Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Chemikův chaos

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jitka Kloučková
Anotace: Pracovní list Chemikův chaos je zaměřen na základní pomůcky a nádobí chemické laboratoře. Lze jej využít při opakování a upevňování znalostí o základních laboratorních pomůckách.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
  2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Obecná chemie » využívá odbornou terminologii při popisu látek a vysvětlování chemických dějů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, nůžky, lepidlo, chemické nádobí dle možností školy
Klíčová slova: aktivní činnost žáků, chemické nádobí a pomůcky, chemická laboratoř

Pracovní list Chemikův chaos je určen mladším žákům, kteří se poprvé setkávají s praktickou chemií, vybavením laboratoře, chemickým nádobím a laboratorní technikou. Předložené podklady mohou dobře posloužit jako pomůcka pro úvodní motivaci do praktických cvičení, pro upevnění a zopakování základních laboratorních pomůcek.

Úkolem žáků je po seznámení se základními laboratorními pomůckami rozstříhat třetí stranu pracovního listu na jednotlivé obrázky laboratorního nádobí a pomůcek, roztřídit a nalepit je do příslušných kolonek. Během lepení si žáci nádobí prohlížejí a opakují. V průběhu laboratorní práce (hodiny) si tak žáci vytvoří učební pomůcku. Na závěr je vhodné chemické nádobí zopakovat společně.

Citace a použitá literatura:
[1] - ŠULCOVÁ, Renata. Přírodovědné projekty pro gymnázia a střední školy. Praha : UK v Praze, 2008. 120 s. ISBN 978-80-86561-66-0 . 
[2] - KLOUČKOVÁ, Jitka. Aktivizace žáků v přírodovědném vzdělávání pomocí projetové výuky. Praha : (rigorózní práce), 2008.  
[3] - VACÍK, J. Chemie I. pro první ročník . Praha, 1984.  
[4] - CÍDLOVÁ, Hana. Pexeso – laboratorní pomůcky. - viz odkazy,  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Pexeso – Laboratorní pomůckyObsahuje sadu 32 dvojic pexesa s tematikou vybavení laboratoře, dvojici tvoří obrázek a název. Kromě toho najdete i 32 otázek a odpovědí na využití dané pomůcky v laboratoři a pravidla hry.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 03. 2010
Zobrazeno: 8842krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KLOUČKOVÁ, Jitka. Chemikův chaos. Metodický portál: Články [online]. 12. 03. 2010, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GK/7063/CHEMIKUV-CHAOS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 15. 03. 2010 14:42
Termín "chaos" má v současnosti v přír.vědách (a tím i v chemii) svůj specifický význam a proto ho není vhodné používat ve výuce ve významech jiných.
2.Autor: Martin RusekVloženo: 15. 03. 2010 18:08
V předložené podobě aktivita působí poněkud "suše". Atraktivitě by dodaly živější fotografie chemického nádobí. Setkávají-li se mladší žáci s chemickým nádobím poprvé, je podle mého názoru nejlepší, aby se seznámili s konkrrétními předměty. Představovaná aktivita může sloužit k zapamatování pojmenování předmětů. Není-li k nim přístup, nemá smysl je žáky ani učit.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.