Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Pohybové hry: Pohádkové fantazie

Pohybové hry: Pohádkové fantazie

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Tento článek může sloužit učitelkám mateřských škol jako zásobník pohybových her a aktivit, které lze využít při každodenní činnosti s dětmi.

Úvod

Pohyb je jednou z nejzákladnějších a nejpřirozenějších lidských dovedností, kterou je potřeba neustále rozvíjet a zdokonalovat. Hry v tomto souboru, které jsou publikovány v tomto inspirativním článku, pohybové dovednosti pro děti zábavnou formou rozvíjí, ale také děti vedou ke kooperaci a tím vytvářejí vhodné podmínky pro prosociální cítění a respekt. 

„Princ a Popelka“ 

Pomůcky: šátky

Věk dětí: 5+

Počet dětí: dvojice

Motivace: Popelka se ztratila ve vánici, není vidět ani na krok. Pokusíme se ji z té vánice vysvobodit?

Cíl: rozvoj kooperace a orientace v prostoru 

Popis hry

Motivační říkanka. 

Popelka

Autor: Michael Novotný 

Maličký střevíček na schodech leží,
ze zámku ke stáji dívenka běží.
Na koně vyskočí a pádí k lesu,
princ za ní vybíhá, utíká z plesu.

Nachází střevíček, dívenku hledá.
„Která ho obuje, bude má žena!“
Střevíček zkusily malá i velká,
ta, které však padnul, byla Popelka. 

Dítěti, které představuje prince, zavážeme oči. Popelka stojí někde v prostoru a snaží se prince pomocí hlasových povelů přivolat až k sobě. Na dráze mohou být překážky, aby to měla dvojice složitější. Hru pak můžeme ztížit tím, že Popelka nesmí navádět prince pomocí povelů doprava, doleva, rovně apod., ale pouze pomocí předem domluvených jiných povelů, například barev. 

„Na hlemýždě“ 

Pomůcky: mety

Věk dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Zazávodíme si tempem hlemýždím?

Cíl: rozvoj rychlosti 

Popis hry

Motivační říkanka.

Šnek

Autor: Michael Novotný 

Na co klíče od bytu?
Já mám svojí ulitu.
Vychloubá se světu šnek,
na zádech má svůj domek. 

Skupina dětí je rozdělena na dvě družstva. Start a cíl označíme, např. pomocí mety. Vzdálenost cílové a startovní čáry volíme podle počtu hráčů ve družstvech /10–20 metrů/. Na začátku všichni leží na zádech těsně vedle sebe a tvoří tzv. ležící řadu. První leží před startovní čárou. Na startovní povel se poslední zvedne, běží kolem své ležící řady a lehne si těsně vedle prvního směrem k cílové čáře. Jen dolehne, předá štafetu sousednímu spoluhráči a ta poté putuje až na konec ležícího zástupu. Poté vybíhá se štafetou další hráč a běží si lehnout dopředu směrem k cíli, opět těsně vedle hráče na začátku řady. Takto postupuje družstvo do té doby, dokud si poslední lehne na cílovou čáru. Pro zpestření nebo ztížení hry můžeme měnit způsob přebíhání – běh pozadu, běh po čtyřech, cval stranou atd. 

„Zloděj vajíček“ 

Pomůcky: papírové koule

Věk dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Chtěli bychom si udělat k snídani vajíčka. Ale když přijdeme do kurníku ke slepičkám, zjistíme, že nám někdo vajíčka krade.

Cíl: rozvoj rychlosti a obratnosti 

Popis hry

Motivační říkanka. 

Snídaně

Autor: Michael Novotný 

Když každé ráno otevřu oči,
maminka v kuchyni pěkně se točí.
A než si do běla vyčistím zoubky,
na stole čekají samé pochoutky. 

Dvě stejné skupiny dětí mají každá své hnízdo se stejným počtem vajíček. Na znamení paní učitelky si začnou vajíčka navzájem brát (po jednom) a přenášet je do svého hnízda. Vyhrává ta skupina dětí, která získá větší počet vajíček. 

„Mravenci“ 

Pomůcky: lavičky nebo padlé klády

Věk dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Mravenci mají své dálnice, po kterých přepravují do svých mravenišť potravu. Zkusíme se také po takové dálnici přepravit?

Cíl: rozvoj koordinace a obratnosti

Popis hry

Motivační říkanka. 

Beruška

Autor: Michael Novotný 

Krovky samý puntík má,
mravenec jí nadbíhá.
Když sluníčko zasvítí,
létá z květu na kvítí. 

Tuto hru hrajeme na zahradě nebo v přírodě. Potřebujeme k tomu dvě lavičky, které dáme vedle sebe nebo spadlý strom. Lavičky nebo spadlý strom představují mravenčí pěšinku (žíněnka může sloužit jako záchrana). Na každou stranu pěšinky postavíme stejný počet dětí (mravenců) čelem ke svým soupeřům. Pedagog bude beruška a na její povel vstoupí obě družstva na pěšinku (lavičku) a postupují v zástupu proti sobě, tak aby se co nejbezpečněji vyhnula obě družstva. Vyhrává družstvo, které v co největším počtu přejde pěšinku až do konce. 

„Hurá do hradu“ 

Pomůcky: barevné obruče

Věk dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Víte, že v dávných dobách se na hradech bydlelo? Často ale jejich majitelé museli hrad narychlo opustit.

Cíl: rozvoj rychlosti a obratnosti 

Popis hry

Motivační říkanka. 

Bílá paní

Autor: Michael Novotný 

Kdo má v noci lehké spaní?
Mlčky chodí po hradu?
To je přeci bílá paní,
dnes má dobrou náladu. 

Na zem umístíme do většího kruhu barevné obruče, pro každé dítě jednu. Ty představují hrady. Na povel paní učitelky se děti postaví do kruhů (hradů). Na znamení (bubínek, praporek, hudba) se děti rozeběhnou volně po herně (hřišti, zahradě) a na smluvený signál se rychle vracejí do svého hradu. Každé dítě se má vrátit do svého barevného hradu. Děti vybíhají a vracejí se do hradu pouze na znamení. Sledujeme děti, zda běhají lehce, pružně a nevrážejí do sebe. 

„Na bublinu“ 

Pomůcky: žádné

Věk dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Uděláme si děti takovou obrovskou bublinu z bublifuku?

Cíl: rozvoj kooperace

Popis hry

Motivační říkanka. 

Letní dovádění

Autor: Michael Novotný 

Ono v létě koupaliště,
to je lepší nežli hřiště.
Můžeš skákat do vody
i pořádat závody. 

Děti stojí čelem do kruhu těsně vedle sebe, drží se za ruce. Při slovech: „Velká novina, přiletěla bublina,“ děti zvětšují kroužek chůzí vzad. Chůzí bokem po kruhu stále zvětšují kruh v rytmu dalších slov: „Bublinu si nafukujem, přitom pěkně vykračujem.“ Děti se zastaví, pustí se a otáčejí kolem vlastní osy, paže ve vzpažení zevnitř, pohled vzhůru: „Dívejte se děti, jak bublina letí! Letí, letí, otáčí se - prásk!“ Na poslední slovo děti tlesknou nad hlavou a skočí do vzporu dřepmo. Před nácvikem hry je vhodné pouštět mýdlové bubliny, aby děti měly představu o nafouknutí, letu a prasknutí bubliny. 

„Dotkni se země“ 

Pomůcky: žádné

Vek dětí: 5+

Počet dětí: libovolný

Motivace: Když je venku takové krásné počasí, co kdybychom si zahráli pěknou hru.

Cíl: rozvoj koordinace 

Popis hry

Motivační říkanka. 

Limonáda

Autor: Michael Novotný

Děti mají v létě rády
všechny možné limonády.
Báječně se osvěží
a pak hrát si poběží. 

V horkých letních dnech si můžeme zpříjemnit čas veselou pohybovou hrou. Děti se pohybují v prostoru. Na znamení (např. silnější úder) se zastaví a dotknou se podlahy nebo země tolika „body“ (částmi) svého těla (chodidla, kolena, dlaně, lokty…), kolik prstů učitelka ukazuje (nebo kolikrát udeřila). Počet by měl být zvolen podle vyspělosti dětí. Více vynalézavosti si vyžádá zpravidla vyšší počet bodů (využití jednotlivých prstů rukou).

Citace a použitá literatura

[1] - NOVOTNÝ, M. et al. Šimonovy pracovní listy 16. Praha : Portál, 2011. 64 s. ISBN 978-80-7367-855-5.

[2] - Rok v našej školke. Bratislava : Príroda, 2011. 88 s. ISBN 978-80-07-01946-1.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek