Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - lehké mentální pos... > Kompetence komunikativní > rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Představujeme Anglický nápadníček pro učitele

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Nejen učitelé dyslektiků a integrovaných žáků na prvním stupni ZŠ, ale i jejich rodiče jistě ocení zajímavou příručku Dany Hurtové, Ivy Strnadové a Marty Šigutové "Anglický nápadníček". Tu letos jako přílohu k publikacím Oxford University Press Chit Chat, Chatterbox a Happy Street vydalo v češtině nakladatelství Oxford University Press. Můžete v ní nalézt mnoho podnětných nápadů pro aktivity zaměřené na postupné zvládnutí základů anglického jazyka.

Nejen učitelé dyslektiků a integrovaných žáků na prvním stupni ZŠ, ale i jejich rodiče jistě ocení zajímavou příručku Dany Hurtové, Ivy Strnadové a Marty Šigutové Anglický nápadníček. Tu letos jako přílohu k publikacím Oxford University Press Chit Chat, Chatterbox a Happy Street vydalo v češtině nakladatelství Oxford University Press.

Můžete v ní nalézt mnoho podnětných nápadů pro aktivity zaměřené na postupné poznávání anglického jazyka, rozvinutí poslechových dovedností, přípravu na správnou výslovnost, rytmus a melodii řeči. Dále aktivity vedoucí k rozšíření slovní zásoby a zlepšení mluveného projevu v angličtině, jazykové hry, zajímavé tipy na netradiční vedení slovníčků, hry přispívající k nácviku čtení s porozuměním, nácviku počátečního psaní a mnoho dalších nápadů včetně kopírovatelné obrázkové přílohy.

Autorky uvádějí strategie vhodné při výuce angličtiny žáků s SPU, které mají učitelé ve svých hodinách respektovat, popisují aktivity a pomůcky vhodné i nevhodné pro tyto žáky s přehlednými komentáři. Celá publikace je velmi názorná a pěkně výtvarně zpracovaná, doplněná obrázky pomůcek. Její předností je názorné provedení i odborný výklad, který nenásilnou formou učitele provede úskalím počáteční výuky angličtiny nejen u žáků s dyslexií.

Ukázky z textu

Hry na špiona
I spy with my little eye

Cíl:

 • posílení sluchového vnímání, slovní zásoby (nepřímo pravopisu).

Co potřebujete:

 • karty s obrázky s fonetickými znaky (viz příloha na straně 42 a 43).

Jak postupovat:

 • vyberte si jeden předmět ve třídě (musí být dobře vidět, může to být něco na obrázku na stěně, na plakátku, obrázek, který jste si předem vystavili);
 • nebudete tu věc jmenovat, ani se na ni nebudete dívat;
 • řeknete "I spy something beginning with /p/" a můžete ukázat znak /p/ z obrázkové fonetické tabulky;
 • žáci se hlásí a hledají slovo;
 • když to někdo správně uhodne, vystřídá vás a hra pokračuje.

Varianta:
Hru můžeme zaměřit i na procvičení jednotlivých témat, např. ovoce, jídla, zvířata. Vždy používejte obrázky jako vizuální podporu.

Oživlá rukavice

Cíl:

 • posilování sluchového vnímání;
 • spojení zvukové (hláska) a grafické podoby (písmeno).

Co potřebujete:

 • starou rukavici.

Jak postupovat:

 • udělejte si maňáska ze staré rukavice;
 • na každý prst nalepte nebo vyšijte jedno písmeno /a, e, i, o, u/;
 • říkáte jednoduchá slova (např. stop), žák s navlečenou rukavicí poslouchá a zavrtí prstem s písmenem, které odpovídá slyšené hlásce /o/.

Poznámka:
Vybírejte jen tzv. "pravidelná slova", to jsou slova, která se stejně píšou i vyslovují. Jsou to například sit, ten, red, pink, put, pen, clock, comic, stop, dog, fish, it, him, long, little, kick, leg, chips, Liz, Ben, Tom, Nick, Lisa, Chris.

Nálepky ve třídě (označování předmětů a obrázků ve třídě kartičkami)

Cíl:

 • zrakové vnímání;
 • čtení slov s porozuměním;
 • procvičování slovní zásoby.

Co potřebujete:

 • karty s názvy předmětů ve třídě;
 • blu-tack.

Jak postupovat:

 • rozdejte žákům karty se slovy, ať je přilepí blu-tackem na různé předměty po třídě (kartu se slovem "table" na stůl, "board" na tabuli atd.).

Použitá literatura:
Hurtová, D. - Strnadová, I. - Šigutová, M.: Anglický západníček. Oxford University Press, 2006, s. 52, ISBN-13: 978 0 19 480700 5.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek