Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Tvorba školních vzdělávacích programů po...

Tvorba školních vzdělávacích programů podle RVP ZV-LMP

Informativní příspěvek
Autor VUP Praha
Na 10 vybraných základních školách praktických bude sledována tvorba ŠVP podle RVP ZV - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP). Na základě sledování budou vymezena specifika tvorby ŠVP, která pomohou při vytváření vlastních ŠVP ostatním školám vzdělávajícím žáky s lehkým mentálním postižením.

Popis:
Na 10 vybraných základních školách praktických bude sledována tvorba ŠVP podle RVP ZV - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP). Na základě sledování budou vymezena specifika tvorby ŠVP, která pomohou při vytváření vlastních ŠVP ostatním školám vzdělávajícím žáky s lehkým mentálním postižením.

Rámcový harmonogram spolupráce:

Rok 2005

Srpen schůzka ředitelů vybraných škol ve VÚP - informace o obsahu a způsobu spolupráce
Říjen pracovní porada ředitelů vybraných škol v Telči - metodický úvod k tvorbě ŠVP
Informace o tvorbě ŠVP
- zkušenosti pilotních škol a analýz ŠVP ZŠ
- SWOT analýza - (dr. Tupý - VÚP)
harmonogram tvorby ŠVP na školách
SWOT analýza
Listopad Charakteristika školy ( zahrnout i vzdělávání žáků s jinými SVP)
Charakteristika ŠVP - zaměření školy, výchovné a vzdělávací
strategie školy, ( zahrnout i vzdělávání žáků s jinými SVP)
Prosinec Klíčové kompetence - metody a formy utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
dopracování úvodních kapitol

Rok 2006

Leden učební plán - rozčlenění vzdělávacího obsahu, vytváření vyučovacích předmětů, časové dotace vyučovacích předmětů
využití disponibilní časové dotace
poznámky k učebnímu plánu
Únor - duben vzdělávací obsah vyučovacích předmětů - rozpracování očekávaných výstupů, rozpracování učiva, začlenění průřezových témat do vzdělávacího obsahu (zpracování průřezových témat pro kapitolu Charakteristika ŠVP),
vyznačení mezipředmětových souvislostí
Květen - červen hodnocení žáků, autoevaluace školy dokončení pracovních verzí ŠVP

Průběh monitorování: školy budou na základě podkladů a dohody s VÚP průběžně zpracovávat jednotlivé části ŠVP, budou je zasílat ke konzultaci na VÚP, operativně se budou řešit specifika, která z tvorby vyplynou, současně budou na portále zveřejňovány ukázky postupně zpracovávaných částí ŠVP a poznatky z tvorby pro ostatní školy vzdělávající žáky s LMP.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek