Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - lehké mentální pos... > Kompetence k řešení problémů > nenechá se při řešení problému odradit n...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Kartičky k procvičování pádových otázek a skloňování podstatných jmen

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Didaktická pomůcka slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva pádových otázek a skloňování podstatných jmen. Žáci přiřazují jednotlivá slova napsaná na kartičkách ke správným pádovým otázkám.
<p>Žák má před sebou na lavici vyrovnané kartičky s pádovými otázkami (doporučuji mít pro každého žáka připravenou barevnou sadu pádových otázek a v krabičce množství nastříhaných a zalaminovaných kartiček s podstatnými jmény v různých tvarech).</p> <p>Organizace práce:</p> <ol type="a"> <li>samostatně v lavici</li> <li>ve dvojici nebo malé skupině v lavici</li> <li>hromadně, např. u magnetické tabule</li> </ol> <p>Žák přiřazuje na lavici k jednotlivým pádovým otázkám kartičky s podstatnými jmény v různých tvarech v jednotném i množném čísle. Např.:</p> <p>1. pád KDO, CO - květina, stromy, dědeček, hrnek<br />2. pád bez KOHO, ČEHO - písku, okna, přítele, Petry<br />3. pád KOMU, ČEMU - průvodci, Janovi, kočce, mlynáři<br />4. pád KOHO, CO - osla, střechu, muže, kamarády<br />5. pád OSLOVUJEME, VOLÁME - maminko, Oldo, Rexi<br />6. pád o KOM, o ČEM - kytce, psovi, domech, strojích<br />7. pád s KÝM, ČÍM - vydrou, talířem, kotětem, rohlíky</p> <p>Aktivita je vhodná zejména pro žáky s nedostatečně rozvinutým jazykovým citem, kterým dělá správné skloňování podstatných jmen a určování pádových otázek velké problémy.</p> <p>Počet kartiček přidělených každému žákovi je dobré přizpůsobit podle individuálních schopností a dovedností jednotlivých žáků tak, aby aktivitu končili všichni přibližně ve stejném časovém horizontu.</p> <p>Činnost lze zahájit pouze s kartičkami s podstatnými jmény jednotného čísla a až později ztížit přidáním kartiček s podstatnými jmény i v čísle množném.</p> <p>Kartičky rozstříhejte a nalepte na tvrdý papír. Velikost kartiček můžete uzpůsobit schopnostem a motorickým dovednostem dětí tak, aby se jim s pomůckou dobře manipulovalo. Pokud je i zalaminujete, vznikne trvanlivá pomůcka do hodin českého jazyka. Pokud by byla pomůcka využívána pro celou třídu k doplňování např. na magnetické tabuli, je potřeba kartičky zvětšit mnohonásobně tak, aby bylo písmo dobře čitelné i z větší vzdálenosti.</p> <p>S kartičkami lze dále pracovat dále, například:</p> <ol type="a"> <li>vyber si z kartiček na lavici jednu a vytvoř smysluplnou větu s použitím podstatného jména v příslušném tvaru</li> <li>úkol lze případně ztížit tak, že se věta musí skládat z nejméně sedmi (libovolného počtu) slov, že vybrané slovo musí být na začátku věty, předem určíme druh věty - tázací, rozkazovací, oznamovací apod.)</li> <li>žák vybere jedno slovo pro svého souseda a ten musí vytvořit větu</li> <li>vyber si pět kartiček s podstatným jménem v jednotném čísle a převeď je ve správném pádě do čísla množného</li> <li>lze oddělit pádové otázky od jejich číslového pořadí a aktivitu tak začínat nejprve přiřazením správného čísla k pádové otázce, a teprve poté přiřazovat podstatná jména</li> <li>vyber z kartiček vyjmenovaná slovo a vyskloňuj ho ve všech pádech jednotného i množného čísla</li> </ol> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center"> <tbody> <tr> <td> <p>1. pád <strong>KDO, CO</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>2. pád <strong>bez KOHO, ČEHO</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>3. pád <strong>KOMU, ČEMU</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>4. pád <strong>KOHO, CO</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>5. pád <strong>OSLOVUJEME, VOLÁME</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>6. pád <strong>o KOM, o ČEM</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>7. pád <strong>s KÝM, ČÍM</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Kartičky s podstatnými jmény v jednotném čísle:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;"> <p>pastelka</p> </td> <td style="width: 20%;"> <p>komína</p> </td> <td style="width: 20%;"> <p>počítačem</p> </td> <td style="width: 20%;"> <p>lvovi</p> </td> <td style="width: 20%;"> <p>kuchař</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>mámou</p> </td> <td> <p>kočce</p> </td> <td> <p>staveniště</p> </td> <td> <p>stroji</p> </td> <td> <p>bratra</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>městě</p> </td> <td> <p>muži</p> </td> <td> <p>křeslu</p> </td> <td> <p>chybu</p> </td> <td> <p>psa</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>pytle</p> </td> <td> <p>klíště</p> </td> <td> <p>zábradlím</p> </td> <td> <p>myšlení</p> </td> <td> <p>sestře</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>bratrovi</p> </td> <td> <p>noži</p> </td> <td> <p>letadlem</p> </td> <td> <p>roští</p> </td> <td> <p>písni</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Alíku</p> </td> <td> <p>křeslu</p> </td> <td> <p>zeleniny</p> </td> <td> <p>zvířete</p> </td> <td> <p>písek</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>žena</p> </td> <td> <p>vydru</p> </td> <td> <p>domácnost</p> </td> <td> <p>sýra</p> </td> <td> <p>domu</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Katkou</p> </td> <td> <p>tričku</p> </td> <td> <p>předsedu</p> </td> <td> <p>domu</p> </td> <td> <p>dědo</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>oběda</p> </td> <td> <p>pštrosa</p> </td> <td> <p>slonovi</p> </td> <td> <p>očima</p> </td> <td> <p>jádro</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>deštěm</p> </td> <td> <p>tabule</p> </td> <td> <p>Danu</p> </td> <td> <p>kvítko</p> </td> <td> <p>tričku</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Petře</p> </td> <td> <p>ženě</p> </td> <td> <p>nedělí</p> </td> <td> <p>medu</p> </td> <td> <p>šaška</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Mirkem</p> </td> <td> <p>motýla</p> </td> <td> <p>rychlostí</p> </td> <td> <p>koš</p> </td> <td> <p>tygra</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>kamarád</p> </td> <td> <p>Cestě</p> </td> <td> <p>zahradě</p> </td> <td> <p>Zemi</p> </td> <td> <p>Hrad</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>psovi</p> </td> <td> <p>tváři</p> </td> <td> <p>průvodce</p> </td> <td> <p>čelu</p> </td> <td> <p>babičky</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>kladině</p> </td> <td> <p>křídou</p> </td> <td> <p>hokejisty</p> </td> <td> <p>pláži</p> </td> <td> <p>filmu</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>domem</p> </td> <td> <p>metru</p> </td> <td> <p>tatínkem</p> </td> <td> <p>koněm</p> </td> <td> <p>bundě</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>myši</p> </td> <td> <p>vodě</p> </td> <td> <p>švihadlu</p> </td> <td> <p>lípě</p> </td> <td> <p>srdce</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>oheň</p> </td> <td> <p>Praho</p> </td> <td> <p>jablku</p> </td> <td> <p>hrázi</p> </td> <td> <p>žížale</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tomáši</p> </td> <td> <p>knize</p> </td> <td> <p>krabici</p> </td> <td> <p>básně</p> </td> <td> <p>bříze</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>fotbalisty</p> </td> <td> <p>rohu</p> </td> <td> <p>Vltavě</p> </td> <td> <p>lodi</p> </td> <td> <p>srdci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>krabice</p> </td> <td> <p>poli</p> </td> <td> <p>květináči</p> </td> <td> <p>tlapkou</p> </td> <td> <p>stole</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>jazyk</p> </td> <td> <p>synovi</p> </td> <td> <p>žvýkačky</p> </td> <td> <p>sýčka</p> </td> <td> <p>sysle</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>slepýši</p> </td> <td> <p>kopyta</p> </td> <td> <p>netopýra</p> </td> <td> <p>pýru</p> </td> <td> <p>myši</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>bytu</p> </td> <td> <p>obyvatel</p> </td> <td> <p>hlemýždi</p> </td> <td> <p>býka</p> </td> <td> <p>kobylo</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Filipa</p> </td> <td> <p>Moravě</p> </td> <td> <p>ledničce</p> </td> <td> <p>polici</p> </td> <td> <p>růži</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>knize</p> </td> <td> <p>ulici</p> </td> <td> <p>Vaškem</p> </td> <td> <p>vodě</p> </td> <td> <p>vanou</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>přítelem</p> </td> <td> <p>lesu</p> </td> <td> <p>umyvadle</p> </td> <td> <p>kostele</p> </td> <td> <p>Lídě</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>továrna</p> </td> <td> <p>palce</p> </td> <td> <p>zábradlí</p> </td> <td> <p>vínem</p> </td> <td> <p>tváři</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>větvi</p> </td> <td> <p>kozo</p> </td> <td> <p>soudcem</p> </td> <td> <p>kostce</p> </td> <td> <p>slona</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>třída</p> </td> <td> <p>noze</p> </td> <td> <p>ovladače</p> </td> <td> <p>koně</p> </td> <td> <p>mami</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>domě</p> </td> <td> <p>kolo</p> </td> <td> <p>písmenem</p> </td> <td> <p>vlaku</p> </td> <td> <p>pysk</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>vinici</p> </td> <td> <p>táborem</p> </td> <td> <p>autobusu</p> </td> <td> <p>letadle</p> </td> <td> <p>ohni</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>prostor</p> </td> <td> <p>lékaři</p> </td> <td> <p>postele</p> </td> <td> <p>nebe</p> </td> <td> <p>svaly</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>hedvábí</p> </td> <td> <p>pánovi</p> </td> <td> <p>drápu</p> </td> <td> <p>prakem</p> </td> <td> <p>uchu</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>barvách</p> </td> <td> <p>lomy</p> </td> <td> <p>týmem</p> </td> <td> <p>okovy</p> </td> <td> <p>kus</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>hřebíku</p> </td> <td> <p>zářením</p> </td> <td> <p>kosti</p> </td> <td> <p>čajem</p> </td> <td> <p>okně</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>reklamě</p> </td> <td> <p>snahou</p> </td> <td> <p>hradě</p> </td> <td> <p>gauči</p> </td> <td> <p>střevíc</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>vpichy</p> </td> <td> <p>radostí</p> </td> <td> <p>kytaristo</p> </td> <td> <p>perem</p> </td> <td> <p>brouk</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>pantofle</p> </td> <td> <p>vafle</p> </td> <td> <p>řezníkem</p> </td> <td> <p>zákonu</p> </td> <td> <p>rámu</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>věcech</p> </td> <td> <p>žebráka</p> </td> <td> <p>myšlenek</p> </td> <td> <p>kruhu</p> </td> <td> <p>řece</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>vědcům</p> </td> <td> <p>lišce</p> </td> <td> <p>letopočet</p> </td> <td> <p>dálnici</p> </td> <td> <p>kalich</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>časem</p> </td> <td> <p>cviček</p> </td> <td> <p>dubem</p> </td> <td> <p>kuřat</p> </td> <td> <p>večeru</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>sušenek</p> </td> <td> <p>psovi</p> </td> <td> <p>počasí</p> </td> <td> <p>kapse</p> </td> <td> <p>ráno</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>silnici</p> </td> <td> <p>věznic</p> </td> <td> <p>houbou</p> </td> <td> <p>koruna</p> </td> <td> <p>puku</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Kartičky s podstatnými jmény v množném čísle:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center"> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;"> <p>prahy</p> </td> <td style="width: 25%;"> <p>knížkách</p> </td> <td style="width: 25%;"> <p>obrazům</p> </td> <td style="width: 25%;"> <p>lvům</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>filmů</p> </td> <td> <p>záclonám</p> </td> <td> <p>nožů</p> </td> <td> <p>lžíce</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>psi</p> </td> <td> <p>pohledy</p> </td> <td> <p>koních</p> </td> <td> <p>provazy</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>písmena</p> </td> <td> <p>náušnic</p> </td> <td> <p>palcům</p> </td> <td> <p>prsty</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>uši</p> </td> <td> <p>kostech</p> </td> <td> <p>mapám</p> </td> <td> <p>nehty</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>sponkám</p> </td> <td> <p>listům</p> </td> <td> <p>slovníky</p> </td> <td> <p>páni</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>pány</p> </td> <td> <p>hradech</p> </td> <td> <p>mužích</p> </td> <td> <p>zásuvkách</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>zámky</p> </td> <td> <p>nohách</p> </td> <td> <p>Monikami</p> </td> <td> <p>myších</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>mlýnech</p> </td> <td> <p>skalách</p> </td> <td> <p>palmami</p> </td> <td> <p>stráže</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>křídly</p> </td> <td> <p>dívkách</p> </td> <td> <p>mašlí</p> </td> <td> <p>motyk</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>chlupům</p> </td> <td> <p>hráze</p> </td> <td> <p>domácnosti</p> </td> <td> <p>kůží</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>chlívky</p> </td> <td> <p>panákům</p> </td> <td> <p>příbytky</p> </td> <td> <p>dobytka</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>svetrům</p> </td> <td> <p>škůdci</p> </td> <td> <p>moderátory</p> </td> <td> <p>úspěchy</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>dvorech</p> </td> <td> <p>parcích</p> </td> <td> <p>kanárky</p> </td> <td> <p>chlapce</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>krajích</p> </td> <td> <p>Petry</p> </td> <td> <p>rájů</p> </td> <td> <p>vln</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>výry</p> </td> <td> <p>bělásků</p> </td> <td> <p>zim</p> </td> <td> <p>jarech</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>polštářů</p> </td> <td> <p>stropech</p> </td> <td> <p>batohům</p> </td> <td> <p>poličky</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Ireny</p> </td> <td> <p>javory</p> </td> <td> <p>vlasy</p> </td> <td> <p>chlupů</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>krabic</p> </td> <td> <p>talíře</p> </td> <td> <p>koňmi</p> </td> <td> <p>Oldy</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>kosti</p> </td> <td> <p>mužích</p> </td> <td> <p>písmena</p> </td> <td> <p>trny</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>polštářů</p> </td> <td> <p>mechům</p> </td> <td> <p>školách</p> </td> <td> <p>aut</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>kopců</p> </td> <td> <p>višním</p> </td> <td> <p>ledničkách</p> </td> <td> <p>piliny</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Janové</p> </td> <td> <p>růžích</p> </td> <td> <p>puchýři</p> </td> <td> <p>novin</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>zmijí</p> </td> <td> <p>rukou</p> </td> <td> <p>počítači</p> </td> <td> <p>Evách</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>oken</p> </td> <td> <p>Veroniky</p> </td> <td> <p>cest</p> </td> <td> <p>státech</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>ptáky</p> </td> <td> <p>prstů</p> </td> <td> <p>Afričanům</p> </td> <td> <p>nožům</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>lavice</p> </td> <td> <p>děvčata</p> </td> <td> <p>jazykem</p> </td> <td> <p>dekách</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>vědci</p> </td> <td> <p>učitelů</p> </td> <td> <p>sklenicím</p> </td> <td> <p>kuchyně</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Karlové</p> </td> <td> <p>lžích</p> </td> <td> <p>mlynáři</p> </td> <td> <p>vodách</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>vlasech</p> </td> <td> <p>papíry</p> </td> <td> <p>ovcím</p> </td> <td> <p>kříd</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>očima</p> </td> <td> <p>hůlek</p> </td> <td> <p>Zdeňky</p> </td> <td> <p>křídel</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>andělé</p> </td> <td> <p>ruchy</p> </td> <td> <p>hlavami</p> </td> <td> <p>piliny</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>světech</p> </td> <td> <p>rostlinami</p> </td> <td> <p>želez</p> </td> <td> <p>srnce</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>světadíly</p> </td> <td> <p>škvírami</p> </td> <td> <p>nohama</p> </td> <td> <p>sudů</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>vratech</p> </td> <td> <p>lovcích</p> </td> <td> <p>sobech</p> </td> <td> <p>sluníček</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>prezidenti</p> </td> <td> <p>saní</p> </td> <td> <p>hodinách</p> </td> <td> <p>javorech</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>hradech</p> </td> <td> <p>nosům</p> </td> <td> <p>bradách</p> </td> <td> <p>Alberty</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>štik</p> </td> <td> <p>vojákům</p> </td> <td> <p>hrachy</p> </td> <td> <p>noži</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>mořích</p> </td> <td> <p>pravítka</p> </td> <td> <p>lékaři</p> </td> <td> <p>přáteli</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>vajec</p> </td> <td> <p>pytlákům</p> </td> <td> <p>chat</p> </td> <td> <p>těla</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>mostech</p> </td> <td> <p>hrabat</p> </td> <td> <p>čaje</p> </td> <td> <p>děti</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>vlacích</p> </td> <td> <p>sporty</p> </td> <td> <p>vršků</p> </td> <td> <p>zubů</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>vějíři</p> </td> <td> <p>letadly</p> </td> <td> <p>kabátů</p> </td> <td> <p>vlasům</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" bordercolor="#000000"> <tbody> <tr valign="top"> <td style="width: 40%;"><br /></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr valign="top"> <td></td> <td></td> </tr> <tr valign="top"> <td></td> <td></td> </tr> <tr valign="top"> <td></td> <td></td> </tr> <tr valign="top"> <td></td> <td></td> </tr> <tr valign="top"> <td></td> <td></td> </tr> <tr valign="top"> <td></td> <td></td> </tr> <tr valign="top"> <td></td> <td></td> </tr> <tr valign="top"> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek