Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Zimní sporty aneb Začínáme bruslit
Odborný článek

Zimní sporty aneb Začínáme bruslit

26. 2. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Tereza Bížová

Anotace

Program zimní sporty aneb začínáme bruslit je zaměřen na rozšíření základních znalostí, se kterými lze zorganizovat základní odborný výcvik na bruslích. Tato metodická řada pomáhá pedagogům při tvorbě vzdělávací nabídky, resp. při zařazení pestrých zimních činností do programu MŠ. Mezi zimní činnosti vhodné pro předškolní věk řadíme lyžování, sáňkování a bruslení.

Metodická řada podporuje především přirozené zařazení zimních činností do vzdělávací nabídky MŠ. Obecným cílem pedagogů je rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dětí, podporování rozvoje jejich pohybových a manipulačních dovedností.

Očekávané kompetence:
 • zdokonalování pohybových dovedností a rozvoj pohybových schopností
 • rozvoj samostatnosti a sebedůvěry dítěte vsama sebe a kolektiv, začlenění se do kolektivu
 • vytrvalost včinnosti
 • vytvoření pravidelné potřeby pohybu a sportovních aktivit
 • osvojení si správného životního stylu a základních bezpečnostních, organizačních a hygienických zásad

Kdy začít s bruslením

S bruslením je možné začít již ve čtyřech letech, to se ale odvíjí od fyzické zdatnosti dítěte, zejména od jeho zpevněného kotníku. V žádném případě nesmíme v tomto věku přetěžovat klouby, ale ani páteř, protože vývoj kostry není zatím v tomto období ukončen. Z hlediska biologického je pro předškolní věk a mladší školní věk typický nárůst celkové hmotnosti organismu a plynule se měnící orgány s rovnoměrným zvyšováním hmotnosti a výšky těla. Rodič, ale i pedagog by měl věnovat pozornost správného držení těla dítěte.

Pravidla:
 • pokud jde o první seznámení, měl by pedagog slovní výklad doplnit i názorným předvedením nebo požádat o pomoc některé zdětí, které bude instruovat
 • děti se učí osvojit pravidla chování na lední ploše
 • pedagog by si měl uvědomit, že dlouhé prostoje zvyšují riziko, že se děti budou nudit, budou nepozorné a budou vyrušovat
 • pedagog by měl vést organizaci tak, aby pozornost dětí byla soustředěna na motivaci (hru, soutěž atd.), děti tolik nevnímají vlastní pocity a lehce překonají pocit strachu
 • pedagog se pro dítě stává průvodcem a oporou, kčinnosti dítě nenutíme, dítě kčinnosti samotné musí být po psychické, ale i fyzické stránce připraveno
Při výuce bruslení lze využít metody výcviku:
 • výcvik vdružstvu - omezený počet dětí
 • výcvik vproudech - souběžné procvičování jednotlivých prvků, které pedagog předvede se slovním doprovodem a vprůběhu výcviku u dětí opravuje chyby
 • individuální forma - zadané úkoly děti procvičují individuálně ve vymezeném prostoru a časovém limitu
Vlastní výcvik:
 • předem každý prvek pojmenovat, ukázat a stručně vysvětlit
 • vysvětlení a popsání musí být srozumitelné, pro děti se používají přirovnání, činnost je určitým způsobem motivována
 • ukázky opakovat dle potřeby dětí
 • následně opravovat chyby jednotlivců
 • po osvojení cviků se postupně zvyšuje aktivita dětí
 • používat různých her, soutěží, pomůcek, hudby apod.
Vybavení

Pozornost musí patřit vhodnému oblečení umožňujícímu pohyb. Mezi hlavní součásti oděvu patří tepelná izolace a odvod vlhkosti od těla, pro děti předškolního věku je vhodné oblečení z nepromokavého materiálu, dále rukavice, které zabraňují odření při pádu na led, popřípadě čepice, helma (ne cyklistická), nedoporučuje se do boty používat příliš silnou ponožku, neboť se tak ztrácí potřebný cit v noze.

Brusle
 • krasobruslařské a hokejové
 • pro rekreační, závodní bruslení

Krasobruslařské brusle jsou z jednoho kusu oceli, stejně vysoké, vpředu opatřené zoubky. Krasobruslařská bota je vyrobena z kůže, pata a kotníky jsou vyztuženy, dnes se vyrábí i umělohmotné brusle na led (podobné inline bruslím). Boty by měly co nejvíce přiléhat k noze a ideálním tvarováním vnitřku minimalizovat volná místa v ní. Od poloviny boty nahoru je šněrovací systém. Jazyk boty je vyztužen a zabraňuje zařezávání tkaniček do nártu nohy. Drobné dírky v jazyku umožňují cirkulaci vzduchu. Bota má podpatek 33,5 cm vysoký.

Hokejové brusle mají z oceli jen nůž, který je zasazen do kovové nebo umělohmotné konstrukce. Tyto brusle jsou užší než krasobruslařské, z důvodu dosažení větší rychlosti, podélně jsou zbroušené do kolébky, vpředu do špičky a v zadu zdvižené, zakulacené nebo opatřené chráničem. Hokejová bota je nižší než krasobruslařská, má širší, tvrdou špičku a pevnou zvýšenou patní část.

Šněrování

Boty se šněrují ve špičce volněji, pevněji v nártní části a opět volněji ve šněrovacím systému.

Údržba brusle

Po odchodu z ledu je třeba otřít dosucha ostří a šroubky brusle. Brusle netupíme chůzí po betonu, po zimním stadionu se pohybujeme po gumových podložkách nebo nosíme na ostří plastové chrániče. Broušení přenecháme profesionálům a brusle přes léto uschováme na suchém místě. Během uskladnění je možné příležitostně aplikovat vhodný olejový prostředek. Boty je nutné vysoušet uvnitř i venku. Vysušit hadříkem a po rozšněrování tkaniček je nechat vyschnout v běžné pokojové teplotě. Vysoušení těsně u radiátoru nebo jiného topného tělesa narušuje kůži a vnitřní strukturu boty.

Připevnění brusle k botě

Krasobruslařská brusle se připevňuje šroubky, hokejová nýty, Tak aby rovnovážná osa probíhala přibližně mezi palcem a sousedním prsem a středem pasy. Brusle nemají přesahovat délku boty o více než 1,5 cm-2 cm. Bota na bruslení musí odpovídat velikosti nohy dítěte. Mnohdy se stává, že dítě se učí bruslit v obuvi mnohem větší velikosti. V tomto případě kotníky nejsou zpevněny. Boty by měly pevně sedět v patě a kotnících, prsty mohou být volnější. Pokud se v botě se kotník viklá dovnitř a ven, může to být způsobeno nepevnou obuví nebo nedostatečně zpevněnými svaly a vazy v kotníku. Pokud je příčina v nezpevněném kotníku dítěte, je nutné s bruslením ještě nějaký čas počkat.

Aktivita Metodický postup, motivace

Metodické poznámky

BRUSLENÍ

PRVNÍ SEZNÁMENÍ S LEDEM PROSTŘEDNICTVÍM KLUZEK

 • Intenzivní zahřátí a procvičení mimo led asi 10 minut.
 • Prostřednictvím kluzek je možné dítě naučit správnému postoji při skluzu a jízdě: pokrčená kolena, mírný náklon trupu vpřed, nevystrkovat hýždě, hlava zpříma, oči sledují ledovou plochu, hlavně směr kam jedou.
 • Na kluzkách dbát na správný postoj dítěte! Střídavě držet dítě za ruku, kdy dítě zprvu zkouší chůzi, později získává jistotu ke skluzu.
 • Princezna Koloběžka první - střídání jízdy v podřepu a ve dřepu, jízda po jedné noze, jízda po jedné noze s odrazem od druhé (na koloběžce)

Je nutné určit pravidla chování na ledě i mimo něj.

Z bezpečnostních důvodů v MŠ nenecháváme děti volně manipulovat s bruslemi. Mohlo by dojít k nechtěnému zranění dítěte samotného nebo někoho jiného.

Kluzky jsou dva speciální nože, které se připínají řemínky k obuvi. Jsou pomůckou při pro klouzání, neumožňují zvládnout bruslení jako takové.

Vhodné oblečení umožňující pohyb, odvádějící vlhkost od těla s izolačními vlastnostmi, rukavice, popřípadě čepice, helma (ne cyklistická), nepříliš silná ponožka do boty, neboť se tak ztrácí potřebný cit v noze.

Vhodná obuv, bota na bruslení musí odpovídat velikosti nohy dítěte, aby byly zpevněny kotníky.

Pozor na viklající se kotník dovnitř a ven, to může být způsobeno nepevnou obuví nebo nedostatečně zpevněnými svaly a vazy v kotníku.

Pokud je příčina v nezpevněném kotníku dítěte, je nutné s bruslením ještě nějaký čas počkat.

PŘECHOD Z DVOUNOŽOVÝCH KLUZEK NA JEDNONOŽOVÉ BRUSLE

 1. Krok: obutí.
 2. Krok: otestování obutí, procházení po gumových pásech a zkoušení správného postoje (na přírodním kluzišti je možné toto vyzkoušet na sněhu nebo po prknech).
 3. Krok: kontrola dobře padnoucí obuvi.
 4. Krok: „Baletky" - chůze do „stromečku", tedy s vytočenými špičkami ven, stoj na jedné a na druhé noze.
 5. Krok: „Lyžaři" - pérování v kolenou do dřepu a vzhůru.
 6. Krok: „Medvědi" - přešlapování z nohy na nohu.
 7. Krok: „Koloběžka" - ze základního postoje se snížíme v kolenou a provedeme opakované odrazy stále stejnou nohou - jízda po jedné noze.
 8. Krok: Jednooporová jízda vpřed „Stromeček", ze základního postoje na obou nohách přejdeme do podřepu, přeneseme váhu na pravou nohu, levou postavíme na vnější hranu a vytočíme špičkou mírně vlevo. Součastně natočíme i celé tělo, z celé vnitřní hrany pravé brusle provedeme odtlačením od ledu odraz, přeneseme váhu těla na připravenou levou nohu a plynule vedeme pravou odrazovou nohu do základního postavení na jedné noze v zanožení poníž s vytočenou špičkou. Levou jednou nohu postupně propínáme v koleně a jedeme ve výdrži na jedné noze. Z jízdy na vnější hraně přejdeme následně na obě hrany, snížíme postoj do podřepu snožného a dále pokračujeme odrazem druhé nohy.
 9. Krok: „Vlnky", „Rybičky" - jízda po obou nohou vpřed, do jízdy vpřed se odrážíme od celé vnitřní hrany brusle, ne od zoubků (chlapci zoubky na bruslích nemají, proto se bez problémů hned odráží vnitřní hranou brusle). Při „vlnkách" se obě nohy pokrčí, kolena, a tím i chodidla a brusle se nakloní k jedné straně a mírným, avšak aktivním impulsem v kolenou dojde k odrazu do jízdy v obloučku na zatížené hraně. Pak se kolena nakloní na druhou stranu a odrazí se do druhého obloučku.
 10. Krok: „Buřtíky" pokrčené nohy, vytočená chodidla špičkami od sebe a kolena se vtlačí mírně dovnitř, tím se obě brusle naklopí na vnitřní hrany. Z pokrčených kolen a od vnitřních hran bruslí odraz, nohy se rozjíždějí od sebe, včasné stočení špičky dovnitř způsobí, že nohy se sjíždějí k sobě. Nohy jedou opět vedle sebe, podřep, vytočit špičky, odraz, nohy od sebe a opět k sobě.
 11. Krok: Zatáčení náklonem na obou bruslích vpřed je nejjednodušší způsob změny směru jízdy a u začátečníků nahrazuje zastavení. Důležitý zvětšený náklon do středu oblouku a přenášení váhy těla nad jedoucí nohu. Zatáčíme-li vlevo, provedeme podřep únožný pravou, předsuneme mírně levou nohu vpřed a přeneseme na ni váhu těla, součastně se vykloníme do středu oblouku (v tomto případě vlevo). Levou brusli držíme při jízdě v postavení na vnější hraně, pravou na vnitřní. Pravým ramenem a paží směřujeme dovnitř oblouku, levým ramenem a paží do zapažení.
 12. Krok: jízda vpřed, po odrazu z vnitřní hrany pravé brusle se jede po levé noze vřed a mírně vlevo, pak se noha překlápí na vnitřní hranu, u podřepu se odráží do jízdy na pravé vpřed mírně vpravo. Nohu, která vyjíždí, je třeba položit blízko nohy odrazové do podřepu. Děti často mívají nohy daleko od sebe.
 13. Krok: jízda vzad, dítě v mírném podřepu, s mírným náklonem těla vpřed k vám tlačíme za ruce před sebou. Dítě se o naše ruce neopírá, podsazený zadeček nevystrkuje vzad, ale jako by si sedalo na paty, váhu těla má na zadní části bruslí, sedí jakoby vzadu. V tomto postavení tlačíme dítě pozadu do rovné jízdy i zatáček. Je možné vyzkoušet jízdu tzv. „buřtíky".
 14. Krok: překládání vpřed a vzad je bruslařská dovednost umožňující jízdu do oblouků a kruhů.
 15. Krok: jízda do oblouku, je nutné jet po jedné hraně jedné či obou bruslí, tedy přenášet váhu těla dovnitř oblouku. Náklon těla, kolena i pánev jsou tlačeny dovnitř kruhu, ve směru jízdy po kruhu, trup a hrudník je také natočen do středu.
 16. Krok: při jízdě vlevo po kruhu do leva je celé tělo nakloněno vlevo, kolena směřují vlevo vpřed, pánev si „sedá" dovnitř kruhu a hrudník je také natočen do kruhu, tedy levým ramenem vzad a pravým vpřed, v takovém postavení zatáčíme stále doleva. Pro udržení rychlosti je dobré využít opakovaného odrážení celé hrany pravé nohy. Později je možné přidat překročení pravé nohy přes levou dovnitř kruhu, pojedete krátce po vnitřní hraně pravé brusle, zvednete levou a uděláte úkrok dovnitř kruhu. Důležitý je zde náklon a postavení celého těla do kruhu. Stejný princip je při jízdě na druhou stranu i v jízdě vzad.

Obuv s jedním nožem vyžaduje více úsilí při nalezení rovnováhy.

Předpokladem plynulé jízdy na bruslích je dobře zvládnutá technika.

Na ledu zprvu představujeme oporu, dítě se veze za ruce mezi dvěma osobami nebo alespoň za jednu ruku, můžeme dítě tlačit, v tomto případě se o nás nesmí opírat, stále dbáme na správný bruslařský postoj.

Základní bruslařský postoj - nohy mírně od sebe asi na šíři ramen, mírně pokrčeny v kolenou, trup lehce předkloněn.

Terminologie:

Vnější brusle (noha) - je na vnější straně oblouku.

Vnitřní brusle (noha) - je na vnitřní straně oblouku.

Vnitřní hrana - hrana brusle bližší ke středu těla.

Vnější hrana - hrana brusle vzdálenější od středu těla.

Obloku vpřed (vzad) ven - oblouk vyjížděný na vnější hraně brusle.

Oblouk vpřed (vzad) dovnitř - oblouk vyjížděný na vnitřní hraně brusle.

Připlužení jedné brusle - jednostranný přívrat, špička jedné brusle přivrácena k druhé - jedoucí a pata oddálena

Pluh - oboustranný přívrat, špičky bruslí přivráceny k sobě, paty oddáleny

Přešlapování - pravidelné přikládání vnější nohy na úroveň nohy vnitřní

Překládání - překládání vnější nohy přes špičku nohy vnitřní - jedoucí v oblouku

Nasazení - položení brusle na led daným způsobem

V orientaci v prostoru je důležitý kontakt očí s ostatními cvičenci.

Při spolupráci dětí je důležité naučit je komunikaci.

POHYBOVÉ HRY

 1. Honičky ve vymezeném poli, jeden honící nebo dva spojení za ruce nebo samostatně
 2. Na rybky a rybáře - rybičky a rybáři stojí proti sobě, rybáři mají za úkol pochytat rybičky. Na povel: „Rybičky, rybičky, rybáři jdou", se rybičky snaží dostat na protilehlou stranu a zároveň se vyhnout rybářům, kteří je chytají dotykem ruky, rybičky a rybáři se pohybují pouze vpřed.
 3. Štafety.
 4. Lokomotiva - zástup po 3-4 osobách, které stojí na startovací čáře. Ve vzdálenosti 10 m je umístěna meta na obrátky, Hráč v čele zástupu představuje lokomotivu, která po každé obrátce v cíli přibírá jeden vagónek, tedy druhé v pořadí atd., dokud není připojen poslední hráč z řady. Pak se poslední v řadě se stává lokomotivou a postupně zanechává jeden vagón na startovací čáře.
 5. Větrný souboj - dva hráči představují severní vítr a jeden jižní vítr. Severní vítr dotykem ruky mrazí, Jižní se je snaží dotykem ruky rozmrazit vše zmrzlé. Po uplynutí časového limitu se zjistí, kolik hráčů v průběhu hry zmrzlo.

Děti jsou schopny u jednotlivých cviků udržet pozornost 1-2 minuty. Snažme se pro ně bruslení vytvořit zajímavým a efektivním tím, že kroky budeme v krátkých intervalech opakovat a prokládat různými hrami a využívat rozmanitých pomůcek.

Podmínkou her je jejich dobrá organizace, určení pravidel a jejich dodržování.

Evaluace a závěr

Zvolený průřez zimními činnostmi je pro děti předškolního věku přiměřenou činností, pojatá zajímavou a zábavnou formou. Takto pojatá metodika základů bruslení je pro děti přirozená činnost v oblasti zimních sportů a vede je k správné koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, správnému držení těla, samostatnosti, sebeovládání, prohlubuje důvěru v kolektiv a upevňuje organizační, bezpečnostní a hygienické zásady.

Literatura

BRTNÍK, J.; NEUMAN, J.: Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-329-3.
DVOŘÁKOVÁ, H.: Sportujeme s nejmenšími dětmi. Praha: Olympia, 2001. ISBN 80-7033-313-8.
HRÁZSKÁ, G.: Krasobruslení. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0984-8.
ZOUZAL, J. a kol.: Na sněhu a na ledě. Praha: Mladá fronta, 1984.

Literatura a použité zdroje

[1] – BRTNÍK, J.; NEUMAN, J. Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-329-3.
[2] – DVOŘÁKOVÁ, H. Sportujeme s nejmenšími dětmi. Praha : Olympia, 2001. ISBN 80-7033-313-8.
[3] – HRÁZSKÁ, G. Krasobruslení. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0984-8.
[4] – ZOUZAL, J. Na sněhu a na ledě. Praha : Mladá fronta, 1984.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Brusle,ochranná helma,vhodné oblečení