Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

O rovnosti a svobodě

Ikona zkusenost
Autor: Hana Musilová
Anotace: Lekce je postavena na metodě čtení s předvídáním (Farma zvířat, G. Orwell). Žáci vždy po přečtení úryvku odpovídají na otázky kladené učitelem, které se týkají revoluce, rovnosti, svobody, bohatství... Po přečtení všech úryvků dojdou žáci k poznání, že i když si chtěla být všechna zvířata rovna, některá jsou si rovnější. Na lekci by mělo navazovat téma "Ideologie zdůrazňují rovnost a ideologie zdůrazňující svobodu".
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence občanská » promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Občan ve státě » rozlišuje a porovnává historické i současné typy států (forem vlády)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Sešity, psací potřeby, tabule, křída (nebo velký papír a fixy), projektor (nebo nakopírované obrázky) + ukázky z knihy.
Klíčová slova: demokracie, svoboda, kritické uvažování

Cíl výuky:

  • Žáci posoudí, zda jsou si lidé na obrázcích rovni.
  • Žáci analyzují úryvky textu z Farmy zvířat.
  • Žáci zhodnotí pro a proti "revoluce", ke které došlo ve farmě zvířat.
Časový rozsah: 2x 45 min

1. evokace (10 min): žáci pracují nejdříve samostatně, poté celá třída dohromady. Pracují s obrázky (příloha 1) a hledají odpovědi na následující otázky:

  • Co je to rovnost + jsou si všichni lidé rovní – ano/ne – zdůvodnit
  • Jsou si lidé na obrázku rovni? V čem jsou si rovni? V čem ne? Je možné dosáhnout úplné rovnosti? Jak tuto rovnost zajistíme?

Na závěr evokace napíšeme nejzajímavější postřehy na tabuli.

 

2. uvědomění (60 min): během této fáze probíhá čtení ukázek z knihy Farma zvířat (příloha 2 a 3), a to metodou čtení s předvídáním. Žáci si potichu čtou vždy jen tu část, která je odkryta. Pak následují otázky, po zodpovězení otázek se pokračuje ve čtení další části. Takto čteme až do konce. Během vyučovací jednotky se určitě objeví nové otázky a problémy, které je dobré prodiskutovat.

 

3. reflexe (20 min): na závěr žáci shrnou své nové poznatky a postřehy pomocí metody "diamant" nebo "T-graf" (příloha 4), kde sepíšou své "pro a proti". Diamant či T-graf může být nazván REVOLUCE (nebo marxismus nebo i jinak). Na konec vyzveme žáky, aby své diamanty přečetli, a na tabuli můžeme sepsat nejzajímavější argumenty (pro a proti). Je možné se i znovu vrátit k otázkám v evokaci.

Učitel by měl poté (např. v další hodině) navázat tématem: "Ideologie zdůrazňují rovnost a ideologie zdůrazňující svobodu", zajímavé by bylo postavit rovnost a svobodu proti sobě, vysvětlit jejich vztah.

Reflexe:

Hodnocení

práce s textem, odpovědi na otázky k textu, Diamant / T-graf


Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výchova k občanství.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc684 kBPříloha 1
Odstranitdoc31 kBPříloha 2
Odstranitdoc38 kBPříloha 3
Odstranitdoc29 kBPříloha 4
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 08. 01. 2013
Zobrazeno: 3218krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MUSILOVÁ, Hana. O rovnosti a svobodě. Metodický portál: Články [online]. 08. 01. 2013, [cit. 2019-12-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/16803/O-ROVNOSTI-A-SVOBODE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.