Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

U kováře

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Ivana Hřebíková
Anotace: Prostřednictvím projektu si děti osvojí elementární poznatky o okolním prostředí, navážou kontakty s dospělými a získají pocit sounáležitosti s místem, kde žijí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
  2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Klíčová slova: řemeslo, exkurze, ruční práce

Obecní úřad nám zapůjčí kroniky obce, ve kterých jsou zaznamenány záznamy z roku 1911. V tomto roce byla založena obecní škola v budově, ve které dnes sídlí naše mateřská škola. Spolu s dětmi si budeme v kronikách číst a prohlížet obrázky, fotografie z dávných dob.

V okolí vesnice se rozprostírají lesy a pole, na kterých dříve pracovali lidé, místo traktorů jim pomáhali koně. Koně museli mít dobré podkovy. K čemu slouží podkova? Jak se vyrábí?

V naší vesnici bývala kovárna, kterou si sama ještě pamatuji. Jako malá holčička jsem se chodila dívat, jak kovář vytahuje z ohně rozžhavené podkovy a vyklepává je na kovadlině. Rodina, v jejímž domě se kovárna nacházela, se rozhodla otevřít malé muzeum.

Do muzea s dětmi zavítáme. Požádáme majitele o provedení kovárnou a vysvětlení postupu kování za starých časů. Prohlédneme si dobové fotografie, které kovárnu zdobí. Také si budeme moci některé předměty, včetně podkov, vzít do ruky.

Prožitky dětí využijeme ve třídě. Budeme si vypravovat o tom, co jim při návštěvě kovárny nejvíce líbilo a proč. Návštěvu doporučíme i rodičům (s dětmi). Požádáme rodiče i prarodiče o staré fotografie, které dětem zapůjčí. Také je vyzveme, aby si s dětmi vyprávěli o svém mládí.

Děti oslovíme s dotazem, zda chtějí svým blízkým vyrobit dáreček. Vhodnou motivací (prožitek z návštěvy) se nám pravděpodobně podaří děti získat pro zhotovení podkovy.

Za pomoci tatínků (truhláře a klempíře) připravíme formu. Forma poslouží k odlitku podkovy ze sádry. Děti si formu samy naplní sádrou a ještě do vlhké mohou vkládat kamínky nebo korálky dle vlastní fantazie.

Po zaschnutí a vyjmutí z formy si každé dítě může podkovu ještě nabarvit dle vlastního přání.

Vytvoříme dětem také prostor pro výtvarné vyjádření prožitků. Nabídneme několik technik k malbě i kresbě (kování, oheň, podkova, kůň, lidé v dobových oblecích...). Ze samotvrdnoucí hmoty modelujeme postavu kováře, koně.

Na koníčky si zahrajeme (cval, klus s hudebním doprovodem) a seznámíme se s novou písní „Já mám koně" („Čtyři koně ve dvoře"). Dětem zazpíváme s doprovodem klavíru „Jaké je to hezké, dva kováři v městě."

Ze zhotovených výrobků a výtvarných prací uspořádáme společně s dětmi výstavku, na kterou pozveme rodinné příslušníky i veřejnost. Po ukončení výstavy věnujeme několik „děl" kovárně.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 08. 2009
Zobrazeno: 9628krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HŘEBÍKOVÁ, . U kováře. Metodický portál: Články [online]. 06. 08. 2009, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/POL/3229/U-KOVARE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.