Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Změna učebních plánů vzdělávacích programů...

Ikona informativni

Změna učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2007 - aktualizovaná verze

Autor: VÚP Praha
Anotace: MŠMT s účinností od 1. září 2007 upravuje učební plány stávajících vzdělávacích programů ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBECNÁ ŠKOLA A NÁRODNÍ ŠKOLA, včetně učebních plánů ZŠ pro zrakově postižené, ZŠ pro sluchově postižené, ZŠ logopedické a učebního plánu vzdělávacího programu ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA.

MŠMT s účinností od 1. září 2007 upravuje učební plány stávajících vzdělávacích programů ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBECNÁ ŠKOLA A NÁRODNÍ ŠKOLA, včetně učebních plánů ZŠ pro zrakově postižené, ZŠ pro sluchově postižené, ZŠ logopedické a učebního plánu vzdělávacího programu ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA. Provedené úpravy sledují záměr umožnit školám v přechodném období od září 2007 do konce platnosti dosavadních vzdělávacích programů organizovat výuku ve všech ročnících tak, aby se co nejvíce přiblížila výuce podle školního vzdělávacího programu. Úpravy se týkají především:

  • Nové možnosti čerpat hodiny z disponibilní časové dotace i na 1. stupni. Tyto hodiny je možné využít na navýšení časové dotace některého z povinných vyučovacích předmětů (především z důvodu uplatňování alternativních vyučovacích metod směřujících k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků) a vytvoření nového povinného předmětu či zařazení volitelného předmětu, což je umožněno již od 1. ročníku.
  • Možnosti integrovat vzdělávací obsah vyučovacích předmětů podle vzdělávacích záměrů školy při dodržení minimální časové dotace určené pro jejich realizaci.
  • Možnosti upravit název vyučovacího předmětu v souladu s jeho vzdělávacím obsahem.
  • Vymezení minimální časové dotace určené pro jednotlivé vyučovací předměty jako součtu týdenních vyučovacích hodin pro 1. stupeň (není tedy pevně stanoven počet vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů v ročnících).
  • Stanovení rozmezí pro celkový počet vyučovacích hodin v týdnu.
  • Stanovení celkové týdenní povinné časové dotace na 1. stupni, kterou musí povinně absolvovat každý žák. Do této celkové týdenní povinné časové dotace se započítává celá časová dotace ve všech ročnících prvního stupně, tedy i ta, která již byla odučena v předchozích ročnících, kdy výuka probíhala podle předchozích verzí učebních plánů. O konkrétní časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů a o týdenní časové dotaci povinných předmětů v ročnících rozhodne ředitel školy.

Všechny tyto úpravy školám umožní přizpůsobit výuku tak, aby bylo možné realizovat záměry stanovené v ŠVP v co nejširším měřítku a po skončení přechodného období plynule přejít na výuku podle ŠVP v plném rozsahu.

Upravené učební plány nepřinášejí navýšení počtu hodin, jedná se pouze o změnu jejich vnitřní struktury. Z tohoto důvodu úpravy učebních plánů nevyvolají nárůst potřeby finančních prostředků.

Materiál ke stažení: Změna UP

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 25. 05. 2007
Zobrazeno: 7874krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. Změna učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2007 - aktualizovaná verze. Metodický portál: Články [online]. 25. 05. 2007, [cit. 2020-02-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/1313/ZMENA-UCEBNICH-PLANU-VZDELAVACICH-PROGRAMU-ZAKLADNIHO-VZDELAVANI-OD-1-ZARI-2007---AKTUALIZOVANA-VERZE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.