakouska. Metodický portál: Články [online]. 05. 01. 2007, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZL/1075/CESKE-ZEME-V-DOBE-RAKOUSKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.