Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > ZŠ - Geometrie v rovině

Ikona prakticky

ZŠ - Geometrie v rovině

Ikona inspirace
Autor: H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs
Anotace: Geometrie v rovině a v prostoru. Žák modeluje základní rovinné útvary. Žák porovnává velikost útvarů, rozlišuje shodné a podobné útvary.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 1. období » rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 1. období » rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: rovinný útvar, geometrie v rovině, porovnávání, porovnávání útvarů
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Koník

Pomůcky

Skládačka (dřevěná nebo vyrobená z tvrdšího papíru) a sada předloh. Předlohy mohou být rozkresleny ve stejné velikosti, jako jsou dílky skládačky, nebo mohou být zmenšené. Mohou na nich být zakresleny jednotlivé dílky, nebo mohou být jen „obrysové“. Skládačku lze také zakoupit (stavebnice GOLO).

Aktivity

Žák pracuje s předlohou, na níž jsou vyznačeny jednotlivé dílky. Nejprve s předlohou, která je ve skutečné velikosti (propedeutika shodnosti), později s předlohou zmenšenou (propedeutika podobnosti). Žák při této činnosti analyzuje předlohu, hledá shodný dílek, který se snaží umístit do stejné polohy. Nutně musí dílek otáčet, posunovat, překlápět apod. Učí se velmi aktivně orientovat v rovině, posoudit, zda je výsledek shodný s předlohou, provést opravu a kontrolu. Respektujte, pokud si žák staví přímo na předlohu nebo naopak potřebuje mít předlohu v určitém konkrétním místě. Umístění předlohy je u žáků velmi individuální.

Rozstříhaný kruh

Pomůcky

Sada pěti kruhů, které jsou rozstříhány na dva, tři, čtyři, pět a šest nestejných dílů. Sada je doplněna bílým kruhem jako předlohou.

Aktivity

Žák podle bílé předlohy skládá kruh. Kruh je nejsnadnější tvar vzhledem k oblým konturám, které jsou pro žáka návodné. Nezasahujeme, necháme žáka v klidu pracovat. Žák nejprve intenzivně pracuje rukou, poté porovná složený tvar s předlohou.

Tangram

Pomůcky

Tangram je hra, která pochází z Číny. Obsahuje sadu dílků, z nichž je možno složit obrázky z nabídky v předloze. Lze zakoupit celou škálu tangramů z různých materiálů.

Aktivity

Žák skládá určený obrázek (např. zvíře, postavu, domek) podle předlohy, která je v menším měřítku (propedeutika podobnosti). Dílky, které jsou nadbytečné, vyřazuje. Pro zjednodušení je možno využít předlohu ve stejné velikosti, jako je složený tvar (měřítko 1 : 1). Pro žáky používáme předlohy s vyznačenými částmi. Bez tohoto vyznačení (tedy pouze s obrysem) je skládání velmi náročné a slouží jako hlavolam (i pro dospělé).


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 24. 03. 2014
Zobrazeno: 6890krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs. ZŠ - Geometrie v rovině. Metodický portál: Články [online]. 24. 03. 2014, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18487/ZS---GEOMETRIE-V-ROVINE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.