Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

ZŠ - Třídění

Ikona inspirace
Autor: H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs
Anotace: Geometrie v rovině a v prostoru. Žák rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary. Porovnává velikosti útvarů. Číslo a početní operace. Žák využívá znalostí malé násobilky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 1. období » rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: početní operace, rovinný útvar, geometrie v rovině i prostoru, násobení, násobilka, geometrie v prostoru, geometrie v rovině, porovnávání, číslo a početní operace
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Rovinné útvary

Pomůcky

Sada rovinných útvarů (dílky libovolné vhodné stavebnice, např. JOVO, POLYDRON).

Aktivity

Žák třídí rovinné útvary, na samostatné hromádky dává různobarevné trojúhelníky, čtverce, pětiúhelníky apod. Barva neslouží jako nápověda. Důležitý je tvar, nikoliv barva. Žák hledá odpověď na otázku: „Kolik různých útvarů najdeš?“

Pracujeme případně s chybou. Žáka neopravujeme, poskytneme mu čas, aby se mohl opravit sám.

Kuličky

Pomůcky

Tři sklenice, krabička s kuličkami ve třech velikostech (pro menší děti ve dvou odlišných velikostech), škraboška. Používáme např. snadno dostupné polystyrenové kuličky, které zajistí bezpečnost a nejsou hlučné.

Aktivity

Žák třídí kuličky podle velikosti. Nejprve pomocí zraku, poté pouze hmatem (oči si zakryje škraboškou). Žák postupně umisťuje kuličky do skleniček. Sám si určí, kam bude dávat velké kuličky, kam střední a kam malé. Tuto aktivitu nepoužíváme jako soutěž, není to činnost na rychlost! Na konec, když je krabička prázdná, žák zkontroluje svou práci zrakem.

Tantrix

Pomůcky

Tantrix je společenská hra a zároveň hlavolam. Jejím autorem je Mike McManaway z Nového Zélandu. Jedna herní sada plné verze Tantrixu obsahuje 56 šestihranných žetonů z umělé pryskyřice. Každý žeton je jedinečný a na rubu je označen číslem od 1 do 56. Tuto hru lze zakoupit.

Aktivity

Žák vybírá z předem připravené uspořádané řady sudá čísla. Při třídění využívá rytmus – mimo řadu posune každý druhý žeton. Podobně vybírá z uspořádané řady násobky tří. Pomáhá si ukazováním a využívá pravidelný rytmus – každý třetí žeton odebere z řady.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Manipulativní činnosti v matematice.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 25. 02. 2014
Zobrazeno: 7056krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs. ZŠ - Třídění. Metodický portál: Články [online]. 25. 02. 2014, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18473/ZS---TRIDENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.