Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Inspirace pro práci s dětmi
Odborný článek

Inspirace pro práci s dětmi

14. 4. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Tento inspirativní článek nabízí učitelkám mateřských škol náměty, jak obohatit každodenní vzdělávací nabídku v mateřských školách.

Úvod

Všechny činnosti, které v tomto článku publikuji, jsem si ve své praxi s dětmi vyzkoušel a jsou dle mého názoru vhodnou přípravou dětí pro činnosti, které na ně čekají na prvním stupni základní školy. Základy, které děti získají v mateřské škole, jsou základním stavebním kamenem jejich následného vzdělávání a kvalitní vzdělávací nabídkou je na tento další životní krok dostatečně připravíme.

1 Figurka z vlny

Časová dotace: 20–30 minut
Věková kategorie:
6 let
Cíl:
rozvoj jemné motoriky a estetického vkusu; rozvoj komunikativních dovedností (zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu)
Motivace: děti si mohou zahrát loutkové divadlo s postavičkami, které si samy vyrobí
Pomůcky:
kancelářská sponka nebo slabý drátek, vlny různých barev, špejle, lepidlo

Popis činnosti:
Na pracovní plochu si připravíme kancelářskou sponku (nebo slabý drátek) a vytvarujeme z ní ruce a z druhé nohy figurky. Některé děti by mohly mít problém s ohýbáním sponky, pak může pomoci paní učitelka. Takto připravené ruce a nohy navážeme na tělíčko (špejle dlouhá od vršku hlavy figurky až k pasu). Zmačkaný kousek novin do tvaru koule pak přilepíme k vršku špejle. Takto připravenou kostru začneme omotávat vlnou (jednotlivé části těla jinými barvami dle své fantazie. Až budeme mít celé tělo figurky dostatečně ovázané, pak odstřihneme vlnu a její konec přilepíme lepidlem k tělu. S takto vyrobenou figurkou pak můžeme sehrát divadlo.

Figurka z vlny
1. Figurka z vlny
Autor © Michael Novotný

2. Keramická želvička

Časová dotace: první fáze 30 minut, druhá fáze 20 minut
Věková kategorie: 6 let
Cíl:
rozvoj jemné motoriky, procvičování prstů, rozvoj a zpřesňování smyslového vnímání, rozlišovat tvary (co je hranaté, špičaté, kulaté), napodobovat geometrické obrazce, postupovat podle instrukcí
Motivace:
před začátkem této činnosti bychom mohli s dětmi listovat v encyklopedii a povídat si o exotických zvířátkách. Pojďme si jedno takové zvířátko vymodelovat.
Prostorová organizace: keramická dílna nebo školní třída (vypálení želvičky lze provést v externí peci)
Pomůcky: k
eramická hlína, barvy na keramiku, lepidlo na keramiku (šlikr), mistička od jogurtu Pierot, mikrotenový sáček.

Popis činnosti:
Na pracovní stůl si připravíme kelímek od jogurtu Pierot. Do něj vložíme mikrotenový sáček (to z toho důvodu, aby se nám keramická hlína nepřilepila na dno kelímku). Potom si důkladně propracujeme keramickou hlínu tak, aby byla vláčná, a ne moc suchá. Z hlíny začneme tvarovat různé tvary (kuličky, čtverce, šneky apod.) o síle asi 0,7 centimetru a průměru asi 1,3 centimetru. Tyto tvary pak začneme vkládat do mističky, až bude celá plně pokrytá. Poté vezmeme kousky hlíny a vymažeme spáry mezi jednotlivými tvary tak, aby celý povrch ode dna až k okraji mističky byl jednolitý. Nakonec tělo želvičky z kelímku vyklepneme a sejmeme mikrotenový sáček. Povrch těla tak budeme mít velice tvarově různorodý. Z hlíny uválíme ještě kuličku na hlavu a váleček na ocásek a přilepíme je k tělíčku lepidlem na keramiku (šlikrem). V této fázi necháme želvičku asi 14 dní pořádně vyschnout na suchém místě. Po důkladném vyschnutí dáme želvičku vypálit do pece.

Keramická želvička

2. Keramická želvička
Autor © Michael Novotný

3. Sova z listí

Časová dotace: 15 minut
Věková kategorie:
6 let
Cíl:
rozvoj jemné motoriky a environmentálního vnímání, vnímat rozmanitosti přírody, rozlišovat podstatné znaky, porovnávat tvary a barvy, rozvíjet citlivý vztah k přírodě
Motivace:
povídání o lese, jaká zvěř v něm žije, proč se o sově povídá, že je moudrá. Jednu takovou chytrou sovu si také uděláme.
Pomůcky: papír formátu A4, nůžky, tužka, lepidlo Herkules, přírodniny (listí z více druhů stromů), pastelky, kloboučky od žaludů

Popis činnosti:
Tato aktivita začíná v přírodě tím, že si děti nasbírají listí z různých stromů (čím více tím lépe a rozmanité barvy). Na stoleček si připravíme papír formátu A4, na který si tužkou předkreslíme sovu buď podle své fantazie, anebo podle šablony. Pak začneme tělíčko polepovat listy od nejtmavších, které budou na spodu těla, po nejsvětlejší navrchu. Jako lepidlo doporučuji Herkules, který drží opravdu kvalitně. Nakonec dokreslíme obrysy očí podle nějakého kruhového předmětu (sklenička, víčko od PET lahve) a dovnitř očí vlepíme čepičky od žaludů. Na nos použijeme opět kousek listí a sovu máme hotovou.

Sova z listí
3. Sova z listí
Autor © Michael Novotný

4. Dýňové postavičky

Časová dotace: 20–30 minut
Věková kategorie:
6 let
Cíl:
rozvoj estetického vkusu a environmentálního cítění
Motivace:
tuto činnost bych motivoval písničkou „Když jsem já sloužil“. Děti si písničku zazpívají a pak si nějaké zvířátko z písničky vyrobí.
Pomůcky: dýně, modelína, kousky barevných látek, tavná pistole, špejle, barevná pírka, fixy

Popis činnosti:
V obchodech můžeme sehnat rozmanité druhy a tvary dýní. Pár takových dýní můžeme použít k výrobě dýňových postaviček. Začneme tím, že si z barevné modelíny vymodelujeme nohy a nos, které přichytíme k tělu kouskem špejle. Pokud bude slupka dýně moc tvrdá, může pomoci paní učitelka. Jako další si vystřihneme z kousků barevných látek různé oblečky, čepice, šály a přichytíme je k tělu tavnou pistolí. Čepičku můžeme dozdobit barevnými pírky. Oči se pak dají dokreslit barevným fixem.

Dýňové postavičky
4. Dýňové postavičky
Autor © Michael Novotný

5. Sněhulák z vaty

Časová dotace: 10–15 minut
Věková kategorie: 6 let
Cíl: rozvoj jemné motoriky a estetického vkusu
Motivace:
děti si mohou sněhuláka nejprve postavit venku na zahradě ze sněhu a poté si ho vyrobit z vaty. Mohou vnímat odlišnost materiálů potřebných k činnosti.
Pomůcky:
barevné papíry, pastelky, tužka, vata, lepidlo Herkules, bílá tempera nebo razidlo vloček

Popis činnosti:
Na tuto aktivitu si připravíme barevný papír (doporučuji černý nebo modrý, protože to jsou zimní barvy a bílá vata se na nich bude dobře vyjímat), na který si bílou pastelkou nebo tužkou předkreslíme sněhuláka (předkreslené tvary nemusí být nijak dokonalé, protože nám obrysy zakryje vata). Takto předkresleného sněhuláka začneme vyplňovat vatou, kterou budeme na papír vlepovat lepidlem Herkules. Uhlíky, nos, hrnec a koště pak vystřihneme z barevných papírů a přilepíme na sněhuláka. Padající vločky můžeme buď vyrazit razidlem s motivem vloček a přilepit na papír, anebo dokreslit bílou temperou přímo do výtvoru. Touto technikou nemusí být dělány pouze výtvory se zimní tematikou, ale dle fantazie dětí cokoli.

Sněhulák z vaty
5. Sněhulák z vaty
Autor © Michael Novotný

6. Lesní skřítkové

Časová dotace: 30–35 minut
Věková kategorie: 6 let
Cíl: rozvoj jemné motoriky a environmentálního cítění
Motivace
: s jarem přichází i teplé počasí a děti mohou vyrazit do lesa, kde je spousta přírodního materiálu. Pojďme si nasbírat přírodniny a můžeme si vyrobit lesní skřítky.
Pomůcky: přírodniny (žaludy, kaštany, listí, mech, větvičky jehličnatých stromů, polínka), lepidlo Herkules, fixy

Popis činnosti:
Nejprve si vyrobíme lesní skřítky a poté pak jejich domečky. Takový malý skřítek z přírodnin je velice jednoduchý. Vezmeme si dva listy javoru a přilepíme je spodními částmi k sobě. Doprostřed těchto lístků pak vlepíme hlavičku, kterou vyrobíme tak, že paní učitelka odřízne ze žaludu oba dva konce, takže vznikne jakýsi váleček. Na jednu stranu tohoto válečku fixem dokreslíme obličej a druhou stranou jej přilepíme k listí. Jednouchého a hezkého skřítka tak máme hotového. Přímo v místě kde budou skřítci bydlet (roh šatny, chodba, třída) jim postavíme domeček tak, že dospod dáme polínka, která proložíme mechem a větvičkami jehličnatých stromů, a navrch posadíme lesní  skřítky.

Lesní skřítkové
6. Lesní skřítkové
Autor © Michael Novotný

7. Andělíček ze šišky

Časová dotace: 10–15 minut
Věková kategorie:
6 let
Cíl: rozvoj jemné motoriky a estetického vkusu, kooperace oko–ruka
Motivace:
když se před Vánocemi podíváme do oken domů, uvidíme krásně nazdobené vánoční stromky. My si můžeme vyrobit krásné ozdoby na stromek do naší školky.
Pomůcky: šišky, barevná pírka, polystyrenové kuličky, slabý drátek, lepidlo Herkules nebo tavná pistole, slabá vlna nebo chomáče nití

Popis činnosti:
Základem andělíčka bude borová šiška, na jejíž spodní část (ta část, kterou šiška drží na stromě) přilepíme lepidlem Herkules nebo tavnou pistolí polystyrenovou kuličku (běžně dostupná v galanterii) jako hlavu a fixem na ni dokreslíme obličej. Na hlavu pak přilepíme najemno nastříhanou vlnu nebo chomáče nití jako svatozář. Andělíčkova křídla zhotovíme z barevných pírek, která vlepíme na zadní stranu šišky. Kolem těla andělíčka pak omotáme slabý drátek a na konci jej zahneme do háčku. Za háček pak andělíčka pověsme na stromeček.

Andělíček ze šíšky
7. Andělíček ze šíšky
Autor © Michael Novotný

8. Pocitová hra „Slepec a vodič“

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie:
6 let
Cíl:
rozvoj smyslového vnímání a kooperace
Motivace:
například pohádka „O dvanácti měsíčkách“, kdy Maruška jde ve vánici lesem nasbírat jahody. Vyzkoušejme si, jaké to je, když člověk nic nevidí a musí se spolehnout na pomoc druhých.
Pomůcky: š
átek, různé předměty

Popis činnosti:
Dvojice dětí, slepec (má zavázané oči) a vodič stojí čelně k sobě a drží se vzájemně pouze dvěma o sebe zaháknutými ukazováčky (jedna ruka každého z nich je volná). Pohyb v prostoru. Jakmile vodič ucítí, že mu „slepý“ partner důvěřuje, může zvýšit rychlost pohybu. Partnera vede prostorem a občas mu dává možnost prozkoumávat si hmatem různé materiály (lze i kamarády) v místě jejich výskytu. Pak se děti v rolích vymění. Při této hře je nutné ticho.

9. Geometrické tvary

Časová dotace: 10–12 minut
Věková kategorie: 6 let
Cíl:
rozvoj paměti a prostorového vnímání
Motivace:
ve škole se děti učí poznávat geometrické tvary. Pojďme si na takovou školu zahrát, naučit se něco o těchto tvarech, znát pojmosloví tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník) a správně je užívat.
Pomůcky:
geometrické tvary, kartičky s popiskami

Popis činnosti:
Na pracovní plochu si seřadíme v libovolném pořadí geometrická tělesa (trojboký jehlan, kvádr, krychle, válec, trojboký hranol, čtyřboký jehlan, kužel, elipsoid, kouli, ovoid). Ze začátku můžeme používat pouze tři tvary, dokud si je děti dostatečně neohmatají a nenaučí poznávat dle specifických znaků. Dětem vysvětlíme, podle čeho se jednotlivé tvary poznají, jaká mají specifika, kolik mají vrcholů, hran, stran apod. Když se děti časem naučí tvary rozpoznávat, pak přistoupíme k přikládání jednotlivých pomocných kartiček (i když děti v předškolním věku neumějí číst, cvikem se naučí přiřazovat k jednotlivým geometrickým tvarům správné názvy i pomocí barev na kartičkách, zelená kartička počet stěn, žlutá počet vrcholů, červená počet hran a modrá název tvaru). Pokud děti po nějaké době zvládají tyto činnosti, můžeme jim dávat různé úkoly, např. postav trojboký hranol na krychli apod. Děti si tak trénují paměť.

Geometrické tvary
8. Geometrické tvary
Autor © Michael Novotný

10. Obrazce z trojúhelníků

Časová dotace: 10 minut
Věková kategorie:
6 let
Cíl:
rozvoj jemné motoriky a předmatematických představ
Motivace: všichni asi víme, jak vypadá jeden trojúhelník, ale co se dá sestavit za obrazce z více trojúhelníků, si můžeme teď vyzkoušet.
Pomůcky:
stejné trojúhelníky (vystřižené třeba z barevného papíru), pomocné kontrolní kartičky

Popis činnosti:
Tato aktivita je velice rozmanitá vzhledem k množství tvarů, které lze pomocí trojúhelníků sestavit. Jednodušší tvary, kde děti používají čtyři až pět trojúhelníků, zvládají bez obtíží, ale složitější tvary vyžadují větší soustředění. Děti skládají obrazce z trojúhelníků za pomoci vytvořených kartiček, na kterých je zobrazen správný tvar. Na postup si však děti musejí přijít samy.

Geometrické tvary
9. Geometrické tvary
Autor © Michael Novotný
trojúhelníky
10. trojúhelníky
Autor © Michael Novotný
trojúhelníky
11. trojúhelníky
Autor © Michael Novotný
trojúhelníky
12. trojúhelníky
Autor © Michael Novotný
trojúhelníky
13. trojúhelníky
Autor © Michael Novotný
trojúhelníky
14. trojúhelníky
Autor © Michael Novotný
trojúhelníky
15. trojúhelníky
Autor © Michael Novotný
trojúhelníky
16. trojúhelníky
Autor © Michael Novotný
trojúhelníky
17. trojúhelníky
Autor © Michael Novotný
trojúhelníky
18. trojúhelníky
Autor © Michael Novotný

Závěr

Všechny tyto činnosti dělaly děti rády a se zájmem. U první činnosti „Figurka z vlny“ mě překvapilo, jak obratně dovedou děti namotávat vlnu na připravenou kostru. Druhá činnost práce s hlínou je jednou z nejoblíbenějších činností dětí a jejich pečlivost při práci je obdivuhodná. Sova z listí je dobrým důkazem toho, jak vhodně využít tak lehce dostupný výtvarný materiál, jakým je spadané listí. Dýňové postavičky jsou na výrobu velice jednoduché a přitom velice pěkné a krásně vám vyzdobí třídu nebo chodbu vaší školy. Vata je pro děti velice příjemný materiál a rady s ním pracují. Přírodniny jsou taktéž u dětí velice oblíbeným pracovním materiálem a podporuje u nich jejich environmentální cítění a pozitivní vztah k přírodě. Při pocitové hře si děti vyzkoušely, jaké to je pohybovat se s vyloučením zraku a spolehnout se na kamaráda. Velice dobře si uvědomovaly, jak je zrak pro člověka důležitý a jak se cítí lidé, kteří jej nemají. Využití geometrických tvarů jako příprava na elementární psaní a čtení je velice smysluplné a tuto činnost mám dlouhodobě vyzkoušenou. Velice se mi osvědčila a děti mě překvapily, jak během relativně krátké doby jsou schopny poznávat tvary a správně k nim přiřazovat kartičky. Poslední činnost doporučuji začínat se čtyřmi až pěti trojúhelníky a později, když děti zvládnou tento počet, jim přidávat jak trojúhelníky, tak složitější tvary. Doporučuji vyrobit si kontrolní kartičky, které děti navádí ke správnému postupu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
14. 4. 2011
Netřeba plýtvat superlativy. Velmi dobré, inspirativní, popisné. Vhodný materiál pro všechna roční období. Určeno sice předškolákům, ale některé činnosti zvládnou i děti podstatně mladší. Kažou činnost lze ještě obměnit vzhledem k ročnímu období, měsíčnímu plánu, skupině dětí... Doporučuji k prohlédnutí.

Hodnocení od uživatelů

Jitka Brabencová
20. 8. 2012, 09:19
Moc hezké.....jako výtvarník oceňuju tvořivost,jako příznivec Montessori pedagogiky moje milované geometrické tvary.... :-))

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů