Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - těžké mentální pos... > Kompetence sociální a personální

Zobrazit na úvodní stránce článků

Týden pro inkluzi - tělesná výchova

Praktický příspěvek
inspirace
Náměty na inkluzivní vyučování - 1. stupeň, vyučovací předmět tělesná výchova.

Týden pro inkluzi ve školách 2013

První listopadový týden je vyhlášen jako Týden pro inkluzi ve školách.

Naše škola je základní škola se všemi ročníky a třemi speciálními třídami. V nich se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a dále žáci s více vadami a autismem.

V loňském školním roce jsme v rámci projektu o inkluzi začali inkluzivní vyučovací hodiny zařazovat do rozvrhu, a protože se osvědčily, pokračujeme v nich i letos.

Do vyhlášeného Týdne pro inkluzi 2013 se tedy naše škola také zapojí. Bude se jednat o vyučovací hodiny na 1. stupni základní školy, věk žáků je 6 – 10 let. Některé aktivity se jeví i pro tento věk příliš jednoduché, ale je to z toho důvodu, že jsou určeny pro inkluzivní vyučovací hodiny, kde se musí brát zřetel na schopnosti a zvláštnosti každého z inkludovaných žáků.

Náměty

Chůze,  běh (dle individuálních schopností každého žáka)

 • okolo tělocvičny, střídáme tempo -  rychlá/pomalá chůze;
 • po špičkách, po patách, po vnější plosce chodidel;
 • jako vojáci – kolena zvedáme vysoko vzhůru;
 • pozadu;
 • po čáře, položeném laně;
 • v zástupu za učitelkou;
 • ve dvojicích;
 • daným směrem - k oknu, ke dveřím;
 • s knihou na hlavě;
 • překračování překážek, chůze mezi překážkami;
 • po novinách, vytyčené trase.

Rozcvička - zvířátka

Poloha ve stoje

 • čáp – chůze vpřed, zobák pomocí rukou dělá klapy, klap, zvedáme vysoko nohy;
 • slon – ruce (dlaně) na uši a máváme s nimi, jako když slon mává ušima (zdatnější žáci přidají i chobot – překřížit ruce a chytit se za nos);
 • vrabec – dřep, skoky dopředu, ruce si dáme na ramena jako křídla; vrabci postupně vyrůstají - přesuneme se do stoje, opět poskoky dopředu, ruce zůstávají na ramenou;
 • velbloud – předklon, chytíme si rukama kotníky, chodíme vpřed, nohy co nejvíce napnuté.

Poloha na kolenou

 • kočka – protahujeme si hřbet, skrčit se, protáhnout, vystrčit hřbet, doprovázíme mňoukáním;
 • pes – lezeme po kolenou nebo na čtyřech vpřed.

Poloha klek a sed

 • hlemýžď - klek, dosednout na paty, schoulit se dolů, nejdříve vystrčíme prsty (růžky), postupně se celí napřimujeme;
 • vrána – sed, ruce upažené, máváme jimi, jako když vrána mává křídly; ruce na ramena a kroužíme jimi.

Poloha v leže

 • had – ležíme na zádech, stočíme se do klubíčka na bok nebo do kolébky na zádech; po chvíli se znovu protáhneme nebo ležíme na břiše a plazíme se vpřed;
 • myš – leh na břiše, jedna noha je pod sebou skrčená, druhá natažená, jako že se plazí myší ocásek;
 • brouk – leh na zádech, přednožit, předpažit a co největší silou boxovat pažemi před sebe, kopat nohama jakoby do stropu; potom se brouk unaví a ruce i nohy padají na podlahu;
 • rak – sed, ruce dozadu na zem za záda, opřít se o ně a zvednout zadeček; lezeme dopředu i dozadu, můžeme si ještě na bříško pro ztížení cviku položit knížku.

Soutěže a hry s obručemi

 • obruče rozdáme na podlahu; děti obcházejí okolo za zpěvu nebo hraní hudby, na daný pokyn nebo ztišení hudby rychle každý žák skočí do obruče na zemi, a protože je obručí o jednu méně, vždy jeden žák vypadává;
 • provlékání obručí – dva soutěžící – na daný pokyn mají časový limit na to, aby na sebe navlékli co nejvíce obručí;
 • učitel drží obruč, žáci jí prolézají jako lvi v cirkuse, obručí může být za sebou více;
 • obruče leží na podlaze za sebou; procházíme jimi, skáčeme dovnitř a ven aj.;
 • posílání obručí ve dvojici nebo koulení volně do prostoru;
 • sedíme na zemi v kroužku; obruč máme uprostřed před sebou na zemi, dáváme podle pokynů dovnitř jednu ruku, obě nohy atd.;
 • několik žáků sedí okolo obruče; chytnou se jí jednou rukou a vstanou, stále se obruče drží a chodí okolo ní, zpívají; střídají ruce, které obruč drží;
 • stejně tak může cvičit u obruče pouze dvojice žáků.

Skoky, soutěže

 • skoky na místě snožmo, potom na jedné a druhé noze;
 • poskoky kolem hračky – každý žák si před sebe postaví gumového panáčka, okolo něj skáče;
 • hračka leží na čáře, žáci stojí na jiné čáře každý proti své hračce; na povel se pro svou hračku každý rozběhne a vrátí se i s ní;
 • dvojice žáků má dohromady pouze jednu hračku – na povel ji první z dvojice odběhne dát na protější čáru a druhý z dvojice pro ni zase doběhne; je možné nejen běhat, ale i skákat, lézt po čtyřech;
 • všechny hračky jsou rozmístěny po tělocvičně; každý žák dostane kyblíček a běží je do něj posbírat; měří se čas, nejrychlejší sběrač vyhrává;
 • zvířátka jsou opět rozestavěna po tělocvičně; každý dostane pokyn, jakou hračku má přinést; na daný pokyn pro tuto hračku běží; kdo ji nejrychleji najde a přinese, vyhrává.

Určování levá/pravá

 • chodíme po třídě jako vojáci – zvedáme pravou, levou nohu, opakujeme, vlevo v bok, vpravo v bok;
 • máváme levou, pravou rukou, dupeme levou, pravou nohou, mrkáme pravým, levým okem, stojíme na levé, pravé noze;
 • ukážeme pravou (levou) ruku a určujeme na ní prsty, které pojmenujeme;
 • posíláme si míčky – levou, pravou rukou;
 • třídíme kostky nebo míče na levou stranu a na pravou stranu;
 • co všechno může být pravé a levé? – koleno, loket, oko, ucho, obočí, tvář, kotník, stehno, půlka zadečku;

Při takových činnostech hojně využíváme cvičební pomůcku padák - střídavě se držíme padáku pouze levou rukou, pravou rukou, oběma rukama, zvedáme levou nohu, pravou nohu apod. (viz obrázek č. 1)

obr. č. 1, autor díla: Michaela Krajská 

Pohyb s říkankou

 • na kočku
  • běh v zástupu kolem tělocvičny a různě po jejím prostoru;
  • běh v zástupu do tvaru klubíčka (spirály)

Naše malá kočička,
tahá nitě z klubíčka,
tahá, tahá, tam a zpátky
dovede nás do pohádky.
(autorka Michaela Krajská)

 • na motýla - Děti běží po tělocvičně, ruce upažené, sednou si na bobek, zvednou se a běží dále, znovu na bobek....střídáme běh a sed na bobečku.

 Milé děti, motýl letí,
tu si sedne na kytičku,
tu si sedne na lavičku,
tu si sedne na holčičku.
Kdy odletí? Za chviličku.
(autorka Michaela Krajská)

 • na žábu - děti skáčou po tělocvičně, v závěru říkanky se posadí na bobek - opakujeme

 Skáče žabka kolem vody,
skáče, až jí nohy bolí,
tak se milá žabičko,
posaď ven na sluníčko.
(autorka Michaela Krajská)

 • na šneka
  • žáci lezou po čtyřech nebo po kolenou
  • žáci se plazí po břiše

Leze šneček, leze trávou
líně střídá levou, pravou,
šnečku, co to děláš?
Vždyť ty nohy nemáš!
(autorka Michaela Krajská)

 Cvičení ve dvojici

 • zrcadlo - jeden z dvojice předvádí pohyb, druhý ho napodobuje;
 • postavení čelem k sobě, drží se za ruce - střídavě jeden a druhý provádí dřepy, stoj na jedné noze, poskoky apod.;
 • postavení čelem k sobě, drží se za ruce, jeden sedí na zemi, druhý stojí; stojící žák přeskakuje natažené nohy sedícího spolužáka ze strany na stranu;
 • sed na patách čelem k sobě, drží se za ruce - jeden z dvojice se naklání dozadu, druhý jde naopak do předklonu, střídáme;
 • sed roznožný proti sobě, držíme se za ruce, střídavě si jeden a druhý žák lehá;
 • sed roznožný proti sobě, držíme se za ruce křížem a řežeme dříví (pohyby rukou);
 • sed roznožný proti sobě, držíme se za ruce a meleme kávu (pohyby rukou), plaveme apod.

Pohybové hry

 • na včeličky
  • na podlahu v tělocvičně poházíme různé barvy kytiček; žáci se postaví na čáru a reagují na povely - "Letíme na červenou kytičku, žlutou..."; můžeme například dát kytiček určité barvy o jednu méně a v každém kole tak jeden žák vypadne;
 • na hračky
  • chlapci představují autíčka, dívky panenky, na povel: "Autíčka", začne učitel bouchat do bubínku, tleskat aj.; když přestane, autíčka se vrátí zpátky na čáru, vystřídají je "Panenky";
  • žáci se mohou rozdělit na více skupin, dokonce může každý žák představovat jinou hračku, a potom na povel běhá pouze on sám.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek