Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Jazykový a matematický antitalent aneb Nulová...

Ikona informativni

Jazykový a matematický antitalent aneb Nulová volba?

Autor: Táňa Rašková
Anotace: Článek obsahuje zkušenosti pedagoga střední odborné školy s přípravou studentů ze společné části maturitní zkoušky z cizího jazyka, konkrétně s přípravou na didaktický test. Velmi zajímavá inspirace pro všechny! Článek je součástí tematického vstupu na Metodickém portálu www.rvp.cz „Nebojte se maturovat jinak!“.
Klíčová slova: cizí jazyk, didaktický test, Nebojte se maturovat jinak!, státní maturita, strategie úspěšného složení zkoušky, jazyk v odborném vzdělávání

Všichni to asi známe. Na střední odbornou školu nám přicházejí absolventi základních škol s dovednostmi, které „jaksi“ na gymnázium nestačí, ale pro učební obor jsou přece jen tzv. nadprůměrné. Střední školou tito jedinci více méně proplouvají, snažíme se jim předat veškeré poznatky, o nichž jsme my, učitelé, přesvědčeni, že si je mají osvojit. Žák s pochvalami absolvuje odborné praxe, úspěšně si při studiu přivydělává na pozicích, které by po absolvování mohl zastávat, a maturita se blíží. 

Žáka však čeká novinka – společná část maturitní zkoušky – a výběr druhého předmětu. Co ale zvolit? Jazyk? Vždyť sotva rozumí, když vyučující promluví či pustí nějakou nahrávku. Nebo snad matematiku? Ale pro uplatnění v oboru mu stačí umět sčítat a ovládat procenta a vše ostatní v matematice je pro něj „španělská vesnice“. Jakou volbu vlastně má? Může v takovém případě vůbec o volbě hovořit? 

Myslím, že může, ale je třeba, aby se v tomto zlomovém momentě prosadila autorita vyučujících, neboť jen oni jsou schopni žákovi navrhnout schůdnou variantu a nějak mu v jeho tápání pomoci. Pokud jsou číslice a symboly strašákem a žák je jen s velkou námahou dokáže interpretovat, je zbytečné přistupovat na volbu matematiky jen proto, že se v rámci maturity napíše jeden didaktický test a kamarádi si matematiku zvolili. 

Průchozí variantou se v tomto případě při správné motivaci žáka, což je asi nejdůležitější faktor v celém procesu přípravy, stává právě cizí jazyk. Žák sice musí zvládnout tři dílčí části, avšak každá z nich vyžaduje trochu jinou dovednost. A zde se nám, vyučujícím, otevírá prakticky neomezené pole možností, jak s žáky pracovat. 

Pomineme-li v tomto příspěvku ústní část, snad nejproblematičtější oblastí se jeví poslech a čtení s porozuměním. Máme-li navíc žáka dyslektika, nezbývá, než ho naučit strategii výběru textů. V čem spočívá taková strategie? V tom, že žák dokáže spolehlivě vybrat texty, které začne řešit jako první, a nebude se stresovat tím, když něco vynechá, nestihne. Jak ho tuto strategii naučíme? Pomocí různých variant testů, které si sami můžeme z dostupných materiálů nakombinovat, a sledováním, jak žák při řešení jednotlivých typů úloh postupuje a s jakým výsledkem. Zjistíme tak jeho silné i slabé stránky, za silné ho samozřejmě pochválíme. Tam, kde se nezadařilo, provedeme s žákem analýzu, a pokud je úloha tzv. nad jeho síly, naučíme ho, aby ji řešil až v momentě, kdy mu zbude volný čas a vše ostatní má hotovo, že se skutečně svět nezboří, když nějaký úkol nebude mít vyřešen.

A u poslechu? Zvolíme podobnou strategii. Pracujeme s různými typy nahrávek a vždy dopředu sdělíme, na co se má náš žák soustředit. Zde je opět nejdůležitější žáka naučit, že je potřeba porozumět celku, a ne se zarazit při prvním neznámém slovíčku, zatímco nahrávka běží a jemu unikají další možné souvislosti. 

A slovo závěrem? Dilema, co si vybrat, tady sice existuje, ale žák, který ví, čeho chce dosáhnout, je schopen tomu podřídit nejen svůj volný čas, ale mnohdy překonat i sám sebe a příjemně překvapit své okolí. A pokud neví, tak se vynaložená námaha ze strany vyučujících míjí účinkem. Pokud žákovi nevyhovují formy přípravy ve škole, neznamená to automaticky, že u maturity neuspěje. Možností, jak si v dnešní době internetu, masmédií a jazykových škol cizí jazyk osvojit, je nepřeberné množství, jen je třeba chtít a začít s průpravou dříve než o svatém týdnu.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 12. 2011
Zobrazeno: 3938krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RAŠKOVÁ, Táňa. Jazykový a matematický antitalent aneb Nulová volba?. Metodický portál: Články [online]. 12. 12. 2011, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/14181/JAZYKOVY-A-MATEMATICKY-ANTITALENT-ANEB-NULOVA-VOLBA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 12. 12. 2011 12:58
Článek se zabývá problematikou, která je pro žáky i učitele, kteří se připravují na maturitní zkoušku, která druhým rokem probíhá podle jednotného scénáře, velmi aktuální a zajímavá. Text dává tipy, jak řešit úkoly pro čtení a poslech s porozuměním při didaktickém testu.
1.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 03. 01. 2012 23:08

Článek (jistě nechtěně) naznačuje, že přes státní maturitu lze provést i žáky, kteří maturovat vůbec nemají zkoušet (viz: "Vždyť ani nerozumí, když vyučující promluví"). Byly snad dosavadní - nestátní maturity - na těchto školách opravdu podvodem, jak je nám leckdy jasně sdělováno o všech dosavadních maturitách na všech SŠ? Na jakém typu SOŠ jsou vychováváni ryze prakticky orientovaní žáci, kteří nezvládají základy cizího jazyka ani matematiky? Lehčí varianta státní maturity z matematiky prý zahrnuje vlastně učivo ZŠ - na technicky orientovaných SOŠ by pak její zvládnutí mělo být bez potíží.
 Závěr článku ovšem vyznívá, že je třeba, aby se žáci (najednou) začali učit a překonali sami sebe. To je něco jiného. Ale nebylo tohle snad třeba již dříve u původních školních maturit? A není snad novinklou to, že by z cizího jazyka měli v budoucích letech maturovat všichni maturanti bez možnostzi se tomu vyhnout? Pak ovšem vyzní článek jinak.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.