Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - lehké mentální pos... > Kompetence pracovní > Vánoční překvapení pro rodiče žáků ZŠ pro...

Ikona prakticky

Vánoční překvapení pro rodiče žáků ZŠ pro sluchově postižené v Plzni

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Olga Kroupová
Anotace: Autorka informuje o zajímavé změně tradičního programu vánoční besídky konané každoročně v ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Plzni.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence pracovní » zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence komunikativní » "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » rozumět pokynům přiměřené složitosti
 2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » mít osvojené základy společenského chování
 3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Člověk a svět práce 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Přírodopis
 3. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Spolupráce a soutěživost
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Klíčová slova: vánoční besídka, jarmark, občerstvení, tvořivé dílny

Dlouhá léta pořádala ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Plzni vánoční besídku v tělocvičně s tradičním programem: scénky, tanečky a básničky. Loni jsme se rozhodli dlouholetou jednotvárnou tradici obměnit a připravit pro hosty z řad rodičů překvapení. Propojili jsme různé návrhy, a protože každé dítě je šikovné na něco jiného, předvedly děti dovednosti herecké, taneční, výtvarné, pracovní, kuchařské i číšnické. Rodiče i bývalé pracovníky školy jsme pozvali na „Předvánoční posezení s programem, jarmarkem a občerstvením".

Přípravu na tuto akci jsme pojali jako projekt, který se prolínal většinou předmětů. Na projektu jsme začali pracovat na začátku prosince. Ve výtvarné výchově jsme připravovali vánoční přání s pozvánkou, výzdobu chodeb, haly a jídelny a v hodinách slohu a logopedie žáci nacvičovali vystoupení - od 6. ročníku podle vlastního scénáře. V rámci projektu jsme také navštívili výstavu ozdobených vánočních stromků a velkého plzeňského betlému v mázhauzu plzeňské radnice.

Do projektu se jednotlivé třídy zapojily nejrůznějšími aktivitami. Třída mateřské školy předvedla taneční vystoupení „Polámal se mraveneček", prvňáci a druháci vystoupili s kočičím tanečkem Micinky a společně se třeťáky zatancovali v pásmu Tluče bubeníček. Žáci šesté třídy připravili módní přehlídku a sedmáci ukázku moderního tance. Žáci z osmých tříd vystoupili ve scénkách „Charlie a učitelka tance" a „Malíři", deváťáci byli výborní v pantomimě Kouzelná hůlka, Krasobruslení a Běh na lyžích.

Žáci čtvrté třídy v hodině pracovní výchovy upekli slané pečivo z listového těsta, starší žáci několik druhů vánočního cukroví, jablečný závin, obložené chlebíčky a chuťovky.

Ve čtvrtek 20. 12. 2007 se uskutečnilo předvánoční posezení. Ve vyzdobené jídelně s vůní purpury a vánočního čaje návštěvníci sledovali vystoupení žáků. Žáci 8. tříd nabízeli vlastnoručně vyrobené obložené chlebíčky, chuťovky, slané pečivo i vánoční cukroví. Celá hala školy byla vyzdobena výtvarnými pracemi žáků provedenými rozmanitými technikami s mikulášskou, vánoční a zimní tematikou. Žáci z různých tříd zde prodávali své výrobky na školním vánočním jarmarku.

Kromě toho si mohli zájemci sami zkusit vytvořit některé zajímavé vánoční dekorace v tvořivých dílnách. Pracovní dílny vedli žáci ve spolupráci s učitelkami a všichni se zde mohli naučit ozdobné vázání dekoračních stuh, výrobu vánočních dekorací z přírodnin nebo výrobu netradiční dekorace - kapra z použitých CD.

Rodičům se tento nový pestrý vánoční program líbil a byli překvapeni, co všechno jejich děti dokáží.

foto

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 02. 2008
Zobrazeno: 9195krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KROUPOVÁ, . Vánoční překvapení pro rodiče žáků ZŠ pro sluchově postižené v Plzni. Metodický portál: Články [online]. 05. 02. 2008, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/LP/1961/VANOCNI-PREKVAPENI-PRO-RODICE-ZAKU-ZS-PRO-SLUCHOVE-POSTIZENE-V-PLZNI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.