Odborný článek

Tvoříme si e-knihu

2. 12. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petra Boháčková
Spoluautor
PhDr. Jitka Tůmová --

Anotace

Článek se zabývá využitím tabletů v hodinách anglického jazyka. Žáci si mohou tvořit vlastní e-knihy, které mohou sloužit jako ukázka toho, co se v hodině naučili.

Klíčové kompetence:

kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní 

Přínos aktivity:

atraktivní výukové prostředí, moderní prostředky vyjadřování, možnost sdílet výstupy aktivity (elektronickou knihu) s dalšími účastníky i mimo prostředí školní třídy

Rizika aktivity:

Funkční wi-fi připojení

Ročník:

1. stupeň ZŠ, od 3. ročníku

Časová dotace:

1 výuková hodina

Vysvětlení aktivity:  

Využití tabletů v hodinách anglického jazyka umožňuje jednoduchým způsobem tvořit e-knihy, které mohou například sloužit jako ukázka toho, co se žáci v hodinách naučili, k procvičování a lepšímu upevnění tohoto učiva.

Realizace:

1. příprava – vytvoření šablony

Po ukončení jednoduchého tematického celku (angličtina na úrovni třetí třídy, seznámení s hlavními postavami, se kterými se děti budou v učebnici setkávat, pozdravy) jsem žákům vytvořila šablonu elektronické knížky a aplikaci Book Creator. V obchodech s aplikacemi pro jednotlivé operační systémy (Google Android, Apple iOS, Microsoft Windows) je podobných aplikací více, mnohé jsou k dispozici i zdarma.

Využila jsem rozšiřující materiály pro učebnici, kterou používáme. Vybrala jsem scény z komiksu, který je v učebnici. Do obrázků jsem následně vložila prázdné řečové bublinky, které ovšem přesně neodpovídaly textu v učebnici. Šablonu jsem umístila do úložiště Dropbox a z odkazu jsem vytvořila QR kód.

2. příprava – výběr a práce s aplikací

Aplikace Book Creator je dostupná pro obě všeobecně nejrozšířenější platformy (Andriod a iOS) a pracuje se s ní velice snadno. Pro obě platformy existuje tato aplikace i ve free verzi, v níž je sice omezeno množství knih, které takto můžeme vytvořit, ale na druhou stranu poskytuje možnost si práci s aplikací nezávazně vyzkoušet.

3. vlastní tvorba e-knihy

V hodině jsem žákům QR kód promítla na stěnu datovým projektorem. Žáci si QR kód načetli do školních tabletů pomocí čtečky qr kódů, nemuseli si tak opisovat komplikovanou webovou adresu, na které je pro ně v úložišti Dropbox připravena šablona elektronické knížky. Šablonu si žáci otevřeli v aplikaci Book creator. Do prázdných řečových bublinek doplňovali daný text.

Aplikace umožňuje kromě psaného textu doplnit i audio, každý tedy může pomocí mikrofonu umístěného v tabletu nějaký dialog namluvit. Této možnosti jsme v hodině také využili. Žáci namluvili text, který se zapsal do prázdných řečových bublin.

Závěr – prezentace e-knih

Knihy jsem zveřejnila jednak ve formátu e-pub, který umožňuje knihy číst ve čtečkách elektronických knih, které tento formát podporují, jednak ve formě videa, aby si výtvory v knihách mohli prohlédnout i ti žáci, kteří žádnou čtečku nemají. Při této aktivitě jsme tedy využili kolektivní práci s tablety, abychom vytvořili multimediální obsah. Výhodou tohoto postupu je fakt, že umístění žákovských knih na internetových stránkách školy umožnuje jejich sdílení 24 hodin denně. K výsledkům práce žáků se tak mohou dostat i lidé mimo prostředí školní třídy (rodiče, kamarádi atp.).

Ukázky, videa, obrázky

http://www.zscakovice.cz/trida/3d/kdo-je

 

Reflexe učitele k průběhu aktivity aneb Na co bych rád/a ostatní učitele upozornil/a:

Výše popsaná aktivita je pro žáky atraktivní, což žáky podněcuje ke kreativnímu tvoření vlastních knih. Je aktivitou komplexní, žáci si procvičí jak psanou, mluvenou formu jazyka i smysluplnou práci s aktivitami v rámci ICT výuky. Při vlastní tvorbě žákovských knih se však ukázalo jako nezbytné žáky v této činnosti plně podpořit jak v práci s anglickým jazykem, tak v práci s tablety a aplikacemi, neboť žáci některé výrazy neznali, a byli si tak nuceni vyhledávat některé výrazy v učebnici.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Boháčková

Hodnocení od uživatelů

Robert Janák
28. 11. 2019, 20:13
Jestli můžu něco vytknout, tak použití QR kódu. V principu QR kód může spustit téměř cokoliv. Je to bezpečnostní díra, pokud se žáci naučí spouštět cizí!!! QR kódy. Pro dlouhé odkazy raději používejte zkracovač URL. Je to vhodnější příklad, jak učit žáky správným postupům.
Pro úplnost  doplňuji:
Zkracovač URL nelze používat jako trvalý odkaz, ale pro výše uvedené použití je vhodný.Jde jen dočasný odkaz – u starých zkrácených URL odkazů může po čase vlastník této služby použít k novému URL odkazu, tj. k přesměrování na jiné URL.
Daniel Suchánek
13. 7. 2020, 10:21
Dobrý den, trvalý odkaz by neměl být problém např. u služby jdem.cz  -> http://jdem.cz/…ink.html
Ale i zde, jako u mnoho dalších služeb se může nastavení v čase změnit.
Dan S

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky