Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > > > > > > > > Europass nabízí inovovaný životopis

Europass nabízí inovovaný životopis

Informativní příspěvek
Po osmi letech od vzniku jednotných evropských formulářů nabízí od poloviny prosince 2012 Europass inovovaný formulář životopisu. Do vzhledu a funkčnosti nového formuláře i jeho editoru se promítly návrhy zástupců jednotlivých Národních center Europass, zástupců Evropské komise, ale i připomínky uživatelů – studentů, absolventů, zástupců zaměstnavatelů či personálních poradců. Upravený životopis by tak měl lépe odpovídat současným potřebám zájemců i požadavkům personalistů. Nový životopis si lze přímo vyplnit on-line nebo stáhnout a vyplnit v počítači.

Dokumenty Europassu, které mají za cíl usnadnit uchazečům o práci, brigádu nebo stáž srozumitelně a jasně prezentovat své schopnosti a dovednosti, využívají v Evropě miliony lidí.

Europassu z webu stáhlo nebo on-line vyplnilo přes 35 milionů lidí. Počet uživatelů dokumentů Europassu se také stále zvyšuje, přičemž v průběhu času stoupá procento lidí, kteří si životopis vyplňují on-line.

Inovovaný on-line editor životopisu má novou grafickou podobu, umožňuje vyplnění dalších kontaktních údajů (osobní webová stránka / blog / IM) a informací, které vedou k ucelenějšímu pohledu na to, co daný uchazeč umí. Životopis si můžete vyplnit na adrese www.europass.cedefop.europa.eu/editors/cs/cv/compose.

Uživatelé Europassu oceňují především jednotný vzhled a přehlednost dokumentů a také to, že je lze snadno  vytvořit. Výhodou dokumentů je i fakt, že jsou uznávané a často i vyžadované v zahraničí.

Počet on-line vyplněných a stažených Europass-životopisů v Evropě v letech 2005 - 2012

Europass mění i struktur svých dokumentů

Spolu s novým životopisem došlo od prosince 2012 také ke změně ve struktuře dokumentů Europassu.  Dosavadních pět dokumentů bylo přeskupeno – životopis zůstává i nadále jako samostatný dokument a další čtyři dokumenty, tedy jazykový pas, doklad zaznamenávající mobilitu, dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu, jsou součástí nové složky pojmenované Evropský pas dovedností (European Skills Passport – ESP). Jde o složku přístupnou on-line, do které si můžete uložit různé dokumenty, jako např. kopie jazykových a  dalších certifikátů, státních zkoušek, vysvědčení, dodatku k osvědčení nebo diplomů. Jeden či více dokumentů lze vkládat i do příloh  samotného životopisu. Evropský pas dovedností vám umožní vést si své doklady přehledně a na jednom místě – už nebudete shánět kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu. 

Dodatek k osvědčení využijí absolventi v zahraničí

Jako každý rok vydává i letos Národní centrum Europass školám dodatky k osvědčení. Jde o doklad připojený k osvědčení o ukončení středního vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení), který obsahuje informace o tom, jaké kompetence absolvent při studiu získal. Dodatek usnadňuje zahraničním zaměstnavatelům nebo zástupcům škol pochopit význam osvědčení držitele. Dodatky se vydávají v češtině a jednom cizím jazyce (vybrat si lze z angličtiny, francouzštiny a němčiny). Loni obdrželo dodatek k osvědčení více než 60 tisíc absolventů středních škol, tedy více než 60 % všech absolventů.

Od 2. května 2013 si školy mohou  vyzvedávat hlavičkové papíry v regionálních konzultačních centrech a zároveň již v databázi stahovat dodatky k osvědčení ve formátu pdf k následnému tisku.


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 2, číslo 1/2013, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-1-2013.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek