Domů > Odborné články > Základní umělecké vzdělávání > Kytara a vzdělávací technologie 1
Odborný článek

Kytara a vzdělávací technologie 1

22. 6. 2016 Základní umělecké vzdělávání
Autor
Mgr. Karel Šimeček

Anotace

Tento článek je rozdělen do dvou dílů. První díl pojednává o vybraných databázích písní a webových stránkách zaměřených zejména na hudební teorii. Druhý navazující díl pojednává o aplikacích, výukových videí využitelných k podpoře výuky hry na kytaru a některých dalších zajímavých webových stránkách související s tímto tématem. Hlavním cílem obou dílů je tedy stručně popsat vybrané databáze písní, webové stránky, výuková videa, aplikace spustitelné v prohlížeči a na mobilních zařízeních typu smartphone nebo tablet.

Úvod

Na tento díl navazuje článek Kytara a vzdělávací technologie 2, který, pojednává o vybraných online databázích písní a o webových stránkách s hudební teorií dominantně uzpůsobenou pro výuku kytary.

  • Vybrané databáze písní

Pro akordickou hru na kytaru je nesmírně důležité využívat zpěvník, ve kterém lze pohodlně vyhledávat. Lze tedy použít klasické tištěné zpěvníky, zejména bych doporučil publikace z edice Já, písnička 1–3. Souběžně lze použít zpěvníky (databáze písní) online. V následujících odstavcích budou vybrané databáze písní blíže popsány.

Supermusic.sk

Tento server je zřejmě v českém (resp. slovenském) prostředí nejvyužitelnější. Obsahuje obsáhlou databázi písní včetně akordů, tabulatur, not, textů a překladů s možností editace (po registraci). U akordů je možné píseň transponovat bez znalosti hudební teorie. Dalšími příjemnými funkcemi jsou např. zobrazení prstokladu akordu pro kytaru a klávesy (po kliknutí), automatické posouvání při hraní písně s nastavitelnou rychlostí (autoscroll), kriteriální vyhledávání (interpret, název písně, text písně), export pro tisk a souboru txt, dohledávání článků, videí, fotografií, webových odkazů, koncertů a diskografie interpreta. Zřejmě jedinou nepříjemnou skutečností jsou často objevující se reklamy téměř přes celou obrazovku, které vás potrápí zejména na mobilních zařízeních.  

odkaz: http://www.supermusic.sk/

Velký zpěvník

Velký zpěvník je další (tentokráte již plně českou) zdařilou databází písní na webu Folktime. Písně jsou zaměřené dominantně na folkovou hudbu a je patrné, že velký zpěvník je menším projektem než konkurenční Supermusic.sk. Obsahuje rovněž kriteriální vyhledávání (kategorie, název písně, autor, text), navíc však s možností třídění podle názvu, či kategorie, export pro tisk, zobrazení prstokladu pro kytaru a klávesy (po najetí myší), transponaci, diskografii u jednotlivých interpretů a přidávání písní.

odkaz: http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik

Ultimate guitar

Zřejmě jedním z nejpropracovanějších online zpěvníků je Ultimate guitar. Jeho drobnou nevýhodou je, že je pouze v angličtině, ale nabízí nepřeberné množství neustále přibývajících funkcí. Některé z nich jsou zdarma, např. autoscroll, zmenšení, či zvětšení velikosti písma, transponace, ladička, zobrazení akordů a jejich variací a vyhledávání. Ale mnohé další jsou placené, např. metronom, změna nástroje pro zobrazení akordu, přehrávání písně v reálném čase spolu s „show gretboard“ (ukáže hmatník kytary při přehrávání), zobrazení tabulatur a notového zápisu. Je možné vyzkoušet 3denní trial verzi. Abyste se mohli přihlásit, musíte se zaregistrovat (lze pomocí účtu na Facebooku či Google+), ale současně musíte zadat své bankovní spojení nebo účet na PayPalu. Aktuální ceník (23. 4. 2016): 

Webový přístup

Plný přístup (Web, iOS, Android)

59 Kč / měsíc

88 Kč / měsíc

386 Kč / rok

549 Kč / rok

596 Kč /jednorázově

596 Kč / jednorázově

Je také možné si samostatně zakoupit aplikaci Ultimate Guitar Tabs & Chords pro prostředí Androidu (49 Kč) nebo iOS (2,99 $, při aktuálním kurzu cca 72 Kč), ale vzhledem k tomu, že základní funkce lze spustit z mobilního webového prohlížeče, mi nabídka nepřijde až tak oslnivá.

odkaz: https://www.ultimate-guitar.com/

AkordyTexty.cz

Další možností, ve které lze v češtině vyhledávat písně, jsou zcela jistě AkordyTexty.cz. Vyhledávat lze podle interpreta, názvu, či části písně. Písně s akordy a texty je možné pohodlně vytisknout a transponovat. Na rozdíl od ostatních zpěvníků zde chybí video ke skladbě a rychlé nahlédnutí na prstoklad akordu jako např. u Velkého zpěvníku. Zřejmě nejzajímavější částí celého webu je však generátor akordů a jejich variací. U každého akordu se zobrazí hned několik možných variant a nepřeberné množství možností.

odkaz: http://www.akordytexty.cz/

Písníčky s akordy

Projekt Písníčky s akordy je dalším slušným zpěvníkem v online podobě, ve kterém je možné písně trasponovat, tisknout, exportovat do formátu pdf a prohlížet diskografii interpretů. Navíc jsou zde velmi podrobně zpracované akordy včetně pozic prstů. Velmi ovšem chybí možnost rychlého nahlédnutí a vyhledávání je možné pomocí písmen abecedy a číslic. Tento zpěvník je rovněž lokalizován do českého jazyka.

odkaz: http://www.pisnicky-akordy.cz/

  • Hudební teorie

Dalšími důležitými zdroji pro výuky hry na kytaru je hudební teorie. Zde si představíme některé zajímavé stránky, které mohou při pochopení některých jevů velmi pomoci.

Hudební nauka Yuhůova

Webová stránka, kterou vytvořil pan Dušan Janovský, je krásným příkladem spojení mezi matematikou, ICT a hudbou. V této příručce Yuhůa velmi netradičním způsobem popisuje hudební nauku velmi úzce spjatou s kytarou. Jsou zde sice malé nuance, které by mohly zarputilým hudebním teoretikům vadit, např. kombinace 2 chromatických stupnic, resp. křížkované, ve které je použit půltón B, ale jinak velmi čtivě, logicky a jednoduše napsána. Témata, kterými se tato online publikace zabývá, jsou: hudba a matematika, chromatická stupnice, půltón (na kytaře a klaviatuře), intervaly, akordy (jejich tvorba a kadence), stupnice a tóniny, transponace (transpozice), Eulerova mřížka, typy ladění a enharmonická záměna.

odkaz: http://dusan.pc-slany.cz/hudba/

Hudební nauka a dějiny hudby

Tyto stránky byly vytvořeny paní MgA. Andreou Krausovou jako podpora výuky hudební nauky a dějin hudby pro žáky Arcibiskupského gymnázia v Praze. Obsahují mnoho všeobecných pojmů hudební teorie, jako jsou hluk a zvuk (a jeho vlastnosti), noty, notová osnova, klíče a jejich druhy, posuvky, kvintový a kvartový kruh, stupnice a intervaly. Dále jsou zde k dispozici zajímavé odkazy, doporučená literatura a velmi přehledně zpracované téma dějiny hudby. Zřejmě jedinou nevýhodou je, že většina materiálů je v podobě ofocených poznámek. Webové stránky obsahují dále ještě zpracované maturitní otázky pro hudební výchovu pro školní rok 2008/2009, které jsou spíše určené pro žáky gymnázia.

odkaz: http://hudebni-nauka.webnode.cz/

Kytarová škola

Tento 12dílný seriál z webové stránky Folktime (již jsem tento web zmiňoval při popisu Velkého zpěvníku) je velmi obsáhlou příručkou stvořenou Petrem Krumphanzlem v letech 2004–2005. Tento seriál je velice úzce zaměřen na folkovou a country kytaru (zejména v posledních dvou dílech), nicméně obsahuje spoustu velmi precizně a návazně vysvětlených pojmů. Bohužel není možné mezi jednotlivými díly seriálu pohodlně přecházet, proto jsem stvořil následující tabulku s nadpisy a odkazy k příslušným částem seriálu. 

část

stručný obsah

odkaz

1. díl

rytmus, akordy a hmatník kytary

http://www.folktime.cz/serialy/kytarova-skola-dil-1.html

2. díl

zápis akordů a intervaly

http://www.folktime.cz/serialy/kytarova-skola-dil-2.html

3. díl

obraty akordů

http://www.folktime.cz/serialy/kytarova-skola-dil-3.html

4. díl

septakordy

http://www.folktime.cz/serialy/kytarova-skola-dil-4.html

5. díl

nónové akordy

http://www.folktime.cz/serialy/kytarova-skola-dil-5.html

6. díl

undecimové akordy

http://www.folktime.cz/serialy/kytarova-skola-dil-6.html

7. díl

stupnice

http://www.folktime.cz/serialy/kytarova-skola-dil-7.html

8. díl

pentatonika

http://www.folktime.cz/serialy/kytarova-skola-dil-8.html

9. díl

mollové stupnice

http://www.folktime.cz/serialy/kytarova-skola-dil-9.html

10. díl

transponování

http://www.folktime.cz/serialy/kytarova-skola-dil-10.html

11. díl

výběr obratů akordů 1

http://www.folktime.cz/serialy/kytarova-skola-dil-11.html

12. díl

výběr obratů akordů 2

http://www.folktime.cz/serialy/kytarova-skola-dil-12.html

Kurz harmonie bez not

Další z plejády webů zabývajících se hudební teorií zpracoval pan Karel Čaloud, který již v úvodu varuje případné návštěvníky tímto nápisem: „Kurz není určen hudebně erudovaným muzikantům.“ Stručným výčtem témat, kterým se tento online kurz zabývá, jsou chromatická stupnice, intervaly, stupnice, akordy, kvintový a kvartový kruh, dominanta a subdominanta, alikvótními tóny, flažolety, zásady pro psaní akordových značek, ladění a harmonické funkcemi. Velmi příjemnou funkcí je možnost si své znalosti ověřit pomocí webové aplikace Pomůcka k procvičování akordů. Další zajímavostí je možnost stáhnutí celého kurzu do svého zařízení a využívat ho, i když jste offline.

odkaz: http://webhouse.cz/kurz-harmonie/index.htm

Jak na noty

Seriál Jak na noty, který se vyskytuje na webové stránce Musicbook.cz Magazine, je jakýmsi vhodným doplněním hudební teorie tentokráte zaměřené především na noty, durové a mollové stupnice s akcentací na klavír. Jedná se o velmi letmý a jednoduchý úvod do těchto problematik, ve kterém jsou vysvětleny základní stupnice včetně jejich prstokladu při hře na klavír. Na webu lze dále dohledat některé články o festivalech, hudebních stylech napříč různými kontinenty (Amerika, Austrálie a Evropa) a v neposlední řadě také základní informace o hudebním nástroji flétna a o důvodech, proč na ni hrát.  

odkaz: http://www.musicbook.cz/category/news/

Závěr

Výběr těchto online databázových zpěvníků a webových stránek pro výuku hudební teorie zaměřenou na hru na kytaru je jen výčtem v praxi ověřených materiálů, které lze samozřejmě doplnit dalšími. Samozřejmě je nutné akcentovat neustálé dohledávání nově vznikajících projektů, porovnávání s ostatními již známými a neustálé ověřování kvality (to u nových i starých projektů, neboť se mohou průběžně měnit). Hlavním smyslem tohoto článku je ozvláštnit či vylepšit práci pedagogům, kteří se touto tematikou zabývají, a samozřejmě i dalším účastníkům vzdělávacího procesu.  

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Karel Šimeček

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 6. 2016
<p>Autor se zabývá tématem „Kytara a vzdělávací technologie “. Velmi zajímavým způsobem využívá hru na nástroj kytaru a doporučuje k výuce jako pomůcku různé odkazy na webové stránky, videa, vybrané databáze písní a jiné technologie... Články vyhovují nárokům kladeným na publikování. Gratuluji, velmi přínosné a zajímavé nejenom pro výuku kytary.</p>

Hodnocení od uživatelů

Jiří Kynčl
26. 6. 2018, 16:17
Doporučuji přidat stránku http://akordiky.cz , jsou na ní praktické rady pro začínající kytaristy, písničky pro začátečníky atd.
Jiří Kynčl
7. 6. 2019, 11:02
Další písničky zde: https://spisnickou.cz .

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Kytara a vzdělávací technologie.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Následující díl:

Klíčové kompetence:

  • Základní umělecké vzdělávání
  • Kompetence k umělecké komunikaci
  • disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky pro umělecké vyjádření

Článek pro obor:

Hra na strunné nástroje