Odborný článek

Adventní vystoupení

29. 8. 2013 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Hana Nováková

Anotace

Také se vám stalo, že bezprostředně před Vánoci mají rodiče dětí málo času přijít se podívat na vánoční besídku? My jsme to zkusili vyřešit adventním vystoupením. Program byl rozdělen do dvou částí: ztvárnění symboliky adventního věnce a Nazaretský příběh do doby před narozením Krista. Obsahově však lze námět využít i pro vánoční besídky.

Cíl

 • prožívat radostně adventní dobu s očekáváním Vánoc
 • vytvářet přátelské vztahy s rodiči popř. institucemi města, obce
 • chápat hlavní pojmy týkající se adventu a Vánoc

V místnosti je umístěn kruh z kartonu, děti s větvičkou v ruce sedí v dřepu volně v prostoru.

„Uvíjíme věneček“ – obdoba hry se změněným textem. Po vyzvání dítě odchází položit větvičku na papírový kruh a se zkříženými nohami usedá do kruhu.

Uvíjíme věneček
ze zelených větviček,
zapleteme do věnečku
smrček, jedli, borovičku.
Krásné jméno máš,
pojďte mezi nás.
(úprava textu Hana Nováková)

Děti sedí v kruhu.

Učitelka - přivítání, úvod:

Scházíme se na začátku adventní doby, abychom si připomněli, že se máme připravovat na Vánoce – na svátky narození Krista. Slovo advent – adventus pochází z latiny a znamená PŘÍCHOD. A o čem je advent? Advent je tu proto, abychom si dokázali uklidit nejen doma: napéct a nazdobit dům, ale abychom si uklidili i ve svém srdci a vyzdobili si ho samou dobrotou, laskavostí, radostí, láskou a pokojem. Tak doufám, že takovou radost a pokoj vám již dnes společně s dětmi ve vašich srdcích vytvoříme.

Nejprve se v našem vystoupení zaměříme na symboliku adventního věnce se čtyřmi svíčkami.

Symbolika adventního věnce

Kruh značí společenství (společenství lidí, přátel, církve). Zelené větvičky jsou symbolem života. Světlo ze svíček značí Krista. V Bibli je totiž Ježíš označován jako světlo světa. A postupné rozsvěcování čtyř adventních svíček a sílení světla vnímáme jako jeho postupné přibližování.

Děti utvoří kruh, chodí do kola a zpívají Chytneme se za ruce, uděláme kruh (noty a akordy viz. příloha)

Chytneme se za ruce, uděláme kruh, 
a já radost mám, 
že tu nejsem sám.

Co dělají rádi 
velcí kamarádi.
Co dělají rádi kamarádi.

1./:Tleskají, tleskají, la, la, la, la, la:/
2./:Dupají, dupají, la, la, la, la, la:/
3./:Skákají, skákají, la, la, la, la, la:/
5./:…….?....:/

Světlo – píseň se znakováním: Moje malé světýlko (noty a akordy viz. příloha)

1./:Moje malé světýlko, chci, aby svítilo:/ svítilo, svítilo, svítilo

moje (ukázat na sebe), malé (ukázat prsty), světýlko (zdvihnutý ukazováček – svíčka), chci aby svítilo (druhým ukazováčkem kroužíme kolem svíčky – záře)

2./:Nikdo mi ho nevezme, chci, aby svítilo:/ svítilo, svítilo, svítilo

nikdo (ukazováčkem pohyby zprava doleva), nevezme (rukou naznačíme úchop) chci aby svítilo (druhým ukazováčkem kroužíme kolem svíčky – záře)

3./: Nikdo mi ho nezhasne, chci, aby svítilo:/ svítilo, svítilo, svítilo

nikdo (ukazováčkem pohyby zprava doleva), nezhasne (fouknutí ústy), chci aby svítilo (druhým ukazováčkem kroužíme kolem svíčky – záře)

4. /:Nedám si ho pod poklop *, chci, aby svítilo:/ svítilo, svítilo, svítilo

nedám si ho (ukazováčkem pohyby zprava doleva), pod poklop (překrýt ukazováček – svíčku druhou dlaní),* - zvuk, „klapnutí“ jazykem o patro

5./:Postavím ho, co nejvýš chci, aby svítilo:/ svítilo, svítilo, svítilo

(zvedneme ruku s prstem do výšky a zopakujeme záři světla)

6./:A když bude velká tma, chci, aby svítilo:/ svítilo, svítilo, svítilo

tma (položíme dlaně na oči) aby svítilo (druhým ukazováčkem kroužíme kolem svíčky – záře)

7./: Také u nás ve školce chci, aby svítilo:/ svítilo, svítilo, svítilo

ukazováčkem ukazujeme postupně na kamarády

V naší druhé půlce vystoupení se přeneseme do daleké země Izrael, kde se asi před dvěma tisíci lety odehrál tajemný příběh. Ve městě Nazaret žila mladá žena jménem Marie.

Nazaret

Maria se jmenuje (noty a akordy viz. příloha)

/:Maria se jmenuje, jé, jé, jé. V Nazaretě doma je, jé, jé, jé. :/
(Píseň zpívají děti a během písně vychází na jeviště Marie)
(Hledá svého muže a volá na Josefa)
(Přichází Josef)
/:Josef se on jmenuje, jé, jé, jé. V Nazaretě doma je, jé, jé, jé. :/

Báseň:

Poslal Bůh anděla,
jméno má Gabriel,
navštíví s poselstvím
zem zvanou Izrael.

Tam čeká Maria v městečku Nazaret,
syn se jí narodí,
pozná ho celý svět.

(Přichází posel):

Slyšte lidé moje slova,
nebudu je říkat znova.
NESU ROZKAZ Z ŘÍMA:
Sčítán bude všechen lid,
já to musím zařídit.
Každý půjde do svého
toho města rodného.

Josef:

Slyšela jsi ženo má,
co ten posel povídá?
Z Nazaretu do Betléma
čeká na nás cesta dlouhá.

Maria:

Cestu zvládnu, i když vím,
že už brzy porodím.

Píseň:

Dva lidé jdou (noty a akordy viz. příloha)

(při písni Marie s Josefem prochází mezi stromy (děti v prostoru) a branami utvořenými dvojicemi dětí, přechází přes potok apod.

Dva lidé jdou k Betlému tmou, jdou cestou necestou.
Muž se ženou již nadějnou snad nocleh seženou.

Anděl:

A když došli do Betléma,
klepou, klepou, stále znova.
Klepají tu na dveře,
čekají, kdo otevře.

3 děti drží v ruce dveře z papíru, Josef s Marií chodí od domu k domu, ťukají na dřívka a všichni zpívají.

Otevřete (noty a akordy viz. příloha)

/:Otevřete:/, /:co nám chcete:/
Jen koutek v bytě pro malé dítě, otevřete!

Odpovědi u jednotlivých dveří:

Nemáme žádné místo pro cizince.
Nemáme žádné místo pro dítě.
Nemáme žádné místo pro chudé.

Anděl:

Haló, vy dva, ať se to vyřeší,
ve stáji za městem mám pro vás přístřeší
Vidíte pastýře? Zajděte tam,
ovce tam pase muž Abrahám. 

Na scénu vchází pastýř s ovcemi.

Píseň Jsem pastýř jménem Abrahám (noty a akordy viz. příloha)

/:Jsem pastýř jménem Abrahám:/
/:A mnoho, mnoho ovcí mám:/
/:A k tomu ještě stádo koz:/
/:Já naběhám se za den dost:/

/Já boháč jsem:/
/:A jsem i chudákem:/

Báseň Ovečka

Bílý kožich chundelatý,
na krku má zvonec zlatý.
Z nebe nebo kopečka
přiběhla k nám ovečka.
(POSPÍŠILOVÁ, Z.: Hádám, hádáš, hádáme. Praha, Portál, 2007; ISBN: 978-80-7367-292-8)

Pásli ovce Valaši

Pásli ovce Valaši,
při betlémské salaši.
Hajdom, hajdom, tydli dom
Hajdom, hajdom, tydli dom 

Anděl se jim ukázal,
do Betléma jim kázal.
Hajdom, hajdom, tydli dom
Hajdom, hajdom, tydli dom 

Ovčák:

Do jeskyně pojďte spát,
kde Vás bude sláma hřát.
Anděl z nebe při vás stál,
že Vám nocleh u nás dal. 

Všichni odchází do chléva a tam zpívají: (odkaz na píseň se znakováním naleznete na webu viz. citace)

Andělé nade mnou bdí

Ráno, celý den, andělé nade mnou bdí můj Pane,
ráno, celý den, andělé nade mnou bdí. 

Když se ráno probouzím, andělé nade mnou bdí, můj Pane,
když se ráno probouzím, andělé nade mnou bdí. 

Když spěchám do Betléma, andělé nade mnou bdí, můj Pane,
když spěchám do Betléma, andělé nade mnou bdí . 

A když v chlévě usínám, andělé nade mnou bdí, můj Pane,
a když v chlévě usínám, andělé nade mnou bdí. 

Děti usedají, vyjde hvězda (z papíru na tyčce) chytnou se za ramena a zpívají:

Hvězdičko má (noty a akordy viz. příloha)

Hvězdičko má, co znamená, tvé světlo na nebesích?
/:Proč svítíš nám, kampak jít mám, proč záříš na cestách mých.:/


Autorská poznámka :

Veršované texty jsou čerpány ze scénky katechetického centra V Betlémě není místo dostupné ke stažení na webu https://kc.biskupstvi.cz/namety-vanoce/ a pro zjednodušení upravovány autorkou textu.

Některé písně vyšly na CD jako součást katechetické pomůcky Ta hvězda naděje pro mne i tebe je. Vydalo Kartuziánské nakladatelství.

Reflexe

S programem jsme nevystoupili pouze v MŠ, ale i v domě s pečovatelskou službou. Babičkám jsme přinesli dárek - námi vyrobený adventní věnec, který jsme společně požehnali.

Rok před tím jsme měli podobné vystoupení, které nás zaneslo na betlémské pastviny a s lidmi jsme zpívali píseň "Pásla ovečky". 

Vystoupení mělo kladný ohlas, děti byly rozzářené a všichni jsme si odnesli moc pěkné zážitky ze společně strávených chvil. Podívat se můžete i na fotogalerii.

Literatura a použité zdroje

[1] – POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Hádám, hádáš, hádáme. 1. vydání. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-292.
[2] – říkadla - Chytneme se za ruce. 2012. [cit. 2013-7-31]. Dostupný z WWW: [http://www.mcmyska.cz/soubory/basnicky_1.pdf].
[3] – Moje malé světéko. 2006. [cit. 2013-7-31]. Dostupný z WWW: [ „http://antiochia.cz/noty/Moje_male_svetelko.pdf“ ].
[4] – Když se ráno probouzím, andělé nade mnou bdí. 2013. [cit. 2013-7-31]. Dostupný z WWW: [http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne/kdyz-se-rano-probouzim-andele-nade-mnou-bdi-muj-pane-93160 ].
[5] – V Betlémě není místo. 2010. [cit. 2013-7-31]. Dostupný z WWW: [https://kc.biskupstvi.cz/namety-vanoce/].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
4.83 MB
Dokument
Notový záznam k písním

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Hana Nováková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 8. 2013
Velmi pěkná prezentace zkušeností s prezentací nabytých kompetencí dětí v předvánočním období. Učitelé inspirovaní tímto článkem mohou rodičům rozšířit představu, co všechno a jakým způsobem se děti vzdělávají v předškolní instituci. Pro úspěšnou spolupráci rodiny a školy je totiž nezbytné, aby si rodiče nemysleli, že MŠ děti "pouze pohlídá".

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije