Odborný článek

Svatý Valentýn

22. 3. 2012 Speciální vzdělávání
Autor
Michaela Krajská

Anotace

Svátek svatého Valentýna se slaví 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi lidmi. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice se symbolem červeného srdíčka. Mezi dětmi je také velice důležité, aby se navzájem respektovaly a měly mezi sebou dobrý vztah. Obzvlášť velkou roli hraje správný přístup k druhým lidem u dětí s mentální retardací a projevy agrese.

Téma: Svatý Valentýn

Úvod: Týdenní plán pro práci se středně těžce a těžce mentálně postiženými dětmi ve speciální třídě.

Cíl: Hlavním cílem je seznámit děti s pojmy „mít rád“.

Cílová skupina: věk žáků 6 až 9 let, středně těžké až těžké mentální postižení

Motivace: Svátek svatého Valentýna se slaví 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi lidmi. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice se symbolem červeného srdíčka. A protože také v naší třídě je důležité, abychom se navzájem měli všichni rádi, budeme si o tom celý týden povídat a hrát.

Popis činností:

1. Mám a nemám rád                                                                        rozumová výchova

Pomůcky: fotografie, obrázky

Povídáme si s dětmi, co je to mít rád. Pozdravíme a pohladíme se navzájem, podáme si ruce, usmějeme se na sebe. Když má někdo někoho rád, nekřičí na něj, neubližuje mu, ale pomáhá mu, hraje si s ním, půjčuje mu hračky a další věci. Kdo tohle nedodržuje, uděláme na něj „ty, ty, ty“. Ukazujeme, koho ve třídě máme rádi. „Mám ráda Pepu, protože je hodný kluk.“ Také mám ráda Jitušku, protože pěkně maluje“… „Koho máš rád ty, Davídku?“ Davídek ukazuje na některé s dětí, učitelka jej doplňuje slovy: „Aha, ty máš rád Péťu, tak to je dobře.“

Řekneme si, že můžeme mít rádi taky hračky, knížky, a proto je neničíme, neházíme s nimi a dáváme na ně pozor, aby se nerozbily a neponičily. Společně je vždy po práci uklidíme na své místo.

Snažíme se podporovat ohleduplnost k druhému, půjčovat si hračky, střídat se v činnostech, počkat, než na mě přijde řada.

Prohlížení fotografií

Poprosili jsme rodiče, aby nám na tento týden půjčili nějaké domácí fotografie. Potom jsme je s dětmi prohlíželi a ukazovali si: „To je maminka Pepíčka. Pepíček ji má rád. To je pejsek Jitušky. Pejsek má rád Jitušku...“

______________________________________________________________________________________________

2. Srdce – tvar a barva                                                                           smyslová  výchova

Pomůcky: červená srdíčka, kolečka, víčka, kostky, jednoduché hračky, penízky

Učitelka má připravené různé varianty práce se srdíčky.

Třídění podle tvaru – děti třídí červená srdce a kolečka

Třídění podle velikosti – malá a velká srdíčka

Červená barva – děti vybírají z hromádky víček od plastových lahví červená víčka a dávají je na šablonu červeného srdce

Pro červenou barvu použijeme znak – prstem jezdíme po dolním rtu

Děti dostanou červenou krabičku nebo mističku a ukládají do nich vše, co je před nimi na hromádce červené, například kostky, pastelky, gumová a plyšová zvířátka, míčky, pomůcky ve tvaru jablíčka, jahody, ...

Den předem jsme také maminky poprosily, zda by děti mohly tento týden chodit co nejvíce v červeném oblečení. Proto jsme červenou barvu hledali i na něm.

Penízky – děti si procvičují jemnou motoriku a pokládají staré desetníky na předkreslené červené puntíky                            

Autor díla: Michaela Krajská

____________________________________________________________________________________________

3. Říkanka s ukazováním                                                                  řečová výchova

Ukazujeme si s dětmi, kde máme každý z nás svoje srdíčko. To srdíčko nám tepe – ťuká. Ťukáme prstíkem do stolu, do země, paličkou na bubínek, rukama o sebe...

Toto doplníme říkankou:

Máme nohy, (plácáme o stehna)
máme i ruce, (tleskáme)
máme bříško, (hladíme si krouživým pohybem bříško)
máme i srdce. (ťukáme rukou na místo, kde je srdce)

Autorka: Michaela Krajská

__________________________________________________________________________________________

 4. Srdíčko z papíru  

Pomůcky: tempery, čtvrtky, červený papír, lepidlo, nůžky

výtvarná výchova: Děti pomalují čtvrtku červenou barvou, po zaschnutí z ní učitelky vystřihnou velké srdce. Jeden z chlapců zvládne práci s nůžkami s malou dopomocí, proto srdce vystřihoval on.

pracovní výchova: Děti natrhají červený papír a potom kousky lepí na podklad srdce.

Autor díla: Michaela Krajská

______________________________________________________________________________________________

5. Grafomotorické cviky                                                                psaní, rozumová výchova

Děti se snaží najít na papíru srdíčka. Potom je vybarví a spojují s hvězdičkou v řádku. Tento úkol zvládají pouze děti se středně těžkou mentální retardací. 

Autor díla: Michaela Krajská

 ____________________________________________________________________________________________

6. Písničky o tom, kdo má rád                                                                               hudební výchova

Pro tento týden jsme vybrali tyto písničky:

Marjánko, Marjánko

(česká)

Marjánko, Marjánko, Marjánko má,            Já bych ti šáteček zavázala,             Paňmámo, paňmámo, nebraňte mi,
zavaž mi šáteček na uzle dva.                  jen kdyby paňmáma nebránila.         vždyť já jsem bohatší, nežli jste vy.
Zavaž, zavaž, zavaž, dítě zlatý,                Ta naše paňmáma tuze brání,           Já mám dvě poctivý, zdravý ruce
aby se nemohl rozvázati.                         že nemáš peníze, pole žádný.           a vaší Marjánky věrný srdce.

(str. 40)

Koulelo se, koulelo

(česká)

Koulelo se, koulelo, červené jablíčko,                     Koulely se koulely, dvě naproti sobě,
komu ty se dostaneš, má zlatá Ančičko.                 komu bych se dostala než Jeníčku tobě.

(str. 36)

Použitá literatura: Jánský P. Já písnička I. díl., zpěvník pro ZŠ. Cheb: Music 2004. ISBN 80-85925-01-X

Společně s dětmi jsme zkoušeli na písničky taneček mazurku.

Literatura a použité zdroje

[1] – JÁNSKÝ, Petr. Já, písnička I. díl. Cheb : Music, 2004. 116 s. ISBN ISBN 80-85925-01-X.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michaela Krajská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 3. 2012
Autorka článku seznamuje čtenáře s širokou šálou možností, jak lze začlenit téma svátku sv. Valentýna do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - v tomto případě žáků s mentální retardací a využít toto téma k možnosti rozvíjení jejich osobnosti, komunikačních dovedností i vytváření pozitivního klimatu ve třídě i ve škole (upevňování pozitivních vztahů k k sobě, ke spolužákům, k učitelům, k širšímu okolí. Žáci pracují hrovou a zábavnou formou s mnoha symboly, které se váží k svátku sv. Valentýna, procvičují si jemnou motoriku, řadí, třídí,rytmizují, vyjadřují se zpěvem, seznamují se s pojmem mít rád a dále jej rozvíjí... Velmi pozitivně působí praktické zaměření článku, který je velmi inspirativní, je doplněn řadou textů i fotografií s názornými ukázkami .

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
  • Kompetence sociální a personální
  • navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
  • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
  • Kompetence sociální a personální
  • navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

obrázky, fotografie, červená srdíčka, kolečka, víčka, kostky, jednoduché hračky, penízky, tempery, čtvrtky, červený papír, lepidlo, nůžky