Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Informujeme > Aktuální témata > Etická výchova – jaké má být její postavení...

Ikona informativni

Etická výchova – jaké má být její postavení v systému vzdělávání na základní škole?

Autor: VÚP Praha
Anotace: Nedílnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) jsou doplňující vzdělávací obory (DVO). Tyto obory nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Doplňující vzdělávací obory je možné využít pro všechny nebo jen pro některé žáky, mohou být proto do ŠVP zařazeny jako povinné, ale i jako volitelné či nepovinné vyučovací předměty.
Klíčová slova: Etická výchova
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Nedílnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) jsou doplňující vzdělávací obory (DVO). Tyto obory nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Doplňující vzdělávací obory je možné využít pro všechny nebo jen pro některé žáky, mohou být proto do ŠVP zařazeny jako povinné, ale i jako volitelné či nepovinné vyučovací předměty.

V současné platné verzi RVP ZV jsou zastoupeny dva doplňující vzdělávací obory - Další cizí jazyk a Dramatická výchova.

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vám Výzkumný ústav pedagogický předkládá k diskusi návrh dalšího doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova, který připravilo občanské sdružení Etické fórum ČR.

MŠMT chce prostřednictvím etické výchovy ve školách akcentovat u žáků zejména pěstování smyslu pro spravedlnost, dovednost reflexe a sebereflexe, aktivní vědomí dodržovat závazky a rozvíjet smysl pro povinnost a odpovědnost a to v kontextu Listiny základních práv a svobod.

Zajímá i vás problematika etické výchovy?

Domníváte se, že je vhodné realizovat výuku etické výchovy formou doplňujícího vzdělávacího oboru či upřednostňujete jinou formu její realizace?

Uvažujete o výuce etické výchovy ve vaší škole?

Máte už s její výukou  zkušenosti a rádi byste se o ně podělili?

Jaký je Váš názor na obsah zveřejněných dokumentů?

Přispějte svým názorem do naší společné diskuse!

Návrh doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova

VSTOUPIT DO DISKUSE

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 08. 01. 2009
Zobrazeno: 8912krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. Etická výchova – jaké má být její postavení v systému vzdělávání na základní škole?. Metodický portál: Články [online]. 08. 01. 2009, [cit. 2020-04-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZIB/2896/ETICKA-VYCHOVA---JAKE-MA-BYT-JEJI-POSTAVENI-V-SYSTEMU-VZDELAVANI-NA-ZAKLADNI-SKOLE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.