Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Kompetence k podnikavosti > Námět pro výuku botaniky a hydrobiologie

Ikona prakticky

Námět pro výuku botaniky a hydrobiologie

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Zuzana Kalová
Spoluautor: Helena Kubíčková
Anotace: Projekt je zaměřený na využití informačních a komunikačních technologií při zpracování výsledků získaných při terénním biologickém cvičení. Cílem je zúročit výuku tvorby prezentace pomocí programu Microsoft PowerPoint, která se vyučuje v 5. ročníku (v kvintě) osmiletého gymnázia a v 1. ročníku čtyřletého gymnázia, a vytvořit ucelené podklady pro výuku biologie méně tradičními způsoby.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k podnikavosti » rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě
  2. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
  3. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Informatika a informační a komunikační technologie » Informatika a informační a komunikační technologie » Zpracování a prezentace informací » zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Gymnaziální vzdělávání -> Geografie
  2. Gymnaziální vzdělávání -> Biologie
  3. Gymnaziální vzdělávání -> Tělesná výchova
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Problematika vztahů organismů a prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Popsáno v projektu
Klíčová slova: botanika, ekologie, terénní biologické cvičení, hydrobiologie, informační a komunikační technologie (ICT), tvorba prezentací

Chcete svým žákům zpříjemnit výuku biologie? Chtěli byste, aby poznali přírodu jinak, než s knihami a dlouhými výklady, ale zábavnější formou? Pojďte spolu s vašimi žáky objevovat zajímavá zákoutí přírody CHKO Blanský les, rádi se při tom s vámi podělíme o zkušenosti s výukou biologie v terénu. I vaši žáci si užijí spoustu zábavy, a přitom poznají mnoho zajímavých věcí. Pomocí tohoto návodu je naučíte, jak se mají orientovat ve vybraném území a jak poznat vyšší i nižší rostliny a vodní bezobratlé živočichy nejen podle fotografií nebo obrázků v učebnicích, ale i ve skutečné přírodě. To všechno se může stát skutečností. Přinášíme vám možnost uspořádat biologické terénní cvičení pro vaše žáky. Cvičení probíhá na úseku řeky Vltavy mezi obcemi Zlatá Koruna a Boršov nad Vltavou, kterou spolu s vašimi žáky splujete na raftech. Výuka touto formou tedy zahrnuje splutí řeky se zastávkami na zajímavých stanovištích, kde jsou pro žáky připravené úkoly z botaniky, hydrobiologie a ekologie.

Náš projekt se zaměřuje na využití informačních a komunikačních technologií při zpracování výsledků získaných při terénním biologickém cvičení. Jedním cílem je smysluplným způsobem zúročit výuku tvorby prezentace pomocí programu Microsoft PowerPoint a výuku práce s digitální fotografií, které probíhají na našem čtyřletém gymnáziu v 1. ročníku (kvintě). Druhým cílem je vytvořit podklady pro terénní výuku botaniky, zoologie a ekologie. Není nutné zvolit rafty jako dopravní prostředky, protože vzniklý materiál se dá použít na jakékoliv vycházce přírodou. Směřujeme k tomu, aby žáci vnímali biologii hlavně jako předmět praktický, a proto si musí na přírodniny sáhnout, ochutnat je, popř. je využít při vaření.

Nejdříve vyučující vybere lokality, kde skupiny žáků absolvují motivační hry, úkoly a aktivity vedoucí k poznávání přírody. Během těchto činností žáci pořizují digitální fotografie, které budou potřebovat později při tvorbě prezentací. Podklady pro přípravu práce na jednotlivých stanovištích najdete v přiložených materiálech a na CD, které jsme pro vás připravili. Potom ve škole každá skupina žáků vytvoří prezentaci v programu Microsoft PowerPoint, kde popíše jednu lokalitu a úkoly i činnosti, které na tomto stanovišti musela splnit. Výsledkem jsou CD a internetové stránky obsahující popis prožitých výukových aktivit, digitální atlas kvetoucích rostlin, jednoduché klíče k určování mechů a vodních bezobratlých živočichů a všechny informace potřebné pro zorganizování takového terénního cvičení.

CD má sloužit učitelům, kteří vyučují biologii, jako pomůcka a zároveň jako návod pro podobné výukové aktivity. Kompletní obsah CD si můžete stáhnout na adrese: www.gjvj.cz/documents/Projekt_Biologie_CD.zip.

Obr.Obr

Citace a použitá literatura:
[1] - BERGSTEDT, Ch; VOLKMAR, D. Tabulka k určování kvality vody z oddílu hydrobiologie. In: Člověk a příroda - Voda /učebnice pro in. Praha : Fraus, 2005. ISBN 80-7238-337-X. 
[2] - KREJČA, J. et al. Vyobrazení mechů z oddílu suťové lesy. In: Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Bratislava : Príroda, 1993. ISBN 80-07-01572-8. 
[3] - OTMAR, R.; BEBBINGTON, A.; BEBBINGTON, J. Klíč k určování sladkovodních bezobratlých živočichů z oddílu hydrobiologie. In: Klíč k určování sla. Brno : Rezekvítek, 1997.  
[4] - STOKLASA, J. et al. Klíč k určování mechorostů z oddílu suťové lesy. In: Klíče a návody k praktickým činnostem v přírodo. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2006. ISBN 80-7235-320-9. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 11. 2007
Zobrazeno: 9415krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KALOVÁ, Zuzana. Námět pro výuku botaniky a hydrobiologie. Metodický portál: Články [online]. 14. 11. 2007, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GG/1719/NAMET-PRO-VYUKU-BOTANIKY-A-HYDROBIOLOGIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.