Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Sociální a personální kompetence > je schopno chápat, že lidé se různí a umí...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Kdo nám pomáhá

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Alžběta Palatinová

Poznámka editora

Následující příspěvek obsahuje pouze stručné poznámky k činnostem spojeným s návštěvou Střediska výcviku vodicích psů. V každé mateřské škole se budou podmínky lišit i s ohledem na navštívenou instituci. Berte prosím následující řádky především jako inspiraci pro vlastní činnost, nikoliv jako její podrobný popis.


Vzdělávací nabídka

Práce s obrázkem

 • popis jednotlivostí a situací na obrázku
 • beseda o tom, že jsou mezi námi lidé s různým postižením
 • hry dětí (i když jsem rozdílní, hrajeme si stejně rádi)
 • poslech příběhu na téma mezilidských vztahů

Příprava na návštěvu Střediska výcviku vodicích psů

 • seznámení s cílem návštěvy
 • určování trasy cesty
 • chování na silnici a ve středisku

Návštěva Střediska výcviku vodicích psů v Jinonicích

 • seznámení s prostředím
 • poslech vyprávění psovoda
 • seznámení se s novými pojmy a zvukovými signály
 • ukázka výcviku psů
 • prohlídka fotografií, dokumentace a pomůcek

Společné činnosti a hry

 • námětové hry Na pejsky s podporou dětských přátelství, rozdělování rolí a respektování přání druhého
 • sociální hra Přechod přes lávku - spolupráce dětí s využitím předchozích získaných zkušeností
 • vyjádření pocitů, prožitků výtvarným způsobem - kresbou a modelováním zvířete
 • modelování psa
Reflexe dětí

Vyprávění o zážitcích a dojmech s použitím návodných otázek jako např:

 • Co bylo pro tebe nejzajímavější?
 • Jak se ti líbila společná hra?
 • Co bylo pro tebe těžší: když jsi měl zavázané oči a vedl tě tvůj kamarád, anebo když jsi mu pomáhal a vedl ho ty?
 • Jak můžeme pomáhat postiženým lidem?
Hodnocení dětí
 • Po získání zprostředkované zkušenosti z příběhu přímým kontaktem se světem, životem, měly děti možnost rozvíjení bezprostředního zážitku a vlastní zkušenosti.
 • Kontakt s dospělou osobou byl pro děti zdrojem informací i vzorem chování.
 • Děti měly příležitost přemýšlet i řešit problém.
Hodnocení realizace

Formy, metody i způsob, kterým se učení uskutečnilo, byly přiměřené věku dětí; mělo přitažlivý a zajímavý charakter, bylo efektivní a srozumitelné. Časový rozsah byl optimální. Návštěva stanice výcviku slepeckých psů umocnila prožitky dětí a umožnila jim získat novou zkušenost.

Obrázek

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám